söndag 14 oktober 2012

Om risken med att köpa aktier utanför Norden

På de ekonomibloggar jag sporadiskt följer tycker jag mig finna en trend. Många privataktiesparare köper aktier i andra länder. De kan vara upplslag från Skagen fonder, Weintraubs nya fond eller annat som har gett dessa privatinvesterare ideer till aktier. Bolag i Kanada, USA, Frankrike och Italien analyseras och köps.

Många av dessa investeringar kommer säkert att bli mycket framgångsrika. Men själv är jag väldigt försiktig att köpa aktier direkt utanför Norden. Och den främsta orsaken är relevant informationsunderskott. Detta gör det svårt att göra helhetsbedömningar om risk. I Sverige (Norden) kan jag följa många olika papperstidningar, webversioner av affärstidningar, bolagens rapporter, bankers bedömningar och analyser under lång tid och därmed bygga upp en kunskap om ägare, branscher och bolag. Jag kan ganska väl bedömma skillnaden i risk mellan Fabege och Hufvudstaden, eller New Wave och H&M.

Dessutom är courtagen mycket högre.

Tesco och Berkshire Hathaway är två exempel av få undantag för mig. Men jag fann mycket information om bolagen och av bolagen så jag tyckte mig kunna bedömma risk. Berkshire är mitt största innehav och jag gjorde ett inköp för en längre tid sedan efter att läst alla rapporter och den är bara att behålla, utvecklingen har varit ganska bra även om ingen direktavkastning.

Eftersom jag bor i Östasien igen kan man kanske tro att jag efter att ha spenderat totalt  6 - 7 år där äger en massa aktier aktier asiatiska bolag. Jag äger inte en enda. Har lite Indexfonder i Asien det är allt. Men många av mina nordiska bolag har stor exponering mot dessa marknader så indirekt har jag ända investerat i denna region. Men då har jag under flera år läst Aktiespararen, Affärsvärlden, di.se samt rapporter och skapat mig en helhetsbild av risken för dessa nordiska bolag.

Hur skaffar ni er tillräckligt med information om utländska bolag för att kunna göra kunniga investeringar? Eller resonerar ni som mig?

fredag 5 oktober 2012

Fortum + rörligt elpris = hedgefond

Om du äger en villa eller småhus och har direkt eller vattenburen el som energikälla har de senaste åren varit tuffa. Dock ej det senaste året. Frågan är om det lönar sig att investera i nytt energisystem idag? Bergvärme, jordvärme, solpaneler etc. Och då menar jag inte bara att totalkostnaden (inklusive allt) för de bättre av dessa system har skenat iväg ordentligt.

Nej, jag menar alternativkostnaden.

 Om du t ex har vattenburen el som energikälla för husets uppvärmning. Säg att du de två kalla vintrarna för några år sedan hade kostnader på 30000kr per år men i år blir det bara 20000 kr vid rörligt elpris. Det kan bli en kall vinter igen, vattenfall kan stoppa en reaktor, vattenmagasinen kannske inte kommer att vara fulla nästa år. Med ett sådant scenario blir man kanske sugen på en investering i ett nytt energisystem. Säg att sådant kostar 150 000 kr, t ex bergvärme, och uppvärmningskostnaden sjunker med två tredjedelar per år efter investeringen. Då har vi antigen kostnader på 10000 kr en kall vinter eller 6700 en mildare vinter. Efter investeringen tjänar vi 13300 till 20000 kr.

1) Men säg att du lånar pengar till investeringen på 150000 kr till 4% ränta. Då har du 6000 kr i räntekostnader om året utan amortering. Amorterar du 500 kr i månaden har du utgifter på ytterligare 6000 kr per år. En mild vinter går du närmast plus minus noll.

2) Om du skulle ha 150 000 skulle det finnas ett anant alternativ till en investering i ett nytt energisytem. Så du tjänar inte mellan 13300 eller 20000 kr om året då heller. Du skulle nämligen t ex kunna ha köpt en korg av energibolag istället.

För enkelheten skull räknar jag här på Fortum.

Fortum har fått en ganska låg värdering p g a de låga energipriserna. Dessutom upplevs tillgångarna i Ryssland som lågavkastande och osäkra. I tillägg kanske kärnkraftsolyckan i Japan och Tysklands reaktion med att avsluta sitt kärnkraftsverkprogram gör att en del investerare tvekar till
kärnkrafttillgångarna i portföljen.

Fortum värderas idag till 10 ggr vinsten, 1.3 ggr boken och 6.3 ggr kassaflödet (ej det fria). Utdelningen om den behålls är 7% till dagens kurs. Och då delar bolaget ut ca 70 % av vinsten. Fortum är skuldsatt som ett offensivt fastighetsbolag ca 70 - 80 % av det egna kapitalet. För tillfället är ROE drygt 14% men snittet de senaste fem åren är kring goda 18%.

Om vi antar att utdelningen minskas något och vi får en direktavkastning på 6% skulle vi få en avkastning på 9000 kr om året innan skatt (om ISK blir denna skatt lägre). Och då räknar jag inte med någon kursvinst.  Om Fortum dessutom får en kursökning på 30% på t ex 5 år tillkommer ytterligare 45000 kr som delat på 5 år ger 9000 kr årligen. Skulle kursökningen bli 50% över fem år blir detta total 75000 kr i kursvinst. Vilket blir 15000 kr per år.

Vid ingen kursvinst får vi 9000 kr i utdelning innan skatt om året, vid 30% kursvinst på fem år får vi 18000 kr i utdelning och kursvinst per år innan skatt och vid 50% kursvinst efter fem år får vi 24 000 kr per år i kursvinst och utdelning innan skatt.

3) En annan faktor att sedan 1995 har det lönat sig att göra investeringar i sitt boende; nya kök, badrum och energisystem har man fått tillbaka vid eventuell fösljning. När nu fastigheterspriser står still eller eventuellt sjunker framöver får man kanske bara betalt 100000 kr för sin 150000 kr energiinvestering.

Summa summarum skulle jag tveka på att göra en stor energiinvestering just nu. I alla fall måste vi beakta alternativkostnaderna. Som tex eventuella inkomster från att äga Fortum efter ett inköp till dagens kurs, eller rantor och amorteringar pa lan till investeringen.

4) Och skulle energipriserna bli låga de kommande åren kommer Fortumaktien inte gå så bra. Men då kommer det rörliga elpriset att bli lågt för uppvärmning. Skulle energipriserna bli hoga gar Fortum bra, men den rorliga elavtalet blir realtivt dyrt.  Rörligt elpris i kombination med Fortumaktier blir faktiskt lite som en egen liten hedgefond...