lördag 31 mars 2012

Verkstad vs retail - räntabilitetsanomali

H&M har förutom fantastisk tillväxt haft en räntabilitet mellan 30% till 45% på eget kapital de senaste 10 åren. Men man har fått betala mellan ca 5 och 10 ggr det egna kapitalet på marknaden för för detta skuldfria bolag. Kvalitet kostar. Och H&M är alltid dyrt. Och detta är det enda större bolaget i klädbranschen på börsen. 

Många verkstadsföretag verkar dock högt värderade om man ser till räntabilitet. Sandvik har t ex negativ räntabilitet för 09 men har annars pendlat mellan drygt 10% och drygt 30% under senaste decenniet. I snitt kanske kring 20%. Detta har du fått betala i spannet 3ggr och toppen 6 ggr egna kapitalet för att få under denna period. Ett bolag som avkastar kring 20% på eget kapital kanske kan var värt 2 till 3ggr det egna kapitalet. Men knappast mer än detta. Speciellt eftersom det är konjunkturkänsligt och vinsterna kanppast kan sägas vara stabila. Dessutom har de långa skulderna tredubblats under denna tidsperiod och har på sistonde varit lika höga som det egna kapitalet, så räntabiliteten på eget kapital har varit lite dopad. Intressant är att Sandvik faktiskt för drygt 5 år sedan var lika högt värderat som H&M (dock när H&M var som lägst värderat i förhållande till eget kapital under i denna 10års period) och vi fick betala kring 6ggr det egna kapitalet för Sandvik i superkonjunkturernas tidevarv.
Volvo är mitt andra verkstadexempel. De hade stor negativ räntabilitet 09, kring 0-strecket 03, annars mellan 12 och 20%. Förutom toppen förra året på 22%. Snittet blir knappt bättre än 10% ränatbilitet för Volvo under en 10-årsperiod. Du har betalt från ca 1,5 ggr till upp mot 4ggr det egna kapitalet för Volvo under detta decennium. Oftast kring 2ggr. Det är ganska högt om snittet är 10% för räntabilitet på eget kapital. Men om förra året är början på ett mer högavkastande Volvo (över 20%) är det kanske inte dyrt. Men Volvo är t o m lite mer skuldsatt än Sandvik så här har vi också viss doping när vi ser ränatbilitetssiffrorna på eget kapital.

Jag kommer nu att jämföra med mindre retailföretag (endast H&M är riktigt stort på Stockholmsbörden). Men i grunden är jag ute efter högavkastande och riskminimerande bolag så storleken är kanske inte alltid avgörande. Fenix Outdoor har avkastat mellan 24% och 28% de senaste 5 åren. Och innan det mellan 7% och 24%. Trenden är stigande räntabilitet över de seanste decenniet. Du har de senaste 7 - 8 åren betalat mellan 2 till 5 ggr egna kapitalet för ett ytterst lite skuldsatt och ganska snabbt växande bolag. På sistonde mellan 2.5 och 3 ggr. Med en snitträntabiliet på drygt 25 % de senaste 5 åren är det inte speciellt dyrt. Problemet för Fenix är hur negativt konsumtionen kommer att bli drabbad här i Nordeuropa de kommande åren. Hur kommer konsumenterna i t ex Sverige agera om sjunkande bostadspriser och ökande amorteringar? Men samtidigt har Fenix varit ett bra mycket stabilare bolag i sin intjäning än Sandvik och Volvo.

Samtidigt finns det ju också orostecken för Volvo och Sandvik vad gäller världskonjunktur, t ex om Kina bromsar in. Dessa båda bolag är för övrigt, efter SHB, de mest betydande innehaven för Industrivärden.

Ibland är det intressant att jämföra nyckeltal för bolag i helt olika branscher.

lördag 17 mars 2012

Unik Berkshire Hathaway analys

Jag vet inte om ni har läst den utmärkta Warren Buffet biografin "The Snowball" av Alice Schroeder. Warren ville att hon skulle skriva boken. Jag vet att jag tyckte det var konstigt eftersom hon var finansanalytiker och inte författare eller journalist. Och denna auktoriserae biografi handlar om Warrens liv i stort och inte bara om hans oftast lyckade investeringar. Men nu tror jag att jag vet varför just hon skrev boken.

I slutet av 90-talet jobbade Alice som analytiker på mäklarhuset och fondförvaltaren Paine Webber & Co (som blev uppköp av UBS senare). Tillsammans med medarbetaren Gregory Lapin skrev hon en fantastisk analys av Berkshire 1999. Om analyser av företag skulle vara så här grundliga skulle vi investerare kunna fatta mycket bättre beslut. Länken nedan tar er till en ca 60 sidor lång analys av Berkshire för 13 år sedan. Bolaget var mindre då och vissa saker har förändrats. Men det är också mycket som är fruktbart idag.

Mycket nöje:


Alice Schroeder & Gregory Lapin - Berkshire H Analys 1999

fredag 16 mars 2012

Om Svolders delårsrapport (kom igår)

Svolder är ett bolag som jag skrivit några bloggar om tidigare. Det är ett litet investmentbolag som investerar i små- och medelstora bolag. De gillar stabila bolag med tydliga affärer, starka finanser, bra kassaflöden och som delar ut väl. Denna delårsrapport gäller December, Januari och Februari; deras rapporter är utmärkta, så också denna. Bolaget har en mer koncentrerad portfölj under de sista åren. Och jag tycker de har blivit mer av värdeinvesterare, vilket är positivt.

Substansvärdet 15e Mars är 69 kr, och aktiekursen 58 kr. Hyffsad substansrabatt. Nettoskuldsättningen är låga 1.4%. Svolder delar ut på hösten, och alltid väl, så kursen brukar vara lägre på hösten än på våren. Detta eftersom substansrabatten sjunker när vi kommer till utdelningstider.

Största investeringen under perioden är MTG, följt av JM och Hakon Invest och lite mindre investeringar i Transmode och Nobia.

MTG verkar vara en vettig investering sett till pris under perioden då marknaden ser en del oroande tecken för affärsmodell, TV3 och ryska verksamheten. Den utgör nu ca 8 % av portfölj och här finns potential. JM är också billigt eftersom marknaden med rätta oroas för bostadsmarknaden, liknande oro finns förnya innehavet i kökstillverkaren Nobia som befinner sig i en turnaround fas, men har starka ägare i Latour.

Hakon Invest är inget investmentbolag jag själv skulle investera i även om de delar ut väl och har bra finanser. Förutom delägandet i välskötta ICA har deras investeringar inte varit imponerande med något undantag. Och andra sidan kan dessa knappast gå sämre så det finns kanske en uppsida. Om Transmode vet jag nästan inget.

På försäljningssidan finns bolag där man tar hem lite vinst. Man säljer i fina Beijer Alma igen. Den investeringen är fortfarande störst med ca 17% av substansen; den har utgjort 25% för en tid sedan. Svolder har tjänat mycket pengar på denna industrikonglomerats-pärla under tiden jag varit aktieägare i bolaget.

Man har också helt sålt AAK efter stark utveckling. Den aktien har man köpt och sålt några gånger de senaste åren, så den kan man. Vidare har sålt av lite i högavkastande Beijer Electronics som är ett stort innehav ca 12%. Orc Group såldes helt efter bud på bolaget. Och Unibet såldes en stor del efter en sisådär utveckling.

Stärsta innehav förutom ovan nämda är fina och lågt värderade Nolato 14%, följt av HiQ 11%, SAAB 8% och BB Tools ca 6%. Dessa investeringar är alla värdeorienterade, och jag gillar dessa; även om jag av etiska skäl har problem med SAAB och inte skulle direktinvestera i denna försvarskoncern (även om de inte bara säljer militära lösningar).

Svolders team kan industribolag och Beijer Alma har varit deras lyckokast. Det känns lite tråkigt att det hela tiden trimmar detta innehav, men annars skulle det å andra sidan kanske utgöra 30 - 35 % av portföljen. IT-konsulter är något annat de kann HiQ, Acando etc likaså IT-hårdvara som Nolato och Beijer Electronics. Deras investeringar i konsumentinriktade bolag har dock inte varit lika imponerande t ex Unibet eller feltajmade köp i New Wave för några år sedan.

Men jag gillar att de helt undviker volatila energi och råvaror, likaså hälsovård och finans. Men med deraskunskap om IT borde de kunnat identifiera någon liten teleopertöruppstickare som t ex Alltele. Dessa bolag generar fina kassaflöden, men jag kan dem inte i detalj.

Men portföljen ser ändå helt ok ut idag och till hösten kommer fin utdelning.er periuoden är MTGubstansvärdet 15 Mars apportperiod:

torsdag 1 mars 2012

Om Buffet vore svensk...

...vad skulle Berkshire Hathaway da ha i sin portfölj. Lat oss leka med den tanken lite. Och eftersom de just har lämnat rapport blir ju detta extra kul. Dessutom skriver Warren att Munger och han själv har hittat 8 bolag i Europa som de investerat i innan jul. 175 Miljoner Euro i vart och ett av dessa "utmärkta bolag". Alltsa ca 1.4 Miljarder Euro.

Det fanns ett textilföretag som hette Algots som gick i graven med det mesta av svensk textilindustri pa 70-talet. Det svenska Berkshire skulle heta Algots. Lat oss tänka oss att Algots skulle ha en nordisk bas.

Vad skulle Algots innehalla?

1) Försäkringsbolag som genererar float. Det finns inga aterforsakringsbolag, som jag vet, i Norden. Men Berkshire har flera forsakringsbolag sa tva av Gjensidige forsikring/Storebrand fran Norge och Topdanmark/Tryg vesta fran Danmark skulle nog finnas i portföljen. Helst skulle dessa vara helägda och utköpta fran börsen sa man far tillgang till floaten. Gjensidige och Topdanmark blir mina val för Algots helägda bolag.

2) Reglerade kapitalintensiva bolag. Jag tror att han hade köpt ut Hafslund fran börsen, eller delar Vattenfall. Delar av Fortum eller EON är också ett annat alterantiv. En gaspipeline fran Ryssland till Norden skulle ocksa vara av intresse. Istället för Burlington Santa Fee skullle man i Algots köpa ut delar av SJ. Staten skulle inte lata en privat aktör köpa hela monopolet.

3) Tillverkning, handel och service - helägda bolag. Dessa bolag är heläga och köpta utanför börsen. Jag kan inte tillräckligt mycket om sadana bolag i Sverige sa jag ponerar att vi kan köpa ut bolag fran börsen som passar denna profil (ocksa har jag lagt till nagra privata som verkar intressanta). Dessa bolag skulle Algots vilja vara helägare till givet vad jag vet:

New Wave, Beijer Alma, Latours helägda rörelser, Midway Holding, Cloetta/Leaf, Ratos innehavsbolag, Kabe, Fenix Outdoor, Nordsjö färg eller Beckers, Rockwool isoleringsmaterial, Seco Tools, Indutrade, Guldfynd, Oriflame, Ullared/Gekas, Skistar, Bra Böcker, Bohuslänningen, Geveko, Mekonomen, Gunnebo, Nederman, Rejlers, Hexpol, Beijer Electronics, Husqvarna etc. Man skulle ocksa drömma om att köpa hela IKEA.

4) Större investeringar i börsbolag (Hög räntabilitet)
Wells Fargo - SHB
Munich Re/US bancorp - Sampo (och därmed del av Nordea)
Tesco -Axfood
Walmart - Netto (ägs av Möller Maersk)
Kraft foods - Orkla (inte helt klockrent)
Coca Cola - H&M
Posco - NorskHydro (SSAB passar bättre, men känns som för klent just nu)
J&J - Novo Nordisk
Sanofi - AstraZeneca
ConocoPhilips- Statoil
Washigton Post-Sanoma
IBM-Atlas Copco

Dessutom skulle Algots ha SEK i cash, Svenska, Norska, och Finska statsobliationer och puttar att Nordiska börsindex skall vara högre 2025 än de är idag.

Skulle ni ha köpt Algots?