lördag 26 maj 2012

Vi tittar till Traction igen...

En läsare av denna blogg tyckte det vore trevligt om jag utvecklar mina tankar kring Traction. Och det kan man ju göra. Jag har varit delägare i 6 -7 år nu, och sporadiskt läst rapporter under dessa år, men det är väl dags att ta en liten titt igen.

Traction, för det första har vi att göra med ett familjeföretag. Jag kommer själv från en familj av småföretagare (där små behållit sin etymologiska mening) i många generationer på min pappas sida. Kanske är det därför jag har en faiblesse för familjeägda bolag som H&M, Fenix, Kabe, Kinnevik, Lundbergs mm. Traction tillhör denna grupp av bolag. Pappa Bengt Stillström är entrepenören och grundaren (1974). Han har utvecklat den modell som Traction jobbar efter. Sonen Petter Stillström är numera VD och för stafettpinnen vidare. Båda är mycket välutbildade, och pappa Bengt framstår nästan som en intellektuell investerare. De är värdeinriktade.

Det är ett investmentbolag som utvecklar små företag. Ofta nydanade. De var t ex tidigt inne i friskolebranschen (Academia) och lämnade den innan alla problem kom upp i dagen och den politiska risken ökade för ca 5 år sedan. Men samtidigt har de köpt in sig SCA och Swedbank till låga kurser under 2008 och 2009. Viadre garanterar man ofta emissioner när man ser värden.

Traction sitter ofta på en betydande kassa och korta placeringar. De var värt guld under den senaste djupa finanskrisen. Man hade resurser att köpa billiga tillgångar. Vidare köper man ofta tillbaka aktier om substansrabatten blir för stor, vilket visar på aktieägarvänlighet. Direktavkastningen är ok, men kanske inte i toppklass, även om den stadigt förbättras.

Det egna kapitalet uppgår till 105 kr enligt senast rapport, men har säkert sjunkit sedan dess. Aktien handlas kring 80 kr.

Enligt sista rapport:

Innehav Mkr % av total Kr/aktie
Noterade aktiva innehav

BE Group 161 10 % 10

Drillcon 54 3 % 3

Duroc 33 2 % 2

Hifab Group 73 5 % 5

OEM International 130 8 % 9

PartnerTech 63 4 % 4

Softronic 86 5 % 6

Switchcore 31 2 % 2

Övriga aktiva innehav (se not 2) 17 1 % 1

Summa aktiva noterade innehav 648 MKR 40 % 42 kr/aktie


Onoterade innehav (se not 2)

Bricad Holding 52 3 % 3

Recco Holding 43 3 % 3

Övrigt 32 2 % 2

Summa onoterade innehav 127 8 % 8


Operativa dotterföretag¹

Ankarsrum Motors 21 1 % 1

Nilörngruppen² 70 4 % 4

Övriga dotterbolag 7 1 % 1

Summa dotterföretag 98 6 % 6

Summa aktiva innehav 873 MKR 54 % av total substans 56 kr/aktie


Övriga tillgångar

Utlåning till aktiva innehav³ 87 6 % 7

Övriga tillgångar, inklusive fastigheter 36 2 % 2

Summa övriga tillgångar 123 MKR 8 % av total substans 9 kr?aktie Finansiella placeringar

Catella 32 2 % 2

SCA 123 8 % 8

Swedbank 62 4 % 4

Övriga noterade aktier 159 9 % 9

Räntebärande placeringar 91 MKR 5 % av substans 6 kr/aktie

Likvida medel⁴ 158 MKR 10 % av substans 11 kr/aktie

Summa finansiella placeringar 625 MKR 38 % av substans 40 kraktie 


TOTAL 1 621 MKR, 105 kr substans /aktie

I många innehav ovan är man mycket långsiktig. BE Group är dock ett nytt stort innehav, ett handelsföretag i stål och metaller, som är ganska lågt värderat. OEM är ett annat större innehav, det är en teknikhandelskoncern, och har utvecklats fint i år. Man har stor kunskap inom IT konsultsektorn och Softronic är ett större innehav nu.
 
Som synes finns en del ganska konjunkturkänsliga bolag i portföljen.
 
Andra nya innehav är Catella (som man köpte in sig efter att man lade ner Traction fonder efter kort tid) och G5 Entertainment (där Peter Benson har verkat för inköp av detta bolag). Som kuriosa om operativa företag kan poängteras utköpet av Assisstent från Electrolux 2009. Det tillhör nu Ankarsumgruppen. I surdegsbrödstider kan det nog vara en bra liten investering.
 
Som tidigare nämts finns kassa och räntebärande placeringar till ca 15% av substans. Sånt känns tryggt.
 
Det egna kapitalet har mer än dubblats de senaste 10 åren. Och substansvärdet under ett decennium har ökat från 37 kr till 91 Kr enligt senaste årsredovisning. Det här är ett bolag som skapar värden. Börskursen har gått från 26 kr till 80 kr på 10 år. Mycket bra.
 
Slutsats: Mycket bra bolag att vara långsiktig aktieägare i. Vissa innehav är dock ganska konjunkturkänsliga, men nettokassan och ränteplaceringarna skapar trygghet. Vet dock inte om jag tycker att bolaget verkar billigt just nu, aktien håller sig kring 80 kr även om flera tillgångar sjunkit en del sista två månaderna.

söndag 13 maj 2012

Axfood, Hakon Invest, Ahold eller Tesco?

Dagligvarurhandel är intressant. Speciellt om vi ser en svag tillväxt i Europa de kommande åren. Min långa portfölj har för närvarande ingen investering i denna sektor, som ofta ger fina utdelningar. Därför har jag tittat på en handfull bolag. Carrefour, som är tvåa efter Wal Mart i världen i denna sektor, är i ett svårt turnaorundläge. Efter att ha följt bolaget i ett år valde jag inte beakta detta bolag för en investering. Strategin är oklar, så är också ägandet och bolaget har många problem. Den svenska VD'n har många saker att reda ut bl a hög skuldsättning. Även om priset eventuellt för aktien är lågt p g a detta väljer jag att avkata.

Axfood har jag ägt under några år tidigare. Högst räntabilitet i gänget med god marginal. Utdelningen är alltid mycket bra - aktien är som en obligation. Men nu när Hemköp går bättre är det svårt att se vad som skall skapa ytterligare värde för bolaget. Närmast ingen tillväxt och dålig erfarenhet från växtförsök i Finland. Men bra ägare och välskött. Värderas till 4 - 5 ggr boken och 14 ggr vinsten vilket är mycket utan tillväxt.

Hakon Invest, låg räntabilitet men väldigt hög soliditet. Bra utdelning på dessa nivåer. ICA har problem i Norge men går bra i Sverige och Baltikum. Investeringar i detlajhandel utanför ICA lämnar mycket övrigt att önska. Dyra Inclub, katastrofala Hemtex mm. Värderas till dubbla boken.

Tesco är mycket större och finns i många länder. De finns i Asien, i t ex Thailand och Malaysia, de finns också i USA och de finns i Östeuropa t ex Polen. Storbrittannien äe viktigaste marknaden och där har man tappat lite marknadsandelar på sistonde vilket har skickat ner aktiekursen rejält. (Skagen Global tog in aktien i sin portfölj innan den stora nedgången.) Bra utdelning på dessa nivåer och lågt Pe-tal, under 10. Räntabiliteten är mellan 15 och 20%. Över tid större tillväxt än de svenska bolagen. Men som sagt problem för tillfället på hemmamarknaden.

Ahold är också mycket större än de svenska bolagen. De äger varumärken som Stop & Shop på den amerikanska östkusten (ett bolag som fanns i Peter Lynch portfölj en gång i tiden när det växte), de är storägare i ICA i Norden (där Norge är problembarn), de har stora verksamheter i Slovakien/Tjeckien som dock inte är så lönsamma. Men är marknadsledande i Holland med god länsamhet. De växer nu kraftigt i Belgien. Räntabilitet mellan 15 och 20%, P/e lite över 10.  Över tid större tillväxt än de svenska bolagen.

Slutsats: Axfood är dyrast men också högavkastande, Hakon har mycket att bevisa i andra investeringar än ICA men verkar kanske inte speciellt högt värderat idag. Utan att vara detaljínsatt verkar dock Ahold och Tesco ha lägre värderíngar om man beaktar räntabilitet och tillväxtmöjligheter, dock med tillfälliga problem i delar av deras verksamheter. Dagligvaruhandel är som ett schackparti, med en ny pjäs i e-handel som komplicerar saken på sikt. 

lördag 5 maj 2012

Bure uppdatering efter Altoraffär


Bure avyttrar bolagen från Carnegie till Altor. Till en reavinst på ca 3,50 SEK
per aktie. Substansrabatten efter affären uppskattar jag till stiger till över 35%. Men med en stor andel kassa kan denna komma att sjunka.

Om affären går i lås kommer kassan uppgå till minst 1,1 miljarder (eventuellt kan det bli drygt 100 Millar till). Historiskt har Bure genomfört återköp, extrautdelningar och/eller inlösen vilket har kommit aktieägarna till gagn. Men de kan också ha en ny storaffär i sikte, vilket skapar viss oro för mig. En blackboxsituation. Vi vet inte vad pengarna kommer att investeras i. Men Tigerschiölds är bevisligen dugliga affärsmän, så man kanske inte skall oroa sig i onödan.

Bure avyttrar Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen till Altor till en preliminär reavinst på 280 MSEK. Den utgörs av en kontantbetalning på 629 millar, med ett villkorat eventuellt tillskott på maximalt 106 Miljoner. Max M måste vara den största delen av de de ca 630 Mkr, det bolaget går bra och generar fina vinster. CAM har man säkert också fått ok betalt för. Carnegie Holding kan man dock inte ha fått mycket betalt för.

Skall bli intressant och se hur Öresund och Creades gör med sina innehav i Carnegie.

Intressant är att Bures kassa, om affären blir godkänd av myndigheter senare i år, kommer motsvara närmare 50% av substansvärdet och upp mot 70% av börsvärdet. Jag ökade i Bure innan affären, lite turligt, och har ca 20% avkasting på den investering på väldigt kort tid. Tyvärr är Micronic och Partnertech tydligt de största innehaven nu vilket gör det än mer problematiskt för mig nu (se tidigare inlägg Analays Bure Q1 2012). Men kassan och substansrabatten ger stort stöd. Så jag ligger kvar.