tisdag 20 november 2012

Eventuellt efter Buffet


Mycket intressant artikel i en av Berkshire Hathaways nyare innehav:

Om Ted Weschler i Omaha World Herald

fredag 16 november 2012

Att äga Berkshire Hathaway

Läser just nu om Alice Schroeders utmärkta biografi om Warren Buffet. Fick den i julklapp för några år sedan. När man läser denna bok känns det ibland förmätet att man som aktieamatör försöker att slå index genom att läsa lite rapporter och analyser på sin fritid. Buffet och Munger har slagit index genom att helt enkelt veta mer, läsa mer och analysera bättre än andra aktieinvesterare. Buffet har försakat att ge tid och uppmärksamhet till sina barn under deras uppväxt, förlorat sin första fru (eller i vart fall nästan beroende på hur man ser det) - eftersom han hela tiden hade näsan i rapporter, affärstidningar, dagspress, specialtidskrifter. Eller hade sina dagliga långa telefonsamtal med Munger i Los Angeles.

Jag köpte några aktier i Berkshire Hathaway tidigt sommaren 2006 (detta var innan man kunde köpa de billigare baby Berkshire) . Det var och är min storsta enskilda aktieinvestering hittills. Efter att ha ägt aktierna i drygt 6 år hur har de varit som investering?

1) Det är roligt att äga Buffets och Mungers bolag. Man får passa på så länge de lever.
2) Det är extra roligt som aktieägare att läsa Buffets rapporter till aktieägarna varje år och läsa/höra/se intervjuer etc på CNBC's Warren Buffet watch
3) Det har känts tryggt hela tiden, även genom finanskris. Man sover gott om natten om man äger Berkshire.
4) Nu har BH ca 48 Miljarder USD i kassan igen och Buffet har laddat stora elefantgeväret. Burlington, IBM - vad blir det denna gång?

Berkshire är i dagslaget upp 43 - 44% sedan jag köpte. Jag har inte fått någon utdelning. Och detta ger  ca 7% om året i avkastning. 

Detta beaktar inte förändringar i växelkurs USD - SEK. Dollarn stod i 7.10  mot kronan i Juni  2006 idag står den kring 6.80. Jag har således "förlorat" 4 - 5 % i valutakurs förandringar.

Vad har andra investeringar givit under denna tid?

Berkshire är så omfattande i sina innehav och stort att det är bättre att jämföra med fonder. Enligt Morningstar har värdefondbolag inriktat på USA gett mellan 1.5 och 3% om året de senaste 10 åren. Men då startar man 2002 efter ett stort dorcom ras. De senaste 5 åren har dessa fonder givit + - 0 till negativ 4% i avkastning per ar. Berkshire har varit mycket bättre än detta, men siffrorna mäter inte exakt samma tid. 

Amerikanska S&P Indexfonder har gett 2.6 % i avkastning per år de senaste 5 åren. Berkshire har varit bättre än detta, men observera att siffrorna inte är för exakt samma tid. 

OMX 30 index har gett knappt 1% de senaste 5 åren. Duktiga Carnegie Sverigefond (Simon Blecher)har gett knappt 2% i årlig avkastning. Men oerhört skickliga Didner & Gerge har givit drygt 5% de senaste 5 åren. Och har faktiskt hela 13.5% avakstning de senaste 10 åren. Skagen Global däremot har givit negativ 1% per år de senaste 5 åren.

Det har således varit helt ok att äga Berkshire Hathaway. Och jag har inga planer på att sälja. Man kan oroa sig för när Munger/Buffet slutar att aktivt förvalta bolaget. Men Berkshire har så mycket substans och så många kvalitetsinnehav att jag tror att man kommer att slå S&P 500 även post Buffet/Munger. Och en sådan indexfond är mitt alternativ till detta aktieinnehav, inte att äga mer Investor.


lördag 10 november 2012

Substansrabatt/Värdering av onoterat/Investmentbolag

På sistonde har vi sett en intressant debatt om hur Kinnevik värderar sina e-handelsbolag och internetbolag. Många anser att de har tagit upp for höga varden på substansvärdet för dessa företag. Det är möjligt. Men i några andra investmentbolag har jag på sistonde funnit motsatsen.

Traction skriver i sin senaste rapport att de under de senaste kvartalen har handlats med 20 - 25% substansrabatt. Men de anser att att denna antagligen är ännu större eftersom Ankarsum motor (bl a med assistenten för brödbak utköpt av Electrolux) och Nilörngruppen har tagits upp till försiktiga värdering i rapporter. Nu utgör dessa bolag ingen ansenlig del av substansvärdet, men dessa bolags stabila vinster de sista ett till två åren talar antagligen för att dessa skulle kunna ges ett högre värde. Traction har även andra onoterade bolag som är konservativt värderade i balansräkningen. Vi kanske talar om 5 till 10% i ytterligare substansrabatt som helhet. Givit Tractions aktivitet i portföljen, historik och pragmatism att utnyttja sin starka finansiella ställning när tillfällen ges får denna substanrabatt anses som vara ganska väl tilltagen.

Marknaden är skeptisk till Ratos för tillfället och man tvivlar på att dagens portfölj kan generera överavkastning som tidigare. Många tycker ocksa att det är tveksamt att man betalar premium för eget kapital for Ratos. Men då har man kanske inte fullt ut beaktat hur de värderar sina bolag i balansräkningen. GS Hydro har ett bokfört värde på 29 MSEK men omsatter över 1 Miljard det senaste året och bidrog rikligt med vinster; över 60 MSEK de första tre kvartalen i år. Stofa som man just sålt visar liknande diskrepans mellan substansvärdering och omsättning/vinst. Man har tjänat 76 MSEK på tre kvartal i år omsätter mer än en miljard men tas upp till 240 MSEK i det bokförda värdet. Båda bolagen var i stort sett helägda av Ratos innan man sålde Stofa. Motargumentet till detta är att Inwido och Kvarndammen kanske är upptagna till för höga värden. Men bolag som Finnkino och Arcus tas respektive upp till drygt 400 MSEK i bokfört värde, den finska biografkedjan gör en vinst på 68 MSEK på tre kvartal i år och Arcusgruppen omsätter 1,5 Miljarder SEK och kommer att när den nya produktionsanläggningen är fullt igång ge fina vinster (går köpet av Ålborg, Gammel Dansk etc igenom från Pernod Ricard ser det ännu bättre ut)

EQT och Investor Groth Capital kan vara för blygsamt värderat i Investors substans. Att sälja ut bolagen i IGC är ett sätt för Investor att synliggöra dessa värden.

Hur ser ni på denna problematik?

fredag 2 november 2012

Nya möjligheter och stora värden i ett antal bolag?

På sista tiden har det hänt mycket av intresse för oss värdeinvesterare. Det finns många möjligheter att räkna på.

Oriflame: Visst finns det vissa hot mot bolagets affärsmodell, rena onlinebolag av den typen Kinnevik investerar i t ex, och sensate rapporten var en besvikelse bl a att hitta direktsäljare till den stora tupperwarekår man redan har. Aktien föll kraftigt. Och visst de långa skulderna är ganska höga i förhållande till eget kapital. Men balansräkningen har styrkor också: mycket lite goodwill, mycket värden i fabriksutrustning och fastigheter. Och kassaflödena är starka, räntabiliteten hög och kapitalbindningen relativt låg. Detta gör att bolaget kan dela ut väl. Till dagens kurs blir utdelningen om den behålls riktigt trevlig. För ett par år sedan betalade du lika mycket för EK som du gjorde i H&M. Nu är den siffran ca hälften.

New Wave Group : Visst har bolaget en hel del goodwill i balansräkningen från alla förvärv. Och visst är skulder ganska höga mot eget kapital. Glasbruksinvesteringen ingen vidare och 11% försäljning mot Sydeuropa trist i dagens läge. Men Norden, Norra Europa och Nordamerika ser inte så tokigt ut. Det finns guldägg i bolaget som Craft. Lågt värderade vinster och Janson visade hur snabbt man kunde få positiva kassaflöden att betala av skulder med i finanskrisen. På lång sikt är bolaget intressant på dagens nivåer. Man får t o m hyffsad utdelning till dagens kurs givet att denna behålls på ett ungefär. Här måste man dock nog ha bra sittfläsk, omvärdering kan ta tid.

Kinnevik: Millicom och Tele2 växer ej så mycket mer. MTG har fått ny konkurrens och kursen är halverad och mer därtill. Kassakon Korsnäs ej längre helägd. Och eventuellt är värderingen av onlinetillgångar väl tilltagna. Men utdelningen är intressant till dagens kurs över 4% och substansrabatten över 40%. Du betalar bara i princip för Millicom, Tele2 och MTG. Och då har dessa bolag ganska låga värderingar och är långt från tidigare kursrekord. Du får Billerud/Korsnäs, Online, Metro, Transcom, BEF, Micro Finance etc gratis. Dessutom kan det faktiskt vara så att  onlineinvesteringarna inte är upptagna till sitt riktiga värde i rapporterna. Jag är mycket imponerad av Christina Stenbeck, hon är lika framåtblickande som sin far och plöjer ner etablerade vinster i nya möjligheter (Mia Brunell skall ha credit också)

Kungsleden:  Om skattemålen går 100% mot Kungsleden är värderingen rimlig. Om Kungsleden vinner några av målen är det ganska billigt. Men dessa rättsprocesser kommer att ta tid. Jag gillar deras fastigheter, speciellt Hemsö som är en stabil verksamhet. Modulverksamheten om än liten är också intressant. Fina kassaflöden. Men köper du detta idag skall du ha sittfläsk och kassa. Bolget har utan skatteutgifter hög skudsättning, jag gissar slopad eller sänkt utdelning. Och nyemission är mycket trolig. Det kan hända att det är för tidigt att gå in ännu. Kungsleden kan dock tex sälja av Tysklandsfastigheter etc för att stärka balansräkningen.

Fortum: Bra utdelning, ganska stark balansräkning för branschen, stora tillgångar i vattenkraft och kärnkraft så om fortsatt fokus på att undvika CO2 utsläpp ser det bra ut. Rysslandssatsningen en joker. Visst det nuvarande låga energipriset gör vinsterna lägre. Men över lite tid tror i alla fall inte jag på lägre energipriser. Risken är politisk i detta bolag. Om Finland och Sverige lägger ner kärnkraften tappar man mycket. Detta hände E.ON i Tyskland när de skall vara ut kärnkraft till 2020.

Securitas: Visst har man låga marginaler för tillfället, och fortfarande en hel del skulder och mycket luft i balansräkningen efter alla förvärv. Och man växer inget heller. Sydeuropa och beroendet av Europa ett annat problem. Men man köper dock in sig i utvecklingsländer, har stabil hög räntabilitet, fina kassaflöden och bra utdelning. Detta är ett stort bolag med ca 300 000 anställda. Det verkar inte dyrt för tillfället. Men kan naturligtvis bli ännu billigare.

Vad tror ni om dessa bolag?