torsdag 12 november 2009

Riskminmerarens värdeportfölj 29 aug 2009 - uppföljning

29 Augusti 2009 var situation följande:

Svenska Handelsbanken A 203 Kr Idag 186 kr. - 8,4%
Securitas B 88,50 Kr Idag 69,70 kr. - 21.2% (- ca 6.2 om Loomis räknas med till dagens kurs)
Loomis inköp 0 kr Idag 67 kr För varje 5 Securitas aktie har vi fatt 1 Loomis. (Detta skulle kunna innebära att vi skulle kunna lägga pa 13. 40 pa varje Securitas aktie i värde.)
Investor 150, 50 Kr Idag 134,25. - 10.5%
SCA B 116 Kr Idag 95,30 kr. - 17.8%
TeliaSonera 60,25 Kr Idag 47kr. - 22%

Large Cap Index är ner ca 18 %% sedan 6 Dec 2007. Min portfölj är ner ca 16 % om man antar att den var viktad 20% i var och en av dessa aktier. Kursutvecklingen är saledes 2% bättre än index + värdet av Loomis-aktierna.

Men mina ungefärliga värden pa Loomis i tilägg till Securitas: - 13% vilket är 5% bättre utveckling än index i reella tal (ca 28% bättre utvecling än index i relativa tal). Detta är utan utdelningar.

Men aktierna i värdeportföljen har också delat ut fin utdelning per aktie (inkl extra utdelning). SHB A 13.50 2008 och 7 kr 2009, totalt 20.50/aktie, Securitas 3.10 + 2.90, 6kr/aktie, Investor B 4.75 + 4kr, 8.75/aktie, SCA B 4.40 + 3.50 kr, 7.90 kr/aktie och TeliaSonera 4 + 1.80 kr, 5.80kr/aktie. Utdelningen är en bit över snittutdelningen för Stockholmsbörsens storbolag.

Utdelning i procent av inköpspris pa aktien (tva utdelningar erhallna):
SHB A ca 10% utdelning
Securitas 6.7% + Loomis
Investor 5.8%
SCA 6.8%
TeliaSonera 9.6%

Avkastningen är saledes hittils till belatenhet i relation till index. Men även inräknat tva utdelningar är den totala avkastningen negativ. Nästa gang jag avrapporterar har vi förhoppningsvis natt positiv avkastning. Men att ligga bättre till än index är till att börja med inte sa pjakigt. Totalavkastning inkluderar vanligtvis återinvestering av utdelningar i portföljaktierna. Det har jag inte gjort i detta exempel. Jag vill att utdelningarna skall synas för sig själv. Väldigt få aktiesparare återinvesterar sin utdelning i de aktier de redan har i sin portfölj. Själv ökar jag ofta i en fond eller köper någon eller några nya aktier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar