lördag 28 februari 2015

Läs och lär från mästarna - Buffets (och Mungers brev till aktieägarna) 2014

Om ni inte har läst här är länken till årets brev till aktieägarna.  Som vanligt skriver Buffett intressant om 2014 vad gäller Berkshire Hathaway. Detta är mitt största innehav sedan 2006 så jag läser det också som aktieägare.

Men i tillägg till detta finns Berkshire – Past, Present and Future, sid 24 - 43, där Buffett och Munger summerar 50 år med Berkshire Hathaway. Mycket har man läst förut. Men detta är koncentrerad investerarvisdom och kan aldrig läsas för många gånger. Håll till godo!

lördag 14 februari 2015

Svårigheten med XACT Bear

Jag kommer ihåg när jag läste om Xact Bear första gången. Det var i början av 2005, i stort sett 10 år sedan idag och jag hade då sedan ett par år ägnat mig mer seriöst åt aktieaffärer och fondinvesteringar. Det verkade attraktivt som idé att enkelt kunna hedga sin portfölj eller kanske ännu mer intressant: att kunna tjäna pengar även om börsen går ner. Jag har dock aldrig i praktiken använt mig av XACTs produkter, varken Bull eller Bear. XACT lanserade den första ETF'en år 2000. En ETF är en börshandlad fond. Bull och Bear är börshandlade fonder med hävstång. De förvaltas av min favoritbank Svenska Handelsbanken.

I detta inlägg tänkte jag titta lite på Xact Bear (Inte Bear 2, eller några andra av deras produkter.) Avgiften för detta instrument är 0.60% per år. Här är en beskrivning hur Xact Bear fungerar, direkt från källan:

"XACT Bear är en börshandlad fond med hävstång. Fondens målsättning är att ge fondandelsägaren en daglig avkastning som, före förvaltningsavgifter och andra transaktionskostnader för fonden, motsvarar cirka 150 procent av den dagliga motsatta förändringen i OMXS30™-index. Detta innebär att när OMXS30™ faller med 1 procent en börsdag, stiger XACT Bear med cirka 1,5 procent. Denna målsättning utgör ingen garanti från fonden eller fondbolagets sida att en viss avkastning kommer att uppnås. Fondens förmögenhet består av likvida medel och sålda terminskontrakt (OMXS30™-futures) motsvarande cirka 150 procent av fondens värde. För att fonden ska bibehålla en exponering på 150 procent av fondförmögenheten, sker en daglig ombalansering av fondens terminsinnehav."

Problemet är att börsen oftare går upp än ner - perioderna med uppgång är fler än perioder med nergångar. Och att "tajma" upp och nergångar är närmast omöjligt. Om man hade haft alla sina pengar i Xact Bear sedan start hade det varit förödande. Men från sommaren 2007 till början på 2009 fick man bra avkastning. Se nedan diagram:


Det är lockande att börja köpa in sig i ett instrument som detta när börsen är på all time high. Men uppgångar kan hålla sig i längre än man tror. Makroekonomi, som jag kan en del om, är inte en precis vetenskap, den är hyffsad på att förklara vad som hänt och varför - men urusel på att förutspå framtiden. Ett instrument som detta är avhängigt makroekonomiska analyser - om framtiden. Det finns så många parametrar som påverkar - svårigheten är att välja ut de faktorer som kommer att ha störst betydelse. Många försöker, men få lyckas. Har ni köpt instrument som dessa?

onsdag 11 februari 2015

Mr Market och mina turnarounds: Tesco, Ratos, Oriflame

Tesco Plc har meddelat en plan för att hantera en del av sina problem, en thailändsk mycket förmögen affärsman uppvaktar bolagets thailändska del om uppköp och försäljningen senaste tiden har ökat lite för hela Tesco, enligt Kantar World Panel. Hur har då marknaden reagerat på denna information? Igår stod Tesco Plc i 242 pence/aktie. I mitten av December innan ovan information var aktien värd 165 pence. På en och en halv månad har aktien gått upp med drygt 45%. Bra för min portfölj men jag är långsiktig men tror på en skakig utveckling på aktiemarknaden för denna turnaround. Dock tror jag att den nya VD'n är rätt man att vända bolaget.

Ratos är ett annat bolag som Mr Market ändrat sig om. I mitten på Januari var kursen kring 45 kr aktien. I dagarna kring 54 kr aktie. 20% uppgång på kort tid utan någon väsentlig ny information (Söderberg stiftelsen har ökat lite i slutet på januari). Antar att det är utdelningen som lockar. Bokslutet kommer 19e februari.

Slutligen Oriflame som kom med ett bokslut igår. Slopad utdelning, fortfarande oroligt i Ryssland och Ukraina, men bolaget är ganska stabilt i sitt resultat förutom valutaeffekter av den svaga rubeln. Bolaget har handlats mellan knappt 100 kr upp till 150 kr sedan mitten av oktober 2014. Idag kring 110, vilket var priset vid årsskiftet. Bra att bolaget har som strategi att betala ner långsiktiga skulder istället för utdelning. Jag är ganska imponerad över resultatet ca 440 MSEK (efter rysk skatt) för året Ryssland/Ukraina oron till trots. Visst det är lägre än tidigare år, delvis valutaeffekter, men ändå en vinst på ca 8kr/aktie för 2014. Bolaget går bra på många andra utvecklingsmarknader. Jag har ökat ytterligare till dagens kurser.