söndag 3 januari 2016

Liten Bonheur ASA update (med länkar)

I ett av Lundaluppens blogginlägg från 2012 jämförde han Seadrill med FOE (del av Bonheur analys). Mot slutet av inlägget skrev han om bolagens finansiella ställning:
"Bolagens finansiella ställning skiljer också väldigt mycket åt, FOE är relativt konservativt finansierat, vilket jag tycker är rimligt i en cyklisk bransch. Seadrills finansiering ser däremot rejält riskabel ut i mina ögon."
I en norsk motsvarighet till Dagens Industri (delägd av Bonheur) kan vi läsa att detta var en mycket viktig slutsats vad gäller FOE vs Seadrill. Det är tydligt att Seadrill är i långt större problem än FOE:
Seadrill och Fred Olsen Energys två världar (dn.no börskommentar)

Med dagens låga priser på olja har dessa båda bolag stora problem i Nordsjön. Bloggaren Cornucopia har givit en länk till denna i realtid uppdaterade - intressanta -  karta till vilka oljefält som just nu är lönsamma i Nordsjön (e24.n0)

Men jag har investerat i Bonheur beroende på att de håller på att ömsa skinn och satsa på förnyelsebar energi istället för utvinning av fossila bränslen. I Fortune magazine intervjun med gamle Fred Olsen kan man tydligt förstå att detta är en genuin strategiförändring baserad på oro om vår globala uppvärmning. Därför är de följande länkarna intressanta.

1) Information om FOR's nya brittiska vindkraftsatsning finns här.

2) Vidare finns intressant information om FOR's satsning i USA här. 

3) Lite nyheter om en av Bonheurs mindre kända investeringar Scotrenewables Tidal power finns här. I mitt tidigare inlägg om Bonheurs mindre kända tillgångar kan man hitta denna satsning under punkt 6. Den är upptagen till 25 MNOK i balansräkenskaperna. Notera också att varvet som tidvatten-turbinen byggs på ägs av Olsens. Och mer information om detta tidvatten-projekt finns här.

Slutligen är jag nyfiken på om Olsens kommer att sälja "Cruise" i dessa för bolaget goda tider. P g a de låga enegripriserna är denna skuldfria verksamhet nu vinstgivande, efter flera år av förluster. Och även om båtarna är renoverade gamla kryssningsfartyg är det mycket lättare att sälja en verksamhet som tjänar bra med pengar - än en förlustbringande verksamhet.

Intressanta tider för oss aktieägare. Men priset på aktien styrs på kort sikt på FOE's ekonomiska situation.