onsdag 30 april 2014

Djupanalys Tesco PLC - del 3 Sydkorea, Thailand och Malaysia

Om ni har missat det så försöker jag att undersöka ett av mina innehav Tesco PLC,  som har en del problem, men som eventuellt är undervärderat. Jag har läst mycket för att undersöka om jag skall öka i bolaget, behålla - eller kanske rent av sälja. De analyser som finns länkade i inlägg 1 och nyckeltal tillgängliga tyder inte på att Tesco skulle vara ett klockrent köp för en värdeinvesterare, det kan lika gärna vara en värdefälla. Men i inlägg 2 fann jag vissa bevis för att fastigheterna på Tescos balansräkning har övervärden. Men det är inte så enligt mina väldigt preliminära och uppskattade beräkningar att fastigheterna har ett högre värde (reducerat för skulder) än marknadsvärdet på Tesco ca 265 miljarder. Detta har en del värdeskribenter hävdat. Men att fastighetsportföljen skulle vara mer värd än de 300 Miljarder, som är redovisat värde i senaste årsredovisning, verkar troligt. När jag konservativt har räknat kan man nog minst finna 10% övervärden, men de kan också vara det dubbla. Det innebär att Tesco kanske har fastigheter för 330 - 360 miljarder, skulder på ca 100 Miljarder och då värderas Tescos rörelse inte speciellt högt om marknadsvärdet för hela bolaget är 265 miljarder. Det finns många om och men i denna beräkning, men min försiktiga uppskattning är att man bara betalar ca 50 miljarder för rörelsen. Här skulle jag vilja tillägga att den senaste preliminära rapporten är fastigheterna nerskrivna med ca 30 Miljarder SEK i förhållande till senaste årsredovisning som jag använt i denna analys. Det innebär att fastighets-övervärdena är större än jag tidigare beräknat. Således är fastighetsportföljen värderad till ca 270 Miljarder. Det innebär ur ett värdeperspektiv att livsmedelsrörelsen värderas ännu lägre och caset blir lite bättre. 

Men om ni tänker köpa aktien av det skälet måste ni ha mycket gott tålamod, det är svårt att bedriva denna retail-verksamhet och få fram fastighetsvärden i stor skala på samma gång. Mycket svårt.

I detta inlägg tänkte jag titta till rörelsen för Tesco i tre länder som jag haft möjligheten att besöka alla tre (Förra året hade jag i ett inlägg ett eget foto på en Tesco-mall i Georgetown)

I nästa inlägg No 4 kommer jag att skriva om joint-ventures i Kina och Indien, den speciella situationen i Turkiet, och dessutom de två marknader Tesco har dragit sig ur: USA och Japan.

Det är svårt att hitta färska siffror för dessa tre länder som inte inkluderar Kina, eftersom det joint venture Tesco planerar ingå i Kina med CRE inte har fått slutgiltigt godkännande ännu (Maj eller Juni sker detta).  Försäljningen i Asien är ca 120 Miljarder SEK och vinsten ca 7.7 miljarder (Brutet räkenskapsår 2013/2014. Marginalen är goda 6.7%, trots att Kinarörelsen gjorde en förlust på drygt 2 Miljarder. (Även om vinstmarginalen är låg i CRE kommer de 20% som Tesco kommer att äga i detta joint-venture troligen inte att generera förluster).

Det innebär att Tesco borde kunna göra en vinst kring eller strax över 10 Miljarder SEK i Asien de närmaste åren. I relation till vinst före skatt som för hela Tesco Plc var ca 24  Miljarder SEK 2013/2014 är detta signifikant. Vi skall nog nämna att de dock hade stora engångskostnader 2013/2014 på ca 9 Miljarder och och dessutom fastighetsrelaterade nedskrivningar på ytterligare 3 Miljarder.  Den underliggande rörelsevinsten för Tesco är således ca 36 Miljarder SEK för 2013/2014. Men oavsett detta spelar dessa länder en viktig roll för de vinster Tesco årligen genererar.
Försäljningen i Asien ökade i lokala valutor med 3%, trots oron i Thailand och regleringen av öppettider i Sydkorea.

För dessa tre länder är alltså marginalerna höga och det finns mycket positivt. Det finns också en del negativt: myndigheterna i Sydkorea har reglerat öppettider vilket minskat Tesco's försäljning per butik. I Thailand har en negativ ekonomisk utvecklingen skapats av den politiska oron, folk håller i plånboken i oroliga tider. Malaysia är mer stabilt, men en mindre marknad för Tesco. I Sydkorea ökar man likt i UK de små närbutikerna och fräschar upp en del stormarknader. I Thailand har man ca 1400 närbutiker även om man försöker ha ett brett produktutbud och också fräschar upp stormarknaderna. I Malyasia har man bara malls och stormarknader. Totalt sett så ökar man försäljningsytan i försiktigare takt i dessa tre länder än tidigare. Däremot utvecklar man online försäljningen i samtliga dessa länder.

Om vi tittar på möjligheter så har Malaysia ca 30 Miljoner invånare (växer lite) och livsmedelshandeln kan vara värd upp mot ca 200 Miljarder SEK totalt. Tesco är dock ganska litet med sina 49 stormarknader med ca 10 Miljarder SEK i försäljning. Jag tror att det finns potential för Tesco här med en kombination av närbutiker som i Thailand och Sydkorea, onlineförsäljning samt dessa malls som man redan har. Medelklassen växer fortfarande. De hypermarkets/malls i Malyasia som jag sett har varit av mycket hög standard, på bra lägen och haft mycket yta uthyrd till andra affärer, restauranger etc. Fina fastighetsaffärer verkar de att vara. Dock har det inte varit så mycket kunder som handlar inne i själva livsmedelsaffärerna.

I Thailand, som har ca 70 Miljoner invånare och är mindre utvecklat än Malaysia, är Tesco nummer två på marknaden med 11 miljoner kunder i veckan i ca 1700 butiker/supermarknader. Om inte Thailand politiskt imploderar är detta ett guldägg för Tesco. Bangkok går väldigt bra och har välbesökta stormarknader, jag är imponerad av vad jag sett där. Tesco Lotus var tidiga i Thailand. Och har ett bra varumärke. Eftersom Thailand ännu har en liten medelklass, och liten urbanisering, finns här stora möjligheter. Här finns definitivt störst tillväxtmöjligheter, men också mest hot i politisk instabilitet.

Sydkorea har ca 50 Miljoner invånare, och ett moget och utvecklat land -  och det är Tescos största enskilda marknad utanför UK. Man har ca 630 butiker under namnet Homeplus som servar ca 6 Miljoner kunder varje vecka. Det är märkligt att Sykorea blev framgångsrikt för Tesco, och Japan blev ett fiasko. Sydkorea har en hög BNP och har redan en stor medelklass. Tesco verkar testa olika tekniska lösningar i Sydkorea. Det ser väldigt bra ut för Tesco och vinstmarginalen är hela 8.5%, vilket är den högsta på någon marknad.

Om inte det politiskt går åt pipan i något av dessa länder, Nordkorea är alltid ett hot mot Sydkorea, ser dessa tre marknader väldigt starka ut givet de demografiska förändringarna och tillväxten i dessa ekonomier. Tesco har historiskt köpt upp en lokal aktör när man gått in i en ny marknad. Jag är väldigt nyfiken på vilket land man har som nästa att bearbeta. Man har lärt sig mycket i dessa ovan tre länder, haft motgångar i Kina och Japan som man lärt sig av. Och har av legala skäl inte kommit igång i Indien. Den speciella relationen till f d kolonier skall inte underskattas. Det verkar som Tesco blir först på den Indiska marknaden med samverkan med Trent/Tatagruppen t ex. Malaysia är det enda av dessa tre länder som detta inägg handlar om som har den historiska kopplingen. Myanmar (Burma) är nog ett land man sneglar på, Tesco Lotus kan expandera nordväst. Indonesien är antagligen ett annat intressant land, men där finns en Nederländsk koppling.

Om 25 år kanske Homeplus är stora i ett återförenat Korea och Pyongyang är pepprat med dessa butiker...

måndag 28 april 2014

Djupanalys Tesco PLC's fastigheter - del 2

Är fastigheterna underskattade i Tesco som flera skribenter på t ex gurufocus och seelking alpha hävdar? Och hur skall sådana värden i så fall komma fram har dessa skribenter tänkt sig? 

Man kan se Tesco som två bolag: ett fastighetsbolag och ett retail-bolag. Och som jag skrev i introduktionen värdet på hela Tesco var ca 265 Miljarder SEK vid det tillfället 24e April 2014. Ha det i åtanke när vi går in i Tescos snåriga fastighetsvärd.

Till viss del är dock fastighetsvärdena hypotetiska i en sådan här lågmarginal business, denna typ av retailbolag är väldigt känsliga för ökade kostnader. Tescos marginal är nere på ca 3% för tillfället. Man skulle få svårt att klara av marknadshyror på deras anläggningar om man gjorde "sale- and lease back" lösningar på större delen av sin sitt fastighetsbestånd. Dessutom om räntor ändras från dagens lågräntemiljö kan det bli stora kostnader. Men man har gjort sådana här lösningar till viss del, British land äger t ex en del Tesco anläggningar i UK. Tydligen är ca 7.4% av British Land's årliga hyresränta från Tesco.  Tesco äger dock ca 80% (denna siffra är oklar givet bl a Kinaaffär) av sina fastigheter enligt de uppgifter jag har hittat. Sainsbury äger t ex bara ca 55%. 

Tesco har dock sålt fastigheter, nästan all försäljning i UK; mogna supermarknader och innerstadsaffärer, för ca 65 - 70 Miljarder SEK de sista fem åren med en vinst på ca 15 Miljarder SEK. 

Tydligen har hedgefonder och Private equity bolag fått upp ögonen för brittiska retailfastigheter. Elliot Management Group (EMG) vill att Tesco's konkurrent Morrisons skall separara sina fastigheter och skapa ett specifikt fastighetsbolag. Tydligen äger Morrison 90% av sina fastigheter. EMG vill att de lägger 75% av sina fastigheter i detta nya bolag och listar 25% av detta på börsen. De skulle frigöra 10 Miljarder SEK för Morrisons. Fastighetsmannen Robert Tchenguiz försökte 2007 få Sainsbury att dela ut fastigheterna för att få fram värden, han lyckades inte. Tydligen är pensionsfonder och försäkringsbolag också intresserade av att köpa fastigheter av t ex Tesco och sedan leasa tillbaka på 25 - 30-åriga långa stabila avtal. 

Att det finns värden i Tesco's enorma fastighetsbestånd behöver vi inte betvivla. Men det är ganska knepigt att få fram dessa värden utan att öka risken rörelsen. Dessutom kan det vara så att en del av stormarknaderna i UK utanför städer har ett minskat fastighetsvärde. När konsumenterna byter till online-shopping handlar de bara komplettering i närbutik (Tesco Express och One Stop). Därför ökar Tesco drastiskt antalet sådana närbutiker för tillfället (se tabell nedan). Tesco skrev ner värdet på oexploaterad mark planerad för hypermarkets med nästan 9 Miljarder SEK förra året, mark som man köpt dyrt innan krisen när "spaceracet" fortfarande var igång. Denna mark kommer man inte att bygga hypermarkets på. 

Om vi tittar vilka typer av butiker och anläggningar Tesco besitter. Låt oss börja med de brittiska fastigheterna, så här ser det ut med olika typer av butiker och anläggningar i UK:
16 April 2014 Tesco's UK butiker av olika typer:
Format
Antal
Total
area (m²)
Snitt
area (m²)
% av yta
+/- Butiker
2013/14
Tesco Extra
247
1,636,023
6,624
42.85%
Increase 9
Tesco Superstores
482
1,310,862
2,761
34.33%
Increase 1
Tesco Metro
195
203,551
1,044
5.33%
Increase 3
Tesco Express
1,672
360,743
216
9.45%
Increase 125
One Stop
722
106,095
147
2.78%
Increase 83
Tesco Homeplus
12
48,588
4,049
1.27%
Steady 0
Dobbies
34
152,175
4,476
3.99%
Increase 2
Total
3,370
3,818,036
1,133
100%
Increase 224

De internationella fastigheterna, innan Kinaaffären och antagligen medräknat det avslutade Japan, har uppskattats av ledningen ha ett värde på ca 160 - 170 Miljarder SEK. Nu är den siffran antagligen något lägre, men samtidigt ger 20% i Kina joint venture ca 1000 anläggningar av olika storlek. 
Men att de skulle vara värda ca 150 Miljarder SEK är nog ingen dum gissning. 

Om vi tittar i den av mig skapade sammanställningen så ser det ut som följer:
Sammanställning, Fastigheter/butiker internationellt, April 2014, Riskminimeraren:
Land
Startade på marknad
Yta totalt i kvm 1000 (estimat)
Antal butiker/typ
Antal butiker/typ vid eventuellt joint venture
Intäkter (revenue 2013/2014)
Kina
2004
ca 1000 innan joint venture
Totalt 134 egna butiker innan joint venture med CRE, varav
ca 119 är Hypermarkets
Agreement with China Resources Enterprise (CRE), listade i Hong Kong Tesco får 20% i joint venture.

CRE har ca 4600 multi-formatbutiker i ca 30 provinser
i Kina. Till detta adderas Tescos. 
Innan joint venture
Negativt resultat om  1.4 Milarder SEK 2013.


Joint venture får ca 100 Miljarder SEK i revenue, med ca 1 Miljard i vinst. CRE/Tesco blir No 2 på marknaden i KIna
Indien
(Star Bazaar)
2008
Ingen uppgift
Hindustan Service centre/
Source of international products
Agreement with Trent (Tata Group)
12 Star Bazaar hyper-markets
Finns inga siffror
Sydkorea (Homeplus)
1999
1350
+ ca 80 franchise
631 (inklusive franchise)
ca 139 Hypermarkets

60 Miljarder SEK i revenue
Malaysia
2002
400
49 Hypermarkets

10 Miljarder SEK revenue
Thailand
1998
1600
Total 1737
160 Hypermarkets

42 Miljarder SEK
Tjeckien
1996
600
Tot 347
86 Hypermarkets

14 Miljarder SEK
Ungern
1995
700
Tot 220
118   hypermarkets

18 Miljarder SEK
Irland
1997
300
Tot 146
14 hypermarkets

25 Miljarder SEK
Polen
1996
950
Tot 445
86 hypermarkets

25 Miljarder SEK
Slovakien
1996
400
Tot 150
63 hypermarkets

13 Miljarder SEK
Turkiet (Kipa)
2003
400
Tot 192
56 hypermarkest

7.3 Miljarder SEK


Om vi tittar på några fastighetsaffärer Tesco har gjort i Sydkorea så ser man en del värden i en "sale and leaseback" med Samsung Property sålde man 4 Homeplus anläggningar för ca 4 Miljarder SEK. Man gjorde en liknande affär 2012. Som ni ser i tabellen är det bara en bråkdel av fastighetsbeståndet i Sydkorea. 
I September 2011 gjorde Tesco en fastighetsdeal i Thailand. Man börsnoterade fastigheter till ett värde av nästan 4 Miljarder SEK. Det bestod till slut av 17 shoppingmalls/hypermarkets och var en av de större fastighets IPO's i Thailands historia. Tesco leasar sedan dessa fastigheter av detta bolag. 
Det joint venture man skapat med Trent/Tata i Indien (50/50) ger inga större fastighetsvärden ca ett dussin stormarknader. Dock har nog logistik och supply centret i Hindustan i Indien ett värde. Politiskt kan det fortfarande bli stopp för denna affär. 

Vad gäller Kina är oklart vad värdet på de fastigheter som Tesco får del av i joint venturet med China Resources Enterprisedet men det handlar om 20% av 4800 - 5000 butiker/anläggningar av olika storlek. Här hade Tesco investerat i bl a 120 Hypermarkets/shoppingmalls. 

De Centraleuropeiska fastigheterna har ofta väldigt bra lägen. Tesco kom in tidigt i dessa länder efter det kalla krigets slut. Det finns stora värden i t ex de 445 fastigheterna i Polen.

Så är då fastigheterna värda mer än hela Tesco's marknadsvärdering på ca 265 Miljarder SEK? 

Tesco har långa skulder på ca 100 Miljarder SEK. De internationella fastigheterna har uppskattningsvis ett värde kring 150 Miljarder SEK (detta är antagligen konservativt, men det är bra att ha marginal). Där har vi 50 Miljarder SEK. Då har vi 215 Miljarder SEK kvar. 

Vad är fastigheterna i UK värda? De har ca 3400 anläggningar/butiker av olika format, drygt 3.8 miljoner kvadratmeter. Jag har sett en siffra för April 2013 , källa Reuters-Thomson, för retail-fastigheter att UK värde per square foot är ca 400 - 600 Pund. Drygt 3.8 miljoner kvadratmeter är ca 41 miljoner Square foot. Om vi räknar på snittet får vi:

41 000 000 X 500 = 20 500 000 000 Pund.
Det blir drygt 225 Miljarder kronor. Men vi kan räkna lite lägre ca 200 Miljarder SEK. 

Sedan drar vi bort ytterligare 30 - 40 Miljarder för fastigheter man inte äger i UK.

Detta innebär att Tescos retail-rörelse är värderad till ca 50 Miljarder kronor. Axfood värderas t ex på börsen till 17.5 Miljarder SEK (vet ej hur mycket fastigheter de har) och ICA (ej heller här vet jag fastighetsvärden) till drygt 42 Miljarder.

Så Tescos rörelse värderas ungefär som lite mer än ICA Gruppen.

Men som jag skriver i början; dessa enorma fastighetsvärden finns bara på papper. De kommer inte att kunna sälja av så mycket utan att öka risken i rörelsen. Tesco har bara 3% vinstmarginal totalt. Och de vill inte dra på sig onödiga räntekostnader. Men de kommer nog regelbundet att göra mindre fastighetsaffärer. De har en del att ta av. Och det kan bli fina små exitvinster över tid.lördag 26 april 2014

Djupanalys av Tesco PLC

Först vill jag passa på att bocka och buga för Spartacus Invest för denna föredömliga lista Analyser i bokstavsordning.

Jag har ägt Tesco PLC ett tag och det är ett ganska stort innehav, därför följer jag med intresse vad som skrivs om detta bolag i engelskspråkig press, på svenska värdebloggar och Tescos rapporter, fr a årsredovisningar (Tesco ger också ett utmärkt material för analytiker/investerare i form av presentationer). Krisen för tillfället har också fått mig och fundera på om jag skall öka därför har jag de senaste två veckorna befunnit mig i Tescoland.

På Spartacus lista finns fyra utmärkta analyser av den kvantitativa standardtypen som är vanligast, i regel baserat på Graham's sju kriterier för en sund aktieinvestering, vilket är en fruktbar start:

Tesco 2012-07, Defensiven

Tesco 2013-01, Aktiefokus

Tesco 2013-04, Aktiefokus

Tesco 2014-03, Spartacus

Jag har inte mycket att tillägga till dessa analyser av denna typ, mer än att understryka att vi har och göra med ett bolag som omsätter ca 790-800 miljarder svenska kronor (brutet räkenskapsår, senaste preliminära siffror). Jag kommer ofta att använda ungefärliga summor i SEK i dettta inlägg; då förstår man som svensk mer de stora proportionerna. Tesco ökade utdelningen 25 år i rad fram till 2012 och har sedan behållit denna även om bolaget har sett lägre lönsamhet, avstannad tillväxt och har haft att hantera många strukturella problem de senaste 2 - 3 åren.

En kort uppdatering av några nyckeltal för Tesco från Reuters:
Aktien kostade April 24, 2014 ca 300 Pence (3 Pund, ca 33 SEK):
P/e ca 12, P/s 0.37, P/bok (tangible, det här siffran från Reuters verkar lite för stor; Tesco har ganska lite goodwill på balansräkningen) 2.17, totala skulder i relation till eget kapital 76.2%, utdelning ca 5% (utdelningsandel ca 60%, troligen ca 50% nästa utdelning), nettovinstmarginal ca 3% (3.80% i 5-årssnitt) och ROE 12.2% (14.72% 5-årssnitt). Givet oron för fallande marknadsandelar i UK, omstrukturering av ledningsgruppen, strukturella förändringar i branschen, lite motgångar och felsatsningar internationellt och därmed lägre vinster verkar detta varken billigt eller dyrt rent konventionellt kvantitativt. Kanske t o m lite dyrt givet att bolaget inte växer och marginalerna minskar, samt turbulens.

En intressant liten jämförelse mellan gammelretail som Tesco och nyretail som Amazon.com Inc. (Det finns en ganska stor diskussion om Amazons eventuella negativa invärkan på Walmart på lång sikt i Nordamerika när kunder i ökad utsträckning byter till online retail-shopping).

Från Reuters, Amazons nyckeltal April 24, 2014:
P/e 555!!!, P/S 2, P/bok tangible 21, P/free cashflow 73.5, ingen utdelning, totala skulder till eget kapital 38.4%, nettovinstmarginal 0.46%, ROE 3.05 (8.5% 5-års). Visst, bolaget växer snabbt 20% i försäljning sista året och 31% i snitt sista 5 åren, men vilken värdering...känns som millenieskiftet igen...dessutom är nog Walmart's och Tesco's online-erbjudande ganska underskattat (multi-channel sales).

Min ambition i denna analys är dock att gå lite längre än ovan Grahamorienterade analyser, som är mycket värdefulla och en fantastisk utgångspunkt. Jag vet inte om jag kommer att lyckats, ni får avgöra. Min ambition är att detta är den första delen i en serie av inlägg.

Utgångspunkten för min djupdyking i Tesco är följande kommentarer från Spartacus blogg (hoppas det är ok att kopiera in detta Spartacus, du får banna mig i kommentarsfältet annars):

Anonym7 april 2014 01:49
Hur ser du på fastighetsportföljen?

http://www.telegraph.co.uk/finance/migrationtemp/2807681/Tesco-Europes-biggest-property-company.html

http://seekingalpha.com/article/2112993-tesco-buy-the-property-get-the-retailer-for-free
S7 april 2014 21:44
Jag har inte tittat närmre på det än, men visst ser det ut som om Tesco värderas till samma pris som fastigheterna är värda. Ser att Tesco är värderad till 283 pence i skrivande stund nu. Ny bottennivå tydligen.Spartacus8 april 2014 00:37
Jag får dock inte samma siffror som författaren i länken ovan. Han verkar hävda att Tescos fastigheter är värda 38 miljarder pund, men jag får det till 27 miljarder pund dvs drygt till samma pris som marknadsvärdet är nu (författaren verkar ha tagit med alla anläggningstillgångar inkl goodwill m.m.) Sedan har han dragit av nettoskulden sett till hela bolaget. Jag hade nog hellre räknat av banklånen på 11 miljarder eftersom jag förmodar de har fastigheter som säkerhet. Då blir "nettovärdet" på fastigheterna för Tescos del istället 16 miljarder pund. Med reservation för att jag räknat/läst/tänkt fel.

Kunde detta var sant som anonym länkar till? Är fastigheterna som Tesco äger mer värda än hela bolagets marknadsvärde? Tesco värderas för tillfället till ca 265 Miljarder SEK. Detta kommer att utgöra den första delen i min analys. Jag hade tänkt på att Tesco ägde fastigheter men kanske inte till dessa värden, och jag hade inte riktigt tänkt på vilken typ av fastigheter på vilka lägen man ägde fastigheter internationellt.

Den andra delen i denna serie inlägg kommer att handla om verksamheten i Sydkorea, Thailand och Malaysia. Eftersom jag bor i Östasien har jag haft nöjet och se flera av dessa verksamheter på plats, t o m handla i dem och äta mat och glass i dem. Tesco Lotus i Thailand imponerar nog mest, men landet har som ni vet stora politiska problem som också påverkar ekonomin negativt för tillfället. Vad jag inte tänkt på innan denna analys är värdet på de fastigheterna, ibland i form av shoppingmalls, på utmärkta lägen i de större städerna i dessa asiatiska länder.

Den tredje delen i serien kommer att handla om motgångar och möjligheter i Japan, USA, Kina, Turkiet och Indien. Bl a nya potentiella avtal i form av joint-ventures i Kina och Indien.

Den fjärde delen om verksamheten i de Centraleuropeiska länderna.

Den femte delen om Storbritannien/Irland.

Sedan kommer jag att försöka summera i en sjätte del.

Det kan hända att några av dessa delar kommer att slås samman. Jag har inte skrivit dem ännu.

Första delen (nästa inlägg) kommer som sagt att behandla fastighetsportföljen. Sedan långt tillbaka i Tesco's historia kan man nästan se detta som två bolag: ett retail bolag och ett fastighetsbolag. Bolaget har alltid velat äga fastigheterna de bedriver verksamhet i - freeholds. Tesco var först i UK att köpa upp mark för stormarknader utanför städerna och sedan först att flytta tillbaka till high street. Och nu leder man multichannel-utvecklingen där e-handel utgör en viktig del. Fastigheterna är upptagna till knappt 300 Miljarder SEK i balansräkningen i senaste årsredovisningen. Men då skall vi komma ihåg att många av dessa är enligt de regler som finns kraftigt avskrivna över tid. Och de beaktar kanske inte de stora värden i de internationella fastigheterna? Å andra sidan i den strukturella förändring som sker i retail kanske många av de riktigt stora fastigheterna utanför statskärnorna (hypermarkets) har minskande värde p g a ökad online-shopping. Tesco skrev nyligen ner värdet ordentligt på mark för stormarknader som man köpt i UK men inte kommet att bygga stormarknader på. Enligt en analys i The Telegraph i April 2007 (baserat på JP Morgan/bolagens siffror) var Tesco Europas största fastighetsbolag vid denna tid. Det är faktiskt en av de största fastighetsägarna i världen totalt sett (men efter Walmart) enligt samma källa. Tesco har en än större fastighetsportfölj idag. Hur mycket är dessa fastigheter egentligen värda? Om de långa skulderna för Tesco är drygt ca 100 Miljarder SEK (enligt senaste preliminära siffror för 2013/2014) och du har en bokförd fastighetsportfölj på ca 300 Miljarder SEK har vi ett ganska konservativt finansierat fastighetsbolag. Men mer om detta i nästa inlägg. Spännande eller hur?