torsdag 26 januari 2012

Analys Midway Holding bokslutskommitte

För knappt tre år sedan, i begynnelsen av denna blogg, skrev jag en ganska grundlig analys av Midway Holding i fyra delar. Det var i samband med att jag köpte in mig i bolaget. I dagarna kom en tråkig bokslutsrapport.

Är Midways glansdagar som aktieägarvänligt bolag över? 50 öre i utdelning (förra året fick vi 1.50kr) blir 2.50 %  i relation på dagens kurs på cirkus 20 kr. Förlust för helåret. - 0.60 kr per aktie. Negativt kassafflöde. För er som vill dyka ner i bolaget grundligt, några  förändringar sedan april 2009 men ändå, finns följande fyrdelade analys i repris.

Analys Midway I 09 April

Analys Midway II 09 April

 Analys Midway III 09 April

Analys Midway IV 09 April

Utdelningar för åren 1999 till 2008 i kronor; 2,00 5,00 5,00 2,50 2,32 1,25 1,00 0,75 1,00 6,35
50 öre är alltså lite. Ett lågvattenmärke.

Eget kapital är ca 23 kr och kursen ca 20 kr. 13% rabatt pa ett eget kapital. Och mycket lite goodwill i balansräkningen, det är bra.

Men förlust på 19MKr för 2011? Här är det vanligtvis duktiga tredje benet, kapitalförvaltningen, som spökar. - 42Mkr för helåret. Svagt även om sur börs.

Det intressanta är de andra två bena. Handelsföretag ökade vinsten för 011 från 22 till 24 Mkr. Teknikföretag minskade från 47 Mkr till 29Mkr. Utan kaptalförvaltningen alltså 53Mkr i totalresultat för 011. På en en omsättning av 2244 Mkr, vilket ger cirkus 2.4% i vinstmarginal för totalresultatet om man leker med tanken att bara dessa fanns.

Men tyvärr kan vi inte räkna bort kapitalförvaltningen. Nu skall den bara få en maximalexponering om 125 MKr och inte 250 MKr som det har varit förut. 1 januari har inneburit en värdeökning på positiva 14Mkr på drygt tre veckor. Exponeringen är nu ca 145 Mkr.

MH har 79Mkr i likvida medel, men de räntebärande skulderna har ökat på årsbasis från 264 till 354 Mkr. Dett har färsämrat skuldsättninen på eget kapital (det egna kapitalet är 573 Mkr) till ca 62%, förra året var det ca 42%. Inte positivt. De delade ut något mer än de 1.42 (1.50) i vinst per aktie de gjorde förra året. Skulle man dela ut 1 kr 2013 skulle de vara 5% på dagens kurs. Det tror jag är rimligt.

Mer finns att läsa i bokslutet:

Midway H bokslut 2011

Jag är långsiktig ägare, men utvecklingen har inte varit imponerande på sistonde. Och vi vet inte detaljer om Teknik- och Handel från de knappa bokslutet. Vi får vänta till årsredovisningen och se vad som ligger bakom tappet för teknikföretag, och eventuellt - informationen brukar vara knapp, eller frånvarande - vilka innehav som låg bakom de dryga 40 miljonerna i negativ värdeförändring för aktieportföljen.

fredag 20 januari 2012

Öresundsoppan - ljummen mot Vostoksoppan

Öresund är ett av mina större innehav. Efter att ha ägnat lång tid på http://www.oresund.se/ började saker och ting att klarna angående splitten. Jag visste hur jag skulle göra, jag hoppas det var rätt...

Under våren, April,  2009 övertygade jag min far att också köpa Öresund. De var för billiga, men i mars var mitt aktieinvesteringskapital slut.

Nu ringe jag min far för att briefa honom om läget i Öresund, framförallt bakgrunden till splitten. Jag förklarade. Det blev tyst. Jag förklarade igen. Du får ringa min bank och förklara vad jag vill göra med inlösenrätter, Newco, öresund, 9 till 5 relationer etc -  sa far. Det här är fär komplicerat för mig.

Detta är verkligen komplicerat. vad var det riktga värdet på inlösenrätterna? vad är det nya öresund värt? Vad är newco (goldcup på engelska) värt? Hur skall vi förhålla oss till substansrabatterna? Vilket bolag har mest intressanta bolag som innehav för framtiden? Vad händer med de gemensamägda bolagen?

Men kolla in följande artikel om Vostolk Nafta och Vostok Gas (röriga händelsen 2007) från 2008 i Aktiespararens deklarationsspecial:
När Vostok Nafta bytte namn till Vostok Gas och knoppade av Vostok Nafta blev det rörigt för aktieägarna. Och inte blir det mindre rörigt när transaktionerna ska deklareras. Här finns i alla fall en vägledning. I år blev det lite rörigt för aktieägarna i Vostok Gas, med både namnändring och avknoppningar. En extra bolagsstämma i Vostok Nafta Investment beslutade den 24 maj 2007 om att ändra bolagsnamnet till Vostok Gas och att genomföra en aktiesplitt 2:1, kombinerad med tvingande inlösen.
Aktiesplitten på 2:1 med tvingande inlösen innebar en aktieuppdelning varvid de som på avstämningsdagen den 29 maj 2007 var aktieägare (innehavare av depåbevis) i Vostok Gas för varje innehavt depåbevis i Vostok Gas erhöll ett ordinarie depåbevis och ett inlösendepåbevis. Handel med inlösendepåbevis kunde ske på Stockholmsbörsen under perioden 30 maj—8 juni 2007, varefter bevisen automatiskt löstes in mot likvid i form av teckningsoptioner i Vostok Nafta Investment Ltd (Vostok Nafta).
Skatteverket har meddelat att av anskaffningsutgiften för ett ursprungligt depåbevis i Vostok Gas (före detta Vostok Nafta) bör 88 procent hänföras till kvarvarande depåbevis och 12 procent till inlösendepåbeviset. Varje inlösendepåbevis i Vostok Gas som lösts in mot likvid i form av en teckningsoption i Vostok Nafta Investment bör anses avyttrad för 46,70 kronor. Varje teckningsoption i Vostok Nafta Investment Ltd som erhållits genom inlösen bör anses anskaffad för 46,70 kronor. Exempel: Om anskaffningsutgiften för ett depåbevis i Vostok Gas var 100 kronor ska 12 kronor (100 x 0,12) hänföras till inlösendepåbeviset och 88 kronor till kvarvarande depåbevis. Löses inlösen-depåbeviset in uppkommer en kapitalvinst på 34,70 kronor (46,70 – 12). Aktiespararna Deklarations special Vostok Nafta/Gas
Själv är jag ägare i Vostok nafta på senare tid. Så jag agerade inte på ovan. Skatteverket skrev följande instruktioner: Skatteverket Vostok Nafta Vostok Gas


Hur skall vi småsparare kunna hänga med i svängarna vid sådana här upplägg. H & Q har sagt att Öresund är för änkor och faderslösa. Det var inte lätt för alla dessa att agera rationellt med dessa inlösenrätter. Vad gjorde Pan Capital med sina aktier i öresund och inlösenrätter? De är aktörer som dessa som antagligen är vinnare på splitten. De har kunskap och resurser att utnyttja en speciell situation som denna.

Kunniga bloggare som Lundaluppen Lundaluppen Öresunds inlösen har hittar stategier för arbritageaffärer som utnyttjar dessa antagligen felprissatta inlösenrätter. När Öresund själva får gå ut och informera om att prissättningen antagligen är fel. Då har vi ett svårgenomträngligt upplägg som många antagligen missförstått.

Eller vad tycker ni?

lördag 7 januari 2012

Sossar rejuholt i klämm

Undrar när Socialdemokrtaerna har varit i en lika svar situation som just nu? Vi maste nog ga tillbaka till nagra artionden innan andra världskriget.

Moderaterna med en diplomatisk Alfons Aberg lookalike styr landet och är sveriges största parti. Ett Moderat parti som rört sig in mot Bengt Westerbergs en gang framganggsrika socialt liberal mitten.

Som finansminster har man en kille, Anders Borg,  som för nagra artionden sedan skulle ha varit en socialdeokratisk finansminister. Det finns en tradition bland sossar att arbetarkillar läser nationalekonomi och i vissa fall t o m börjar forskarutbilding. En del blir finansministrar, en del hamnar i riskbanken:  t ex Willy Bergström, Bengt Dennis, Kjell Olof Feldt och Thomas östros. Den sist nämda har ännu inte fatt nagon av dessa positioner. Anders Borg tillhör denna grupp. I ett annat liv, en annan tid - skulle han varit sossefinansminister.

Regeringen kommer med stor sannolikhet att vinna nästa val. Detta eftersom sossarna inte har hittat en stark ledning. De har närmast gjort utränsingar likt Mao under kulturrevolution. De skickar iväg alla sina talanger till landet. Ledningen som finns nu under Juholt har väldigt lite erfarenhet och tyngd. Juholt och Weiderlich har inte en chans. Sossarna har kunniga och tunga killar som t ex Pagrotsky, Eliasson, östros och Bodström som är marginaliserade i exil.

Som om detta inte är nog väljer VP denna helg en otroligt begavad ny ledare som vill ta vänsterpartiet mot mitten i ekonomiska fragor. Jonas Sjöstedt kommer att attackera sossarna fran Vänster. Han är erfaren, är en brilliant mediakommunikatör och har lang europeisk erfarenhet. Detta är en gammal metallarbetare som sossarna skulle drägla efter för att ha som sin ledare istället för Juholt.

Sossarna har kanske bara en chans. Det är väldigt mycket män. Anna Lindh var kunnig, karismatisk, intelligent och hade lang erfarenhet. Men hon finns tragiskt nog inte bland oss längre. En sadan kvinna skulle med andra kunniga sossar kring henne kunna rejält utmana den nuvarande regeringen. Att övertala Margot Wallström kanske är den bästa möjligheten? Man verkar att ha förlorat en begavad och erfaren politiker i Laila Freivalds till öresunds styrelse. Det krävs nagon med intellektuell skärpa; Anna Lindh och Freivalds är bada juridiskt skolade. Finns denna kvinna i de socialdemokratiska leden? Om Juholt och Weiderlich fortsätter tror jag sossarna kommer att ga under 20% i nästa val. Dödsstöten kommer fran Sjöstedts reformerade Vänsterparti.