fredag 25 september 2015

Om Sandvik

Sandviks handlas jus nu under 70kr/aktien. På toppen 2007, när vissa trodde på en superkonjunktur handlades den kring 150kr aktien. Sen gick aktien ner till kring 50-lappen under värsta finanskrisen för att vid årskiftet 2010/11 stå kring 130. Från där har vi i hackig bana åkt ner till dagens nivå. På slutet påhejat av halverat oljepris och stora prisfall på mineraler och därmed (potentiellt mycket) mindre efterfrågan på Sandviks gruvutrustning.

Enligt senaste årsredovisning (för 2014) för Sandvik ser situationen ut som som följer:


Men de är tyvärr långt under sina mål (2014):


Målen är dock väldigt ambitiösa (för höga), men tillväxten är långt under mål, avkastningen närmast hälften av mål och man delar ut för mycket av vinsten. 


Om vi tittar på faktureringen i olika segment så ser det ut som följer:


Här ser vi varför aktien har handlats ner så kraftigt. Gruvindustri + energisektor står för 46% av faktureringen. Marknaden är orolig för kraftigt minskad efterfrågan i de sektorerna. Om Kina och andra tillväxtländer saktar ner kommer det att påverka Sandvik. Men Nordamerika, Europa och Australien är viktigare marknader än tillväxtmarknader vad gäller fakturering. Men t ex den Australienska faktureringen är beroende av deras försäljning av råvaror till t ex Kina.


Om vi summerar:
Sandviks aktie har åkt ner i källaren p g a oviss efterfrågan i olja/gas och fr a för gruvdrift. Om tillväxten globalt saktar ner, lett av Kina, kommer det att ta ganska lång tid för marknader för utrustning till råvaruexploatering att komma tillbaka till höga nivåer. Sandvik har väldigt höga mål - en kvarleva från superkonjunkturen? - som de kommer att få mycket svårt att nå upp till. Skuldsättningen är lite för hög (lite högre nu än i ovan diagram), så också utdelningsandelen. Marknaden har nog fog för att värdera ner aktien. Finns det inget positivt? Jo, nya VD'n Björn Rosengren och kanske fr a styrelseordföranden Johan Molin är duktiga killar med bra erfarenheter. Likaså att Lundberg har flyttat fram positionerna i Industrivärden - och detta investmentbolag har fått en ny mycket intressant VD i Helena Stjernholm. Men jag tror inte att Sandvik är en quick fix. Det finns fina delar i bolaget, som Machining Solutions, men andra delar av bolaget är inte alls lika lönsamma. På lång sikt tror jag på bolaget, men det kommer att ta lång tid tillbaka till toppnivåer.
Vad tror ni?

torsdag 17 september 2015

Industrivärden, Lundberg och SSAB

Som ni säkert har sett har kursutvecklingen för SSAB åkt ner i källaren. Tuff stålmarknad just nu och andelen specialstål i ordets verkliga betydelse för SSAB är tyvärr inte så hög. I Kina har vi t ex ett stort överutbud på stålmarknaden när efterfrågan har avtagit (med många statsunderstödda/statsägda stålverk som inte följer marknadsekonomiska lagar). Skyddstullar kommer att delvis skydda bolag som SSAB från kinesiskt - och annat billigt importerat stål - på marknaderna i Nordamerika och Europa.

SSAB har inte en så hög skuldsättning, men dock en alldeles för stor goodwill-post på balansräkningen. Detta sedan Faxanders äventyr i Nordamerika (köpet av IPSCO) under brinnande högkonjunktur 2007. Denna i kombination med en relativt svag marknad i USA och Europa och en vikande tillväxt i Kina/världen har skickat ner aktien i källaren. Eventuellt anar också marknaden en nyemission för att skriva ner goodwillen.

Nu finns det mycket uppgifter i media om att Fredrik Lundberg skulle vilja driva på en avyttring av SSAB från Industrivärden till finska statens bolag Solidium. Detta bolag äger redan aktier i SSAB sedan de senare förvärvat finska Rautarukki. Om Solidium skulle köpa Industrivärdens del skulle de inneha nästan 30% av rösterna och kapitalet i SSAB. I dagsläget har de ca 10% och Industrivärden ca 18% av SSAB.

Detta tror jag inte på. Jag har följt Lundberg ganska länge. Han gillar realtillgångar: Fastigheter, skog, kraft. Bolag med substans. Han gillar inte högt belånade bolag eller svaga balansräkningar. Faxanders äventyr som skapade stor skuldsättning (rör-delen såldes, vilket gjorde att åtminstonde skulderna kom ner lite) och en massa goodwill var inte i Lundbergs smak. Dock gillar Lundberg att gneta och krama ur det mesta ur realtillgångar. Titta på hur välskött Holmen är trots att de verkar på flera marknader i utförsbacke, som t ex tidningspapper.

Här kommer min gissning. Det finns tre bolag som Lundbergs inte gillar så mycket i Industrivärden, i rangordning av ogillande:

1) Ericsson: detta högteknologibolag (inte Lundbergs kopp av te) med komplicerad konkurrenssituation; flera traditionella konkurrerande bolag har kursat eller gått samman, medan andra t ex kinesiska Huawei och teknikjättar i USA seglar upp som relativt nya konkurrenter. Konstant underperformer under de sista decenniet. Men kanske Industrvärden behåller av historiska skäl och ansvar mot Sverige? Också kontaktyta mot Wallenbergsfären.

2) ICA gruppen - vad kan Industrivärden om denna typ av bolag? Vad kan de tillföra? Lundbergs kan fastighetsdelen av bolaget. Men resten? Dessutom skyhög värdering och vad jag tror mycket mer konkurrens i framtiden.

3) Volvo - Ett relativt nytt bolag i sfären. Osäker om Lundberg är intresserad.

Så vitt jag förstår har Lundbergs köpt väldigt lite i dessa bolag direkt (lite Volvo?). Medan t ex SHB, Sandvik, Skanska  är viktiga bolag för Lundbergs, via direktägande, utanför Industrivärden.

Tror ni jag är rätt ute?
fredag 11 september 2015

The Telegraph om Svenska Handelsbanken

I min portfölj finns som ni kanske vet Lundbergs, Industrivärden och Svenska Handelsbanken (SHB). SHB är största innehav i Industrivärden, med drygt en 1/4 av substansen, och är också betydande i Lundbergs (där också Industrivärden är betydande).

Vi vet att SHB är en riskminimerande bank som klarat två finanskriser i Sverige utan att behöva fråga om hjälp hos aktieägare eller stat. Men många har nog inte koll på hur snabbt banken växer i UK (och delvis i Holland).

Läs följande artikel i brittiska The Telegraph om du inte vet omfattningen av SHB's tillväxt i UK. Artikeln ger också en intressant inblick i SHB's unika företagskultur.

torsdag 10 september 2015

Investor har en viktig poäng


Jag läser mycket rapporter från bolag. Ofta skummar jag. Ibland läser jag väldigt noggrant. Stora företag gör ofta väldigt bra presentationer i samband med rapporter. De är oftast på engelska och för investerare i vid mening - men språket som används tyder nog mot att det är mer mot proffs än mot småsparare.

I Investors senaste presentation, i samband med Q2 2015, finns följande intressant sammanställning av grafer:Vad kan man dra för slutsater?

1) Ja, antingen har aktier blivit fundamentalt mycket dyrare och man skall vara försiktig. Mycket försiktig.

2) Eller också är de låga räntorna, och andra avkastningskrav, här för att stanna under en lång tid framöver. Och därmed kommer aktier att  fortsätta vara dyra - och t o m bli dyrare.

Vad tror du?

söndag 6 september 2015

Mindre vansinniga verkstadsvärderingar

Den 27 April tidigare i år skrev jag ett kort inlägg om de, som jag då ansåg, oerhört höga verkstadsvärderingarna. Se den tabell jag gjorde då för några nyckeltal för fem stora verkstadsbolag:


Hur har det gått för dessa bolag från sent i April till i början av September 2015

Volvo har gått från ca 120 kr/aktie ner till ca 90 kr aktien. P/e är nere på kring 22. Men fortfarande verkar marknaden se något i detta bolag som Volvo bara glimtvis visar. Men kanske kommer bolaget att nå den typen av lönsamhet i framtiden, vem vet...


Sandvik har gått från drygt 100kr kr/aktie ner till 77 kr. P/e är nu ca 19. Kinaavmattning och minskade investeringar i råvarusektorn pressar aktien.


ABB har nu ett P/e tal på 16.5 och kursen har minskat lite (i CHF):


Atlas Copco har haft den största korrektionen och har gått från ca 300 kr till drygt 200 kr/aktien. P/e är ner från 29 till kring 19. Bolaget är nu mer rimligt värderat. Avmattad tillväxt i Kina, låga råvarupriser och därmed minskade investeringar har påverkat bolaget negativt likt Sandvik.


Slutligen har Assa Abloy sett en mindre nedgång, men handlas dock kring 25 ggr vinsten och nästan 20 ggr kassaflödet - så här är värderingen fortfarande hög.


Vad tycker ni; är Atlas/Sandvik bolag rimligt värderade nu eller skall de ner ännu mer när nu Kina verkar sakta ner och råvaruinvesteringar saktar av? Kommer Volvo att nå sin potential? Hur kommer ABB påverkas av minskad kinesisk tillväxt - och dess spridningseffekt i Asien? Kommer Assa att behålla sin premiumvärdering?