lördag 23 juni 2012

Flyttar tillbaka till Östasien

Efter fem år i Mellaneuropa är det dags att flytta tillbaka till Östasien. Det har varit fantastisk att vara här; vacker natur, god mat och många fina resmål. Men kanske främst ändå att vara nära familj och vänner i Sverige. Men samtidigt är det väldigt spännade och stimulerande att bo i Öst. Att flytta tillbaka i österled känns lite som att komma hem; vi bodde där 2002 - 2007 i några olika länder. Ibland har min frus jobb fått oss att flytta - på sistonde har det varit mer p g a mig. Men med tre barn de senaste åtta åren har min frus karriär antagligen påverkats mest.

Vi håller precis på att packa ihop vårt bohag för shipping. Sedan blir det lite semester i Sverige, oftast utan uppkoppling. Därför blir det nog inga fler inlägg förrän i Augusti/September. Jag vill passa på att tacka er läsare bl a för era intressanta och oftast uppmuntrande kommentarer. Jag är stolt att antalet sidvisningar har ökat kraftigt det senaste året (har bloggat i några år nu) även om jag bara har tid att skriva några inlägg per månad.

Ha en trevlig sommar!

Eder Riskminimerare

lördag 9 juni 2012

Tidevarv komma, tidevarv gå...

Under åren har jag byggt upp ett arkiv av tidskrifter, årsredovisningar och böcker om aktieinvesteringar. Mer och mer blir detta elektroniskt. Men jag har också ett pappersarkiv. Härmodagen gjorde jag en liten rensing i delar av arkivet. Då hittade jag en bilaga till Aktiespararen Nummer 11, 2006. Den heter "Spara i aktier".

Världen gick då på högvarv, även om fastighetssektorn i USA hade börjat att krackelera. I denna lilla skrift har de komponerat en högriskportfölj (med bl a Brio, oj,oj,oj, men också Bure och Tele2, de två senare får nog betrakts ha mycket lägre risk idag), en tillväxt (där Ericsson finns med, men också Avanza och Orc).

Det jag fann intressant var dock deras "fegisportfölj". Som riskminimerare är den mycket mer intressant att begrunda. De kallar den också för en avkastningsportfölj. Här är Aktiespararens fegisportfölj i slutet av 2006, en kort tid innan världsekonomin och finanssystemet nästan brakade samman.

Axfood - kursmässigt har inte mycket hänt sedan denna tid, men de fina utdelningarna har tickat in.

H&M - bra utdelning har man fått och kursen efter splitt har nästan dubblats sedan slutet av 2006.

NCC - kursen är ner 25 - 30% sedan dess. Men NCC har delat ut enorma pengar till aktieägarna.

Carnegie - vad skall man säga. Intressant att detta betraktades som en lågrisk högutdelningsaktie vid denna tid. Jag vet att jag analyserade bolaget då. Hög räntabilitet och utdelningen var 5 - 6%. Men man fick betala för mycket för det egna kapitalet tyckte jag då. Sedan vet vi hur det gick: pappa staten räddade bolaget från undergång ett par år senare...

Volvo - här fanns då en stor kassa. Och Gardell et al ville dela ut denna. Kursmässigt var Volvo på samma nivå för ett par månader sedan, kring 100. Man har delat ut en del pengar under denna tid men  det har inte varit fråga om en stabil utdelare. Intressant att en så konjunkturkänslig aktie platsade i en fegisportfölj.

Geveko - det här var en överaskning för mig. På denna tid var detta en rörelse, men också en stor portfölj av börsbolag. Denna har sålts av/delats ut till aktieägarna. Men sedan dess har så vitt jag förstår Gevekos kärnverksamhet, vägskyltar mm, inte gått något vidare. Det blir ganska krångligt att räkna ut hur denna aktie har gått, så jag avstår. Men jag tror inte det varit lyckat. Och enligt Reuters är skuldsättningen mycket hög i Geveko idag.

Midway - ett bolag som jag känner väl. Kursmässigt var Midwayaktien värd 60 - 70 kr när rådet gavs. Aktien kostar idag 18 kr. Lågkonjunkturen har slått hårt åt Midways lönsamhet. Visst har de delat ut en del pengar under dessa år, men inte så mycket på slutet och fra a inte så mycket så att kursförlusterna har kunnat kompenseras.

Kungsleden - var då ett hyllat fastighetsbolag som var "transaktionsintensivt". Äldreboendelokaler ansågs tryggt. Aktien stog då nästan i 100-lappen, nu är den nere i ca 35 kr. Utdelningarna har tickat in, men ibland har man betalt ut mer än vinsterna. Och utdelningen har en minskande trend. Detta är ett högbelånat bolag idag, som har kris i sin affärsmodell.

TeliaSonera - aktien är ner ca 20 - 30% sedan denna tid. Men fina utdelningar och extrautdelningar har trillat in.

Svolder - känner jag väl. Aktien är ner 25- 30% sedan dess. Men har delat ut väl.

Slutsats: 1) Det hade inte gått något vidare fram till idag om man köpt denna portfölj vid denna tid.
2) Några bolag framstår som riskfyllda så här i efterhand; Carnegie, Kungsleden och Geveko.
3) Endast H&M har gett både kursstegring och bra utdelning.
4) NCC, Axfood, TeliaSonera har varit pålitliga utdelare (Svolder kan nog räknas dit också).
5) Midway, Volvo, Svolder har hunnat delat ut en hel del, dock inte helt konsekvent. De har påverkats starkt av världskonjunkturens försämring.

Vilka bolag av dessa skulle ingå i en fegisportfölj med start idag enligt mig: Axfood, H&M, NCC, TeliaSonera och Svolder. Midway och Volvo skulle vara avbytare. Carnegie, Kungsleden och Geveko - ingen chans.

Slutligen: Väldigt få bolag är fegisbolag över lång tid. Saker och tinga kan hända i alla branscher. Tidevarv komma, tidevarv gå...

torsdag 7 juni 2012

Intressanta DLG Fonder likviderar sin fond

DLG Aktiefond är en nordisk lång/kort specialfond. DLG’s förvaltning
har inriktning på värdeinvesteringar och använder variabel
exponeringsgrad samt hävstång mot marknaden

Jag har aldrig varit andelsägare i Danckwardt-Lillieström och Germer fonder. Men jag har med behållning läst deras korta men intressanta månadsrapporter och unika betraktelser under några år, men kanske inte ända tillbaka till 2005 när de startade. De har varit duktiga till låg risk i denna speciella typ av hedgefond. 100 kr investerade 2005 blev till 180 kr nu på våren 2012. OMXS har gett 150 kr på en investerad 100- lapp. Dock har DLG utklassat index till 2010, när berg- och dalbanan för tillgångsslag riktigt började. I årsrapporten för 2010 hade de avkastat 147.50% sedan 2005 och Six Return Index var då upp 58.63% för samma tid.

Men det senaste årets svängiga marknad för alla tillgångsslag har gjort det svårt dem att tjäna pengar. Så nu lägger de ner. Likviderar fonden. De är värdeorienterade förvaltare som analyserar på bolagsnivå, men paralellt tittar de på trender. Trenderna är på kort och lång sikt föra aktier, råvaror och räntor.

De har haft en fokuserad portfölj och har analyserat 60 bolag i Norden och 50 i Sverige. Inga konsulter, bioteknik eller IT-bolag. Istället fokus realtillgångar, industri, finans och service. Ofta var de tungt investerade i 5 bolag som fick ta 50% av risken. Lite som Buffet och Munger, veta allt om lite.

De skriver också intressant att Statoil, Volvo, Fortum och SCA tar in 5-årspengar för mellan 1.5% och 3.4 %. samtidigt avkastar de mellan 9,2 och 18.7% på eget kapital. Överskottet ger en utdelning på i snitt 4.7%. Aktier är alltså väldigt billiga relativt företagsobligationer i dessa fall.

Tidigt i våras var bolagen de var investerade i fallande ordning och fragment av deras argument:

1) Investor - rabatt 37%, lågt värde på lönsamma EQT. Bra utdelning och många bolag i portfölj har kapcitet att värderas upp om konjunkturen vänder.
2) Statoil - PE 8, 4.4% utdelning.
3) Fortum - Krafttillgångar som kompensera för stigande infaltion. Potential i ryska tillgångar.
4) Kinnevik - stor rabatt trots bra utveckling. Avito undervärderat.
5) Nordic Mines - en av deras största besvikelser. Var tänkt som en guldrealtillgång som hedge mot inflation. Men kursen i lällaren efter produktionsfördröjning. Men om prodktion kommer igång snart -  billigt.
6) Eniro - här har DLG varit inne och ute. Har köpt tillbaka på låga kurser.
7) Avanza - de menar att fri flytträtt gynnar bolaget.
8) Biliden - Kopparpriset har vänt, bolaget tjänar bra med pengar, öppnar upp projektportfölj.
9) Fabege -  billiga realtillgånga i fastigheter
10) Vostok Nafta - Exponering mot reala tillgångar i Ryssland: jord, skog och Olja. Avito (ryska blocket) och Tinkoff intressanta bolag. Ganska stor substansrabatt.

De hade här 92% exponering mot marknaden. Ibland har de mer än 100%. Ibland har de dragit ner dem mycket. I Maj hade de dragit ner exponeringen till 26%. I fallande orning var de då investerade i: Vostok Nafta, Nordic Mines, Avanza, Investor,Fabege, Boliden, Volvo och Eniro.

Min slutsats: De tvära kasten i alla marknader de senaste åren har gjort det svårt för DLG´s trendspaningar. Men jag gillar deras analayser av företag och av marknader. Och jag tror det är rätt ute om att äga realtillgångar då centralbanker trycker pengar och kommer att trycka pengar för att komma ur den knipa södra Europa, Usa och Japan befinner sig i. Detta kommer att skapa inflation längre fram på vägen. Själv är jag dock skeptisk mot att investera i bolag som Nordic Mines just av den anledning som gör att bolaget fallit drastiskt på sistonde.Tillika skulle jag aldrig köpa aktier i Boliden av samma skäl.(Tidigare har de varit investerade i Lundin Mining) Eniro är alldeles för skuldsatt för min smak. Och jag skulle inte välja Fabege av fastighetsbolagen, skuldsatt och kan förlora pengar i domstol,  även om kanske billigt (de har tidigare haft investeringar i Hufvudstaden, motsatsen).  Men jag gillar Investor, Fortum, Kinnevik, Vostok Nafta (om än en krydda för mig), Avanza (de har tidigare legat tungt i SEB vilket jag gillar med stark ägare), Volvo (de har haft Sandvik, Metso och ABB förut) och Statoil.

Jag tror att det är rätt ute långsiktigt. Men jag tror att det är svårt att pricka in korta trender. Synd att de likviderar. De har trots allt nått sina mål om att ge ca 10% om året efter avgifter. Men dock inte de senaste 18 månaderna.




onsdag 6 juni 2012

Ratos - intressant värderad igen?

I mitten av Maj 2011 kostade Ratosaktien ca 130 kr (efter splitten). I mitten av Februari 2012 fick man betala kring 85 kr för Ratos. Idag kan du köpa samma aktie för 63 - 64 kr. Vad har hänt?
Aktien är ner ca 25% på några månader och har halverats på ett år.

Enligt senaste rapporten i början av Maj är eget kapital ca 43 kr per aktie. Det innebär att du betalar ca 1.5 ggr det egna kapitalet för tillfället. För ett drygt år sedan betalade du 2.6 ggr det egna kapitalet.
Magikern Arne Karlsson tog 1999 över rodret på det de då trötta investmentbolaget Ratos och gjorde om det till ett privare equity konglomerat som har klarat av sitt mål om 20% årlig avkastning med glans. Marknaden har blivit bortskämd av de fantastiska investeringarna, effektiviseringarna, förädlingarna, omfinansieringarna och exits som bolaget har mäktat med. Susanna Campbell ny VD från den 18e April. Investerare är skeptiska till att hon kan leverera som Arne K. Han blir dock ny styrelseordförande efter OS/OM Stenhammar. Susanna har dock gedigen kunskap (f d McKinsey konsult) om Ratos sätt att jobba och har bl a varit ansvarig för investeringarna Haglöfs, HL Display och Arcos gruppen. Inget fel på detta track record. Haglöfs gav en genomsnittlig avkastning på 30% under de nio åren det var i Ratos ägo (japanska Asics köpte 2010 detta)
Bolaget delar under Arne-tiden ut väl. Man delade ut 5.50 kr i år och 5.25 förra året. Om summan av exitvinster, utdelningar eller omfinansiering inte kan backa upp en hög utdelning har man kredit fasciliteter pa 3.2 Miljarder som tillfälligt kan användas till detta. Nu undrar många om dessa höga utdelningar är gångbara?.
Mixen av bolag ger fin riskspridning. Eller vad sägs om t ex  kaminer (Jötul), Finnkino (biografer i Finland/Baltikum), ickesvetsade rörsystem (GS-Hydro), underhåll av tåg, godsvagnar etc (Euromaint), norsk vin och sprit(Arcosgruppen), analysinstrument för forskning (Biolin) eller storformatscanners(Contex). En del bolag inom industri är konjunkturkänsliga men många är det inte.

All belåning hålls på rörelsedrivande nivå, i bolagen ovan. Moderbolaget har ofta nettokassa. Detta minskar risken. Och ger möjlighet till nya investeringar när möjligheter dyker upp. Man har knappt ca 20 bolag i portföljen störst är Inwido fönster och dörrar i Norden. Bisnode affärskommunikation är också ett större innehav.

2011 tjänade Ratos 860 Miljoner SEK. 2010 var den siffran 2868 MSEK. 2011 skrev man ner innehav med 312 MSEk. 2010 redovisade man 537 MSEK i exitvinster. Det är siffror som detta som skrämmer marknaden. Men Ratos har dock i vår gjort en exitvinst på Anticimex på 940 Miljoner och så har man omvinasierat Stofa, och i Bisnode och annat innehav har man sålt av delar som inte passar in i strategin för dessa.

Jga tycker att Ratos har en intressant värdering nu. Men man måste visa att 2011 och början av 2012 är ett kort hack i kurvan för portföljbolagen. Vissa bolag exponerade mot vindkraft och bygg har det motigt just nu. Försäljningen av Anticimex kom rätt i tiden. Jag tycker också att många av de nya investeringarna är väldigt intressanta som Kvarndammen, Finnkino, Biolin och Stofa. De är i nya branscher som har spännade möjligheter. Jag tror dock att exits tyvärr inte kommer att ske på aktiemarknaden på ett tag. Istället blir det PEQ och industriella köpare som i fallet med Haglöfs och Anticimex. Om Susanna och hennes team kan leverera 20%  årlig avkastning framöver är nog aktien inte för dyr nu.



.