måndag 27 maj 2013

Lundbergs - en riktig riskminimerare

Sakta och systematiskt bygger herr Lundberg upp positioner i bolag. Idag kom Q1 rapporten, med myrsteg bygger Lundbergs vidare i Sandvik och Skanska. Man blir största ägare i Indutrade efter affär med Industrivärden. Ett bolag man har ägt ett tag och kann väl.

Substans:

Onoterat: Fastighets AB L E Lundberg  8 738 70 MKr, ca 22% av portfölj,

Kurs/substans, procent 82.

Marknadsvärde aktier:

Handelsbanken 3 620 MKr, inköpt för 2419 Mkr
Holmen 5 171,  inköpt för 3828 Mkr
Hufvudstaden 8 529, inköpt för 2830 Mkr
Husqvarna 1 513, inköpt för 1504 Mkr
Industrivärden 6 220, inköpt för 3318 Mkr
Indutrade 1 183,inköpt för 545 Mkr
Sandvik 2 771,inköpt för 2729 Mkr
Skanska 1 846, inköpt för 1721 Mkr

Husqvarna enda plumpen hittills. Skanska relativt nytt innehav, Sandvik har nog varit en kortsiktig besvikelse men bolaget har stor potential. Alla de andra bolagen har varit mycket bra investeringar redan idag. Dessutom har rikliga utdelningar tillkommit.

Man mottar inga större utdelningar som ägare i Lundbergs. Men bolaget allokerar medel mycket bra och jag skulle t o m kunna tänka mig att äga Lundbergs om man slopade utdelningen.

För detta är stabilt. Och riskminimerande. Skuldsättningen i förhållande till
bruttotillgångarna (fastigheter och aktier) värderade till marknadsvärde uppgick till cirka 8 procent. Skulderna är enligt min mening mycket modesta och det finns stora underliggande värden som skog, fastigheter och stabila svenska kvalitetsbolag.

Det blir inte mycket bättre i Norden, tyvärr avspeglas detta i aktiepriset.Vad tycker ni om Lundbergs?


torsdag 23 maj 2013

Buffets fantastiska Heinz deal

Om ni undrar om gamle Buffet fortfarande kan, kolla in New York Times artikeln nedan:


Buffets magiska touch - New York Times

söndag 19 maj 2013

Faran med utdelningsaktier

En bra sammansatt portfölj kan innehålla några utdelningsaktier, visst kan den det. Men bolag som delar ut mycket och där vinsterna inte stiger över tid kanske inte skall utgöra huvuddelen i en portfölj. Detta är mogna bolag som njuter av frukterna från tidigare tillväxt och investeringar. De kan vara stabila utdelare men om de inte har en annan trigger tror jag inte att de långsiktigt kommer att bli bra innehav. Däremot kan man kortsiktigt (på några års sikt, dessa bolag är ofta trögrörliga) ibland köpa dessa bolag under deras underliggande värde och vänta ut uppvärderingen och under tiden få fina utdelningar.

Men om vi tar SCA som exempel, så har det varit en stabil utdelare och jag har ägt den ganska länge både direkt och via investmentbolag. Men det har hela tiden funnit tre triggers i aktien: skogstillgångarnas värdering, strukturaffärer i de traditionella pappersbruksdelarna och potentialen i den växande hygiendelen med konsumentprodukter. Den senare växer både organiskt och via forvärv. Under tiden man väntade på att någon av dessa tre triggers skulle utfalla positivt fick man bra utdelning. Nu har delvis alla tre triggers börjat att utvecklas och aktien har uppvärderats kraftigt. Detta gör att SCA är intressant för mig som långsiktigt innehav eftersom detta kan leda till högre tillväxt och vinster i framtiden. 

Om ett bolag inte investerar i verksamheten utan delar ut mycket så är ju det ibland ett tecken på att ledningen inte ser några möjligheter för bolaget att allokera kapital med bra avkastning. Några av de innehav som jag är mest nöjd med delar inte ut mycket: Berkshire inget, Lundberg lite och Getinge(tillfälliga problem?) lite. Jag tycker det är bättre att Berkshire köper en stor del av Heinz, att Lundbergs fortsatter att investera i de av sina portföljbolag de tycker har bäst förutsattningar och att Getinge gör ett nytt bra förvärv och kanske skapar ett fjärde affärsområde än att jag får hög utdelning på kort sikt.

Jag har ingen dröm att leva på utdelningar. I så fall kan man ju belåna sin portfolj - min är helt obelånad. Men jag har inget emot bolag som H&M som binder lite kaptal, har hög räntabilitet och växer organsikt (ytterst små förvärv) av egen kraft - och som dessutom kan dela ut väl.

IBM är intressant som exempel (en av Berkshires stora investeringar och något så ovanligt som ett slags IT-konsultbolag i en aktieportfölj som annars består av läsk, banker, dagligvaruhandel och konsumentprodukter). Enligt Reuters får man 1.82% i utdelning per aktie i IBM och bolaget delar bara ut ca 23% av vinsterna. Snitträntabilitet på eget kapital är ca 73% de senaste 5 åren. I år är den t o m over 80%, visst delvis dopad av hävstang från skulder men det blir svårt att hitta någon alternativinvestering med lika hög avkastning. Bolag som har ca 20% vinstmarginal innan skatt växer inte på träd. IBM har köpt tillbaka mycket aktier de senaste åren.

Men det viktiga med IBM är att vinsterna växer. De senaste 10 åren har vinsterna per aktie ökat tvåsiffrigt varje år! 2012 var vinsten per aktie $15.25, vilket således var rekordet hittills. Det är sådana bolag som kommer att göra att ett portfölj kommer att gå riktigt bra över lång tid. Inte att utdelningen är hög just för tillfället. 

Vad tycker du?

fredag 10 maj 2013

Uppföljning riskminimerarens småbolagsportfölj

För inte så länge sedan poängterade jag vikten av tålamod som värdeinvesterare. Det tar ibland lång tid för värden att komma fram. I min storbolagsportfölj var SCA, SHB och Investor exempel på detta. De har alla fått en välförtjänt uppvärdering på sistonde, efter 5-årsslutdatumet för min storbolagsportfölj. Fem år är inte tillräckligt som investeringshorisont -  ibland - för värdeinvesterare.

Men hur har min värdesmåbolagsportfölj som jag lanserade i October 2010 utvecklats? Det har en hänt en del komplexa transaktioner i några av dessa aktier så utvecklingen är ungefärligt uppskattad (t ex är Säki nu en del av Latour som har gått väldigt bra, Vostok Nafta har splittats/inlösen och avecklat en massa innehav och utvecklats väl på sistonde, Nischaya Group blev uppköpt till bra pris, Transcom har haft nyemission och utvecklats katastrofalt och Cloetta har fusionerat med Leaf). Som jag skrev när jag lanserade portföljen är det större risk i små- medelstora bolag. Men jag försökte att riskminimera genom att bygga portföljen kring stabila små investmentbolag samt diversifiera portföljen. Enskilda bolag fick ha upp till 2 Miljarder i börsvärde och investmentbolag max 3 miljarder i börsvärde.

För motivering och kort introduktion av aktierna i portföljen:

Riskminimerarens småbolagsvärdeportfölj

Totalavkastning (ej återinvesterad) för varje enskild aktie sedan 10e Oktober 2010 i rött.

INVESTMENTBOLAG (70% av investering initialt, ok utveckling)

Svolder B, 70.25kr, 20 % av portfölj
Senast 65.50 kr, utdelning 4.00 + 3.30 + 3.30 kr.
+ 8 %
Traction B, 70.00 kr, 15% av portfölj.
Senast 94,50kr , utdelning 1.85 + 2.35 + 3.10 kr.
+  45%
Midway B, 30.90kr, 15 % av portfölj.
Senast 16,50 kr, utdelning 1.50 + 1.00 +0 kr.
-  39 %
Bure Equity, 31.20kr, 10% av portfölj.
Senast 23.80, utdelning 0.20 +0.50 + 0.50 kr. Sedan genomförde Bure en inlösen 2011 38 kr per 20 aktier vilket är ca 1.90 kr
- 14 %
Säki B 61.50Kr, 10 % av portfölj.
Senast 76.75, utdelning 3kr. 0.57 aktier i Latour per aktie. Totalavkastning Latour är ca 60% sedan Säki gick upp i Latour, viss uppgång i Säki innan och utdelning gör att jag uppskattar
+  70 %
Vostok Nafta, 27.00kr, 5% av portfölj.
Senast kr 33.60, utdelning 0 kr men splitten/inlösen var 1:2. Så 67.20 är dagens kurs i realtion till inköpskurs i denna portfölj. BEF och Rusforest kommer att delas ut till aktieägarna snart.
+  ca 150 %


STABILA SMÅBOLAG (10% portfölj initialt), utvecklats väl

Kabe B, 87.00kr, 5% av portfölj
Senast 105.00, utdelning 4.50 + 5.00 + 4.50 kr.
+ ca 37 %
Fenix Outdoor, 142.00 kr, 5% av portfölj
Senast 227 kr, utdelning 3.00 + 3.00 + 4.00 kr.
+ ca 67%


TURNAROUND SMÅBOLAG RISK (15 % initialt), dålig utveckling

2E Group, 17.00 kr, 3% av portfölj
Senast 12.95 , utdelning 0.38 + 0.60  + 0.60 kr. Dålig utveckling ungefär
- ca 15%
Cloetta, 39.00kr, 3% av portfölj.
Senast 19 kr, utdelning 0.75+ kr. Väldigt komplicerat efter fusion med Leaf, uppskattningsvis totalavkastning + ca 20 %
Insplanet, 14.05 Kr, 3% av portfölj.
Senast 7.50 , utdelning 0.50 + 0.65 + 0.50  kr
- 38 %
Transcom B, 20.00 Kr, 3% av portfölj.
Senast o.78 kr, utdelning 0kr
- ca 80%
Nischaya Group, 10.90 Kr, 3% av portfölj.
BUD PÅ 18 KR, från Stanley. 30 öre i utdelning innan det.
+ ca 68 %


Svolder har varit stabil som största innehav, men det är Traction, Säki och Vostok Nafta (tillsammans 30% av portfölj initialt) av investmentbolagen som gått riktigt bra. De stabila småbolagen Kabe och Fenix Outdoor har också haft fin utveckling. Budet på Niscahya gjorde att det blev en bra affär med ca 68% positiv totalavkastning.

Stora besvikelser är framförallt Midway Holding (15% av portfölj), och flertalet av turanoundsmåbolagen bolagen med Transcom och Insplanet i spetsen.

När man ser alla händelser och komplicerade transaktioner i dessa bolag så visar det på risken med småbolag även om portföljen är diversifierad. Stora stabila bolag bör utgöra grunden i alla riskminimerande portföljer. Men stabila kvalitetssmåbolag som Fenix eller dito investmentbolag som Traction kan ingå i en diversifierad portfölj. Turaround småbolag har inte varit lyckat och även om bara 15% av portföljen initialt ett riktigt sänke i portföljen.


Slututvärdering 10 Oktober 2015 i förhållande till CSRX. Det kommer dock bli närmast omöjligt att räkna ut en rättvis avkastning med så oerhört komplexa händelser i flera av bolagen.

torsdag 2 maj 2013

Att äga Creades

Det första jag vill nämna är att jag hade Öresund, innan HQ-fiskot, som ett av mina största innehav. I delningen fick vi en större post Creades än Öresund. För inte så länge sedan sålde jag lite i Creades för ca 130 kr, som också för övrigt var introduktionskursen. Jag gillar Sven Hagströmer, men Öresund har en mer riskminimerande portfölj, därför hyvlade jag ner Creades lite så jag hade ungefär samma investering i båda bolagen. De kompletterar varandra väl tror jag, dock med helt olika inriktning.

Avanza utgör idag ca 25 % av substansen i Creades och är ankaret i portföljen. Det är fantastiskt att detta bolag är startat från scratch men deras affärsmodell är verkligen upp till bevis nu. Efter år efter år av stora framgångar möter bolaget nu lite motstånd. Oligopol-bankerna har sänkt sina courtage på aktieaffärer och förbättrat sina internetbanker. Dessutom har de förbättrar sina fondutbud och säljer t o m indexfonder och börshandlade fonder för billiga penningar. Frågan är om tillväxten kommer tillbaka. Det finns uppgifter om att Avanza har förhandlat med Nordnet om en sammanslagning men att Hagströmer och Dinkelspiel inte har kunnat komma överens om vem som blir styrelseordförande etc. Att dessa förhandlingar har pågått säger lite om Avanzas position. Det möter konkurrens från bolag som har skalfördelar och kan ge subsidier till de områden som konkurrerar med Avanza och Nordnet finansierat genom andra lönsamma delar av deras rörelse.

Lindab, näst största innehav,  är ett byggprodukt och ventilationsföretag och ett intressant case. Bolaget går dåligt i denna konjunktur men har historiskt tjänat mycket pengar. Systemair som delägare visar på möjligheter till en strukturaffär som kommer att förtydliga värden i ventilationsdelen av  bolaget. Ett klassiskt Öresundsinvesteringscase om det lyckas. Uppdelningar och strukturaffäter tar fram värden - creative destruction = Creades. Dock har Lindab en bedrövlig Europakonjunktur emot sig i allmänhet och byggindustrikonjunktur i synnerhet.

I Haldex vet vi att Öresund har plockat fram värden via en delning av bolaget i tre delar. Traction såldes, Haldex som säljer komponenter för bromssystem till fordonsindustrin går bra. Concentric som gör hydraulikprodukter och pumpar till dieslelmotor är ett ganska stort innehav i Creades och verkats också vara på väg som nishad aktör.  Att vara specialiserad underlerantör till lastvagnar och fordondsindustri ger ett intressant spel på en konjunkturåterhämtning. Och det finns tillväxtmöjlighter, t ex har Concentric etablerat sig i Brasilien. Tillsammans utgör Concentric och Haldex det tredje största innehavet. VD Stefan Charette kan ta på sig äran för denna fina omstrukturering och utveckling, värden har verkligen kommit fram.

Carnegie är det fjärde betydande innehavet i  Creades potfölj och jobbar intensivt för en turnaround. Fonder, private banking går bra men investmentbanking är svårt nuförtiden. Dock har nedskärningar i denna del börjat visa svarta siffror efter en tids blödande.

Klarna internetbetalningar går från klarhet till klarhet och Acne imponerar också. I dessa tillväxtbolagsjuveler är Creades delägare med Qvibergs gäng. Ework platsar också i detta sällskap. Global batterier är en udda fågel som dock går en spännande framtid till mötes.

Transcom och Note är små innehav men riktigt utmanande turnaround case. Vilket är min huvudkritik mot portföljen - det mesta är inriktat på turnaround, omstrukturering och tillväxt. en ganska stor del är onoterat. Till försvar för Creades skall dock sägas att små och medelstora företag av denna typ är prioriterade för deras  affärsmodell och inriktning. Det passar därför in i en diversifierad portfölj som min, men större stabilare bolag behövs för att balansera upp. Creades resa kan bli ganska svängig om jag får gissa, vilket inte behöver vara ett problem om huvudriktningen är framåt och uppåt. Utdelning har uteblivit hittills.

Är detta ett bolag för dig?