torsdag 28 oktober 2010

Positiva nyheter om min värdesmåbolagsportfölj

Mitt förslag till småbolagsaktieportfölj har fått en bra start.
  • Fenix och Kabe kom med mycket bra q3 rapporter som togs emot positivt av aktiemarknaden. Fenix steg t ex 8 - 9% idag.
  • I Midway ser man att det håller på att vända i Teknik och Handelsbolagen. Q2 och Q3 har givit vinst och Midway är på väg ut ur svackan.
  • Svolder har kommit med årsredovisning. 79 kr i substansvärde, 71.50 får man betala för aktien. Rabatten brukar vara liten innan utdelningen på senhösten och är nu typiskt ca 10%.
  • Traction redovisade ett eget kapital på 91 kr idag. Aktien kostar 74 kr, vilket ger en rabatt på 18 - 19%. Traction har ca 25% av portföljen i cash och ränteplaceringar, riskminimerande.
  • Säki visade en substans på hela 84 kr i senaste rapporten. Det ger en rabatt på 24% på tillgångarna, kurs 64 kr,  vilket är ganska högt för Säki historsikt.
  • Slutligen visade Carnegie Holding ett bra resultat i dagarna, vilket är finimang för en av ägarna Bure.
Bolagen ovan utgör 80% av innehaven i mitt förslag till värdebolagsportfölj. Det skall verkligen bli intressant att följa dessa bolag under 5 år och se vad de kan ha åstadkommit när vi är i hösttider 2015.

måndag 11 oktober 2010

Riskminimerarens förslag till värde-småbolagsportfölj 10 Okt 2010

I december 2007 lanserade jag på Aktiespararens hemsida och gamla PoP (jag var aktiv skribent där då) en värdeportfölj. Den har vid de utvärderingar av totalavkastning (utdelningen återinvesteras inte så det är egentligen inte fullt ut totalavkastning) jag gjort hittills slagit index, dock knappt, för Stockholmsbörsen. Den innhåller 5 bolag; SHB, Investor, SCA, Securitas och TeliaSonera. 1/5 del vardera. Deesutom har Loomis delats ut från Securitas. Den 6e december kommer jag att komma med en treårsutvärdering. Gemensamt för bolagen är att de är stabila och delar ut ganska så väl och därmed har utdelningen haft en positiv påverkan för totalavkastningen. Portföljen är tänkt på 5 år. Så slutgiltig utvärdering sker december 2012.

Nu i Oktober 2010 tänkta jag lansera en värdeportfölj för de mindre bolagen. Utvärdering skall ske årligen, men portföljen är tänkt över 5 år. Börsvärdet bör vara under 2 miljarder SEK för enskida bolag. För investmentbolag har börsvärdets tak satts till ca 3 miljarder SEK. Några av de valda mindre investmentbolagen har dessutom investeringar i bolag som har högre börsvärde, men det har jag valt att negligera. Det blir annars närmast inga investmentbolag kvar att inkludera i portföljen. Och det vore ju synd. Korta motiveringar följer efter varje aktie och kurs, andelar av portfölj anges också i procent. Jag har mer bolag i denna portfölj eftersom riskerna i varje bolag är generellt större för mindre bolag. De riktigt små bolagen utgör inte mer än 3% av portföljen. Jag har grundat med mindre Investmentbolag som jag känner väl.

Jag kommer att jämföra portföljens utveckling med småbolagindexet CSRX, även om det kanske inte år något vidare bra index.http://www.e24.se/pengar24/aktier-och-fonder/smabolagen-nobbas-av-smabolagsfonder_1567079.e24

10 Okt 2010

Svolder B, 70.25kr, 20 % av portfölj Investmentbolag, handlas med viss rabatt. Delar ut väl. Innehåller lågt värderade fina bolag. Beijer Alma är största innehavet, ett av de finare verkstadsbolagen på börsen. Relativt låg risk i portföljen även om koncentrerad portfölj. Kommer att bli lite billigare när utdelningen avkskiljs senare i höst, kursen sjunker då ofta mer än utdelningen. Se gärna tidigare djupare analys på denna blogg. http://riskminimeraren.blogspot.com/2010/01/svolder-ett-investmentbolag-i.html

Traction B, 70.00 kr, 15% av portfölj. Investmentbolag, handlas med viss rabatt. Sköttes vädigt väl innnan och under krisen. Gick in i krisen med stor kassa. Har köpt bolag billigt. Far och son Stillström är bra huvudägare. En del bolag som de äger andelar i är av turnaroundkaraktär.

Midway B, 30.90kr, 15 % av portfölj. Bygg, handel och industri-konglomerat. Mycket stark balansräkning. Delar ut väl över tid. Dock starkt negativt påverkad av krisen, många innehavsbolag hade och har det kämpigt. Sten K var varit aktieägarvänlig över tid. Se tidigare djupare analys i fyra delar på denna blogg.http://riskminimeraren.blogspot.com/2009/04/midway-holding-ett-undervarderat-bolag.html

Bure Equity, 31.20kr, 10% av portfölj. Andelar i Carnegies alla delar är undervärderade i bolagets balansräkning, speciellt nu efter HQ-köpet. Innehåller en del ointressanta bolag. Men också några trevliga som Vitrolife. När de olika Carnegiebolagen börsvärderas eller säljs kommer värden att komma fram. Stora utdelningar kan komma i framtiden då kassa redan finns. Se analys gjord innan HQ-historien på denna blogg.http://riskminimeraren.blogspot.com/2010/08/finns-det-varden-i-bure.html

Säki B 61.50Kr, 10 % av portfölj, Innehåller stabila stora bolag som Assa och Securitas. Men också Fagerhult, Nobia, Loomis, onoterade Academic Works mm. Delvis byggorienterat. Handlas med viss rabatt. Delar ut väl. Bra ägare. Låg omsättning, underliga kursrörelser. Se djup analys från förra året på denna blogg.http://riskminimeraren.blogspot.com/2009/04/saki-det-bortglomda-farvaltningsbolaget.html

Vostok Nafta, 27.00kr, 5% av portfölj. Mest riskfyllda bolaget. Stor rabatt. Många råvaruorienterade bolag. Större än så här skall denna andelen inte vara. Som en korg råvaror med rabatt. Ryssland dock ingen vidare marknad vad gäller rättssäkerhet och respekt för äganderrätt och gällande avtal.

Kabe B, 87.00kr,  5% av portfölj Stark balansräkning. Familjeägt. Bra marknadsposition. Hygglig värdering, ett av mina favoritbolag. Delar ut ok.

Fenix Outdoor, 142.00 kr, 5% av portfölj Stark balansräkning. Bra ägare, familjeägt. Bra marknadsposition. Hygglig värdering, ett av mina favoritbolag. Delar ut ok.

2E Group, 17.00 kr,  3% av portfölj Ganska låg värdering efter köpet av Wallmans. Tar dock tid att få ut synergierna. Stark position på Skandinavisk nöjesmarknad. Balansräkning dock något försvagad efter köpet, men fortfarande bra. Litet bolag, viss risk. First North.

Cloetta, 39.00kr, 3% av portfölj. Kämpar på som fristående bolag efter delningen med Fazer. Dock långt kvar till rimliga vinster. Stark balansräkning. Lågt värderad substans. Om de kan få ner kostnaderna efter separationen kan vinster kanske överraska från dagens lövtunna marginal.

Insplanet, 14.05 Kr, 3% av portfölj Stark balansräkning. Delar ut väl. Vinsterna värderas inte säskilt högt, men osäkra vinster då sista rapporterna inte har övertygat som tidigare. För pessimistisk syn av marknaden på detta bolag i försäkringsbranschen? Låg omsättning av aktien och väldigt litet bolag ger högre risk.

Transcom B, 20.00 Kr, 3% av portfölj. Svajigt bolag med låg värdering. Bra ägare. Ingen vidare balansräkning men mycket lågt värderat kassaflöde. Marknaden prisar in dystert scenario - för dystert?

Nischaya Group, 10.90 Kr, 3% av portfölj. Svajigt bolag med låg värdering. Bra ägare. Ingen vidare stark balansräkning men ganska stor potential. Marknaden prisar in dystert scenario - för dystert?

Vad tror ni om denna portfölj?