torsdag 13 juni 2013

Intressant att äga Svolder efter Öresunds intåg

STOCKHOLM (Direkt) Förvaltningskostnaden i investmentbolaget Svolder är i högsta laget givet bolagets storlek, då den befinner sig på ungefär samma nivå som det substansmässigt tre gånger större investmentbolaget Öresund. Den synen på Svolder lämnar Fredrik Grevelius, vd för nyblivna Svolderstorägaren Öresund, inför Svolders extrastämma på torsdagen, där ett mandat om återköp är tänkt att klubbas. "Vi tycker att Svolder har ett bekymmer vad gäller bolagets storlek: den gör att förvaltningskostnaderna utgör en lite för stor andel av substansen", säger han. För att komma till rätta med detta anser Fredrik Grevelius inte att likvidation är rätt sätt att gå, då det skulle bli svårt att få ut de fulla värdena i innehaven då. "Vi skulle föredra att hitta andra sätt att få ned kvoten, och det handlar ju om antingen ett ökat förvaltat kapital eller lägre kostnader", säger han om Öresunds inställning. Av dessa två är Fredrik Grevelius mest inne på att hitta sätt att öka det förvaltade kapitalet på. "Jag vill egentligen inte gå in på möjliga sätt, och jag tror att bolaget självt har snuddat vid idéer. Det finns andra investmentbolag som också har använt sig av metoder för att öka sitt förvaltade kapital: vi har Industrivärden med sin konvertibel och Havsfrun har ett mandat att ge ut ett nytt aktieslag, så det finns metoder och alternativ", säger Fredrik Grevelius. 
Han säger vidare att Öresunds inträde som storägare i Svolder skedde eftersom rabatten befanns vara på en attraktiv nivå vid tiden för köpet. "Vad gäller dagens extrastämma är vi positiva till att Svolder vidtar åtgärder mot rabatten och ansöker om mandat för att få återköpa", säger Fredrik Grevelius vidare. Öresunds representant i Svolders valberedning är Mats Qviberg, styrelseordförande i Öresund. Till Nyhetsbyrån Direkt säger Mats Qviberg att Svolderinnehavet är Fredrik Grevelius initiativ och ansvarsområde, men att han sitter i valberedningen i och med att Fredrik Grevelius har mycket att göra. Rolf Lundström, största ägare i Svolder via Provobis Holding, håller med om att förvaltningskostnaden är hög sett till substansvärdet, men pekar på att Svolder har varit lyckosamt i sin förvaltning och att förvaltningskostnaden inte är särskilt hög givet det resultat som presterats. "Jag håller med om att kostnaderna är lite höga i förhållande till substansvärde, men når man en bättre avkastning i alla fall kan det ju bli bra i kapital och pengar. Och Svolder är ett väldigt intressant och trevligt bolag att vara aktieägare i", säger han till Nyhetsbyrån Direkt efter extrastämman, där återköpsmandatet röstades igenom enhälligt.
Han utvecklar: "Under de senaste nio månaderna har ju Svolder en vinst på 211,2 miljoner kronor, och det är mycket på ett så litet kapital. Förvaltningskostnaderna är kanske höga i förhållande till förvaltat kapital, men om det ger 211 miljoner kronor i vinst är det ju ganska fantastiskt", säger han. I niomånadersrapporten nämns att substansvärdet under de senaste tolv månaderna vuxit med 25 procent, samtidigt som jämförelseindexet Carnegie Small Cap Return index stigit 26 procent. I ett tre- och femårsperspektiv är utvecklingen däremot betydligt sämre än index. Rolf Lundström påpekar apropå Fredrik Grevelius synpunkter om att det förvaltade kapitalet gärna finge bli större att bolaget har prövat olika metoder för detta. Han nämner också att Svolder har möjlighet att låna 450 miljoner kronor i bank om någon lämplig storaffär skulle dyka upp. Hur ser du på Öresunds inträde som storägare i bolaget? "Jag är positiv till det. Jag känner inte Mats Qviberg personligen men vet vem han är", säger Rolf Lundström.
Martin Lindgren +46 8 5191 7920 Nyhetsbyrån Direkt

tisdag 11 juni 2013

Uppdatering riskminimerarens "moatmaximerande" portfölj.

Baserat på era förslag, goda läsare, och genom min stränga lupp (dock ej lundalupp), kommer här riskminimerarens "moatmaximerande" eller vallgravsmaximerande aktier/portfölj. Jag har nominerat en aktie själv också med kort motivering.


Portfölj: TeliaSonera, SHB, Swedish Match(etiskt omöjlig in min portfölj), ICA-gruppen, Hufvudstaden, H&M och Skistar. 


Ny aktie Telia Sonera (Nominerad av Aktieingenjören och "bästa sparräntan")

Aktieingenjörens motivering:
Har en gigantisk infrastruktur, starka marknadspositioner och en bra lönsamhet även på hårt prispressade marknader.


"Bästa sparäntan"
TeliaSonera är mitt bidrag+ Inträdesbarriär (dyra underhållskostnader och stora investeringar)+ Oligopolsituation och stordriftsfördelar+ Folk byter sällan, det är "jobbigt"+ Sveriges bästa täckning+ Opopulärt bolag+ Starka finanser för att klara prispress+ 17% Vinstmarginal (10-årssnitt), bolaget tjänar pengar+ Starkt kassaflöde (45% CAPEX) för trygga utdelningar som kan investeras på annat håll+ En idiot kan leda bolaget (bevisligen)

Passande W.Buffet citat:
"I always look at the downside first in anything"
"The best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble"
"Good investing is boring. It's not always easy to do what's not popular."


TeliaSonera är inget Wonderful Company, men jag tror Buffet skulle säga "You'll do okay". Ungefär som han räknar på 10% ROE på sina dagstidningar. TeliaSonera kommer inte att få visaren att flytta sig markant, snarare se till att visaren inte faller tillbaka ;) Buffet själv tycker att telekom är för svårt att förutse framtiden i. Visst kommer vi fortsätta kommunicera, men via vilken teknik? Jag tror TeliaSonera kan fortsätta tjäna pengar trots prispress, stora investeringar och svårigheter med att ta betalt. Under tiden får jag utdelningar att investera ifall jag har fel angående Telia.


Rsikminimerarens kommentar:  Min forsta riktiga vardeanalys gjorde jag pa Privata Affarers POP pa Teliasonera jag tror 2005. Da var bolaget riktigt utskallt. Och an mer opopulart. Tror att den kostade kring 35 kr? Jag salde nar France Telekom lade bud for 63 kr. 

Mina skal i min analys da ar likande dem som du tar upp. Men de finns en politisk risk i samband med bolagets Eurasien innehav nu. Bolaget varderas hogre for eget kapital nu, men rantabiliteten ar hogre. Vad hander med TS om Tele 2 saljs? Och sa har vi den tekniska osakerheten. 

Men bolaget skall med pa min lista, speciellt efter att jag tittat till deras marknadspositioner. 

Svenska Handelsbanken (nominerad av Kenny)

Kennys motivering:
Jag svarar det jag tror att du tror att folk kommer att svara, nämligen Handelsbanken som har haft högst ROE av svenska banker sedan urminnes tider på grund av:
- Trögrörliga kunder
- Mästare på att ha låga kreditförluster
- Mästare på merförsäljning (jag försökte bli kund hos Handelsbanken tidigare men fick inte eftersom jag vägrade merförsäljning)
- Verkar på en oligopolmarknad
- Får hjälp av staten med likviditet m.m. när det trasslar 
- Mycket låga kostnader (Nästan lika lågt K/I-tal före nedskrivningar som Banco Santander ;-))

Riskminimerarens kommentar: Given bank i en sådan har portfölj. Svårt att se att hur deras vallgravar runt slottet kommer att minska i världen som jag känner den (och staten behöver inte hjälpa denna bank). Skulle någon internationell jätte kunna ge sig på Norden? Tveksamt. Citigroup köper Swedbank om 10 år och utmanar bankoligopolet. Tror inte det. 

Swedish Match (nominerad av defensiven)

defensivens motivering: 
Jag nominerar Swedish Match
* God prishöjningsförmåga, förstärkt av höga volymskatter (liten prishöjning mot kund ger stor effekt på försäljning) 
* Lågpriskonkurrens stoppas av volymskatt (prisgolv)
* Svårt för nya aktörer att etablera sig pga marknadsföringsförb

Riskminimerarens kommentar: defensiven har rätt, detta bolag har en vallgrav runt slottet som heter duga. De har ju haft närmast monopol pa snus under lång tid.  Men jag köper inte tobaksbolag av etiska skäl (även om jag har varit snusare). Philip Morris och andra jättar har nog räknat en eller två gånger på att köpa detta bolag.

ICA-gruppen (Ornen)

Ornens motivering: 
ICA-gruppens svenska verksamhet är svårslagen. Extremt höga inträdesbarriärer ger få konkurrenter och de som finns (Axfoods Willys undantaget) är knappt värda att nämnas. Kunderna är lojala och återkommer, lönsamheten branschens bästa och stabil.

Riskminimerarens kommentar: Örnen har nog rätt detta bolag har en fin vallgrav runt slottet -  i Sverige, inte i t ex Norge. Men om någon internationell jätte verkligen skulle vilja, t ex Wal Mart, skulle de kunna köpa upp mindre spelare - eller Axfood - och kanske göra livet lite svårare för ICA. Men precis som med bankoligopolet ar detta inte troligt. Kan Sundström vända COOP så de blir att räkna med?

Hufvudstaden (nominerad av anonym 1)

Anonym 1 motivering:
Alla som spelat monopol borde väl välja Hufvudstaden?! Du når väl hela fastighetsbeståndet (i Stockholm) med en drive från Norrmalmstorg. Lätt att kopiera? ja om du övertygar herr Lundberg att sälja...
Det beror nog på vad du menar med lönsamhet, då de innehaft ett flertal fastigheter i snart 100 år antar jag att de nog har haft en bra avkastning på det investerade kapitalet, sedan att det 100 år senare skapats en redovisningsstandard som gör att samma fastighet ska värderas till ett marknadsvärde som blir väldigt högt tack vare artificiellt låga riskfria räntor kan väl inte belastas den som för 100 år sedan investerade i fastigheten.

Riskminimerarens kommentar: Ja, dessa lägen i Stockholm finns bara i ett bolag. Kommer Stockholm behålla sin status som storstad? Kommer e-handel att påverka detta bolag? Nej, argumenten verkar inte så starka.

H&M (nominerad av riskminimeraren)

Riskminimerarens motivering:
Unikt retailbolag som ger mode för billig peng. Ett sorts modets Walmart. Har hyreskontrakt i bästa läget i stora städer i alla världens utvecklade länder. Har ett varumärke som är mycket starkt. Som skuldfritt bolag som växer så de knakar har de stora medel att försvara sin ställning. Även om Zara (Inditex)  tillfälligt verkar ha ävertaget, nu när produktion i Bangladesh är ifrågasatt, tror jag att H&M kommer att finna nya bättre metoder att övervaka och välja underleverantörer. 

Skistar (anonym)

Motivering (fran Skistars hemsida)
"Koncernen äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Marknadsandelen av SkiPassförsäljning i Skandinavien uppgår till 41%.
Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två affärsområden; Destinationerna, indelade i segmenten Sverige och Norge, som omfattar skidåkning, logiförmedling, skidskola och skiduthyrning, samt Fastighetsutveckling omfattande byggnationer och exploatering.
Visionen är att SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. "
Riskminimerarens kommentar: Ja, dessa lägen i Skandinavien finns bara i ett bolag. Kommer Skandinavien att behalla sin status som skidortsparadis? Kommer eventuell Europa expansion  att paverka detta bolag negativt? Växthuseffekt och klimatförändringar? 
Expansion ett hot mot utdelning, kassaflödden kommer att gå hit:
"Under hösten 2012 har SkiStar tecknat ett ettårigt managementavtal med den schweiziska skidorten Andermatt/Sedrun och med ambitionen att inom ett år teckna ett mer djupgående avtal om drift av skidorten.
SkiStars utvecklade och väl etablerade koncept för att driva alpindestinationer är en god förutsättning för fortsatt framgångsrik expansion."

lördag 8 juni 2013

Om att skriva dumheter - en bloggares bekännelser

Ibland skriver man dumheter. Så är det bara. Ibland är det helt enkelt beroende på intellektuella begränsningar hos författaren till denna blogg. Ibland är det beroende på att man har ett krävande jobb, familj och barn. Och så känner man för att skriva något utan att ha orken eller tiden att dubbelkolla den där faktan man var osäker på. Och då blir det ett slarvigt inlägg eller en kommentar blir ogenomtänkt.

Om vi börjar med mina intellektuella begränsningar. Flera av er läsare är ingenjörer, biokemister och systemvetare och kan förstå teknik på ett mycket djupare sätt än mig. Detta var tydligt när jag härförleden frågade om bolag med stora vallgravar eller moats som skyddar dem. En del läsare föreslog då Readsoft, Vitec och Diadrom. Jag följer inte bioteknikbolag, it-konsulter, mjukvarubolag och förstår bara på ett ungefär vad de gör. Om det är det ena bolaget eller det andra som har en en edge kan jag inte avgöra. Men då är det bra att finns därute och pongterar att dessa bolag kan vara mycket högt kvalitativa bolag. Det innebär inte att jag kommer investera i dessa bolag. Men ni som har kunskaper om denna typer av bolag kan naturligtvis göra fina investeringar i denna typ av bolag. Jag vill också tillägga att vissa av våra större kända bolag inte är helt enkla att förstå sig på fullt ut vad de gör, konkurrenssitustion, teknikskiften på gång etc. Bolag som Ericsson, ABB och Sandvik har ganska svårgenomträngliga delar i dessa avseenden - dessa bolag äger jag via investmentbolag.

När jag började att skriva på forum för ca 10 år sedan, innan bloggandet hade tagit fart. Jag förstod dåligt tjusningen med fastighetsbolag, konservativa banker eller dagligvaruhandel. Med åren har jag blivit mycket mer konservativ och riskminimerande. I början underskattade jag stabiliteten i bolag som Hufvudstaden, SHB och ICA. Bank- och fastighetskrisen på 90-talet fanns färskt i mitt minne. Jag var rädd för bank och fastighetsbolag, men jag förstod inte riktigt skillnaden mellan de konservativt finansierade och de andra. Jag skrev för knappt 10 år sedan t ex dumt nog att jag var osäker på Lundbergs eftersom de hade så  mycket fastigheter som innehav. Men högt belånade fastighetsbolag och risktagande banker skall man se upp med. Vad händer om svenska fastigheter faller som i Danmark med ca 30%. Hur kommer det att påverka t ex SEB? Eller om räntorna går upp hur kommer de mer belånade fastighetsbolagen att påverkas? Hufvudstaden har lägst belåning och bäst lägen, så de kommer att klara svårigheter relativt bra - nu förstår jag nyanser som jag inte förstod då.

Ett annat område som jag skrivit mycket dumt om och också agerat dumt är att köpa bolag under eget kapital utan att riktigt förstå räkenskaperna. Det är lätt när man läser Graham för första gången att glömma bort att det handlar inte bara om låga p/e tal och eget kapital som värderas under boken. För ca 7 - 8 år sedan var jag inte fullt medveten om goodwillens, skuldsättningens och investeringsbehovens roll för värdeinvesteringar. Ett bolag som handlas till 70% av eget kapital behöver inte vara billigt. Och långsiktigt är sådana här bolag ofta inga vidare investeringar eftersom de har så låg räntabilitet. Det krävs god analys för att kunna plocka ut ett Trelleborg istället för Stora Enso som investering när sådana bolag handlas under eget kapital. Det är också skillnad på om ett bolag har riktiga underliggande värden som SCA och Holmen i sin skog när man beaktar bolag som handlas under boken. Dessutom har jag i flera fall inte beaktat bolag som handlas till premie av eget kapital som intressanta investeringar. Det är inte riktigt så enkelt, det finns orsaker till Atlas Copcos multiplar på eget kapital, därmed inte sagt att bolget inte från tid till annan kan vara ganska övervärderat.

Ett annat område där jag gick fel och skrev dumheter är i retail. Man läser Peter Lynch och så tänker man. Ok, jag kan iaktta min omgivning och hitta 10-taggare. Bara att behålla snabbt växande bolag. Jag skulle vilja säga att det är jättesvårt att se vad folk runt omkring köper och sedan göra investeringsbeslut på detta. Och hur länge skall man behålla. Under åren har jg investerat i H&M, Lindex, RMB, WESC, Fenix Outdoor, Hemtex, New Wave etc. Vissa har varit kanoninvesteringar inköpt i kris som t ex New Wave, eller långsiktiga som H&M eller Fenix. Andra har varit dåliga som RMB och Hemtex. WESC fick jag fin inlösen på och var ett tag dessutom upp 500%. Problemet med dessa bolag är vilka av dem är kvalitet och har långsiktiga bra förutsättningar. Igen är skuldsättningen oerhört viktig, HM och Fenix är konservativt finansierade familjeföretag. De har mycket lägre risk än denna typer av bolag med hög skuldsättning, mycket goodwill i balansräkningarna efter förvärv etc.

Jag visste länge för lite om redovisning trots att jag läst lite företagsekonomi på universitet. Jag vet fortfarande inte alla detaljer och jag skrivit många dumheter genom åren beroende på missförstånd i förståelsen av företagens redovisning. Detta är snårigt och huvudanledningen till att jag håller mig främst till svenska bolag. Ibland kan det vara genenant i efterhand när man inser felsteg i inlägg i detta avseende. Men ni läsare brukar på ett bra sätt poängtera sådana felaktigheter.

Avslutningsvis, jag har mycket av mina besparingar i investmentbolag. Men HQ-krashen och separationen mellan herrar H&Q har gjort mig lite mera vaken på enskilda individers betydelse på gott och ont i denna typ av bolag. Substansrabatten är lockande, men man måste följa dessa bolag noga så att inte risknivån eller skuldnivån går upp - det gäller också i betydande innehavsbolag. Jag har nog ibland varit till okritisk till framgångsrika herrar av typen H&Q i några av mina inlägg under åren.

tisdag 4 juni 2013

Nomura upptar bevakning av SCA med rekommendationen köp och riktkursen 210 kronor.

Oerhört optimistiska tongångar igen i  SCA analys av Nomura, daterad den 4 juni. Som jag tidigare har kommenterat känns det närmast overkligt för oss som köpt in oss i vad som då var en undervärderad värdeaktie med konglomerat-rabatt. Industrivärden har nog faktiskt tagit till sig vad herrar Gardell och H&Q sade en gång i tiden när de utmanande om makten i SCA. 

"Trots den starka utvecklingen under de senaste 18 månaderna tror vi att det fortfarande finns en väsentlig uppsida för aktien. Vi anser att marknader underskattar omfattningen av de förändringar som sker hos SCA", skriver investmentbankens analytiker.

Nyckeln till SCA:s väntade framgångar ser Nomura inom hygienverksamheten, som står för 79 procent av försäljningen.

"Vi väntar oss en årlig organisk försäljningstillväxt om 4,5 procent på medellång sikt för Hygien", skriver bankens analytiker.

Andra delar av koncernen anses dock också komma att bidra till en ökad lönsamhet.

För bolagets affärsområde Skogsindustriprodukter väntas en återgång till positiv tillväxt från och med 2014, i takt med att SCA minskar sin exponering mot tryckpapper och ökar fokus på andra produkter som till exempel kraftliner.

Även koncernens satsning på grön energi kommer att lyfta framöver, enligt Nomura.

"Kombinationen av kostnadsbesparingar/synergier och den snabba utvecklingen av SCA:s vindkraftprojekt bör höja rörelsemarginalen från 10,1 procent under2012 till 14,6 procent 2016", menar banken.

Vidare beskrivs hygienjättens värdering som "relativt lite utmanande", sett till förväntningarna för 2014.
Av: Direkt / Affärsvärlden

måndag 3 juni 2013

Riskminimerarens "moatmaximerande" aktier/portfölj

Baserat på era förslag, goda läsare, och genom min stränga lupp (dock ej lundalupp), kommer här riskminimerarens "moatmaximerande" aktier/portfölj. Jag har nominerat en aktie själv också med kort motivering.


Svenska Handelsbanken (nominerad av Kenny)

Kennys motivering:
Jag svarar det jag tror att du tror att folk kommer att svara, nämligen Handelsbanken som har haft högst ROE av svenska banker sedan urminnes tider på grund av:
- Trögrörliga kunder
- Mästare på att ha låga kreditförluster
- Mästare på merförsäljning (jag försökte bli kund hos Handelsbanken tidigare men fick inte eftersom jag vägrade merförsäljning)
- Verkar på en oligopolmarknad
- Får hjälp av staten med likviditet m.m. när det trasslar
- Mycket låga kostnader (Nästan lika lågt K/I-tal före nedskrivningar som Banco Santander ;-))

Riskminimerarens kommentar: Given bank i en sådan har portfölj. Svårt att se att hur deras vallgravar runt slottet kommer att minska i världen som jag känner den (och staten behöver inte hjälpa denna bank). Skulle någon internationell jätte kunna ge sig på Norden? Tveksamt. Citigroup köper Swedbank om 10 år och utmanar bankoligopolet. Tror inte det. Swedish Match (nominerad av defensiven)

defensivens motivering: 
Jag nominerar Swedish Match
* God prishöjningsförmåga, förstärkt av höga volymskatter (liten prishöjning mot kund ger stor effekt på försäljning) 
* Lågpriskonkurrens stoppas av volymskatt (prisgolv)
* Svårt för nya aktörer att etablera sig pga marknadsföringsförb

Riskminimerarens kommentar: defensiven har rätt, detta bolag har en vallgrav runt slottet som heter duga. De har ju haft närmast monopol pa snus under lång tid.  Men jag köper inte tobaksbolag av etiska skäl (även om jag har varit snusare). Philip Morris och andra jättar har nog räknat en eller två gånger på att köpa detta bolag.


ICA-gruppen (Ornen)

Ornens motivering: 
ICA-gruppens svenska verksamhet är svårslagen. Extremt höga inträdesbarriärer ger få konkurrenter och de som finns (Axfoods Willys undantaget) är knappt värda att nämnas. Kunderna är lojala och återkommer, lönsamheten branschens bästa och stabil.

Riskminimerarens kommentar: Örnen har nog rätt detta bolag har en fin vallgrav runt slottet -  i Sverige, inte i t ex Norge. Men om någon internationell jätte verkligen skulle vilja, t ex Wal Mart, skulle de kunna köpa upp mindre spelare - eller Axfood - och kanske göra livet lite svårare för ICA. Men precis som med bankoligopolet ar detta inte troligt. Kan Sundström vända COOP så de blir att räkna med?


Hufvudstaden (nominerad av anonym 1)

Anonym 1 motivering:
Alla som spelat monopol borde väl välja Hufvudstaden?! Du når väl hela fastighetsbeståndet (i Stockholm) med en drive från Norrmalmstorg. Lätt att kopiera? ja om du övertygar herr Lundberg att sälja...
Det beror nog på vad du menar med lönsamhet, då de innehaft ett flertal fastigheter i snart 100 år antar jag att de nog har haft en bra avkastning på det investerade kapitalet, sedan att det 100 år senare skapats en redovisningsstandard som gör att samma fastighet ska värderas till ett marknadsvärde som blir väldigt högt tack vare artificiellt låga riskfria räntor kan väl inte belastas den som för 100 år sedan investerade i fastigheten.

Riskminimerarens kommentar: Ja, dessa lägen i Stockholm finns bara i ett bolag. Kommer Stockholm behålla sin status som storstad? Kommer e-handel att påverka detta bolag? Nej, argumenten verkar inte så starka.

H&M (nominerad av riskminimeraren)

Riskminimerarens motivering:
Unikt retailbolag som ger mode för billig peng. Ett sorts modets Walmart. Har hyreskontrakt i bästa läget i stora städer i alla världens utvecklade länder. Har ett varumärke som är mycket starkt. Som skuldfritt bolag som växer så de knakar har de stora medel att försvara sin ställning. Även om Zara (Inditex)  tillfälligt verkar ha ävertaget, nu när produktion i Bangladesh är ifrågasatt, tror jag att H&M kommer att finna nya bättre metoder att övervaka och välja underleverantörer. Skistar (anonym)

Motivering (fran Skistars hemsida)
"Koncernen äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal och Trysil i Norge. Marknadsandelen av SkiPassförsäljning i Skandinavien uppgår till 41%.
Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i två affärsområden; Destinationerna, indelade i segmenten Sverige och Norge, som omfattar skidåkning, logiförmedling, skidskola och skiduthyrning, samt Fastighetsutveckling omfattande byggnationer och exploatering.
Visionen är att SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. "
Riskminimerarens kommentar: Ja, dessa lägen i Skandinavien finns bara i ett bolag. Kommer Skandinavien att behalla sin status som skidortsparadis? Kommer eventuell Europa expansion  att paverka detta bolag negativt? Växthuseffekt och klimatförändringar?
Expansion ett hot mot utdelning, kassaflödden kommer att gå hit:
"Under hösten 2012 har SkiStar tecknat ett ettårigt managementavtal med den schweiziska skidorten Andermatt/Sedrun och med ambitionen att inom ett år teckna ett mer djupgående avtal om drift av skidorten.
SkiStars utvecklade och väl etablerade koncept för att driva alpindestinationer är en god förutsättning för fortsatt framgångsrik expansion."
Readsoft och Vitec har ganska modest räntabiltet, dessutom inte min typ av investeringar p g a brist på insikt och kunskap om denna typ av bolag. Diadrom däremot verkar mycket mer lönsamt. Men jag förstar inte riktigt vad de gör, aven om Aktieingenjören forsökte upplysa mig, sa jag avstar. Den kan få vara avbytare, men intressant bolag. lördag 1 juni 2013

Stockholmsbörsens största moat?

Warren Buffet har ofta beskrivit att han gillar bolag som har stor "moat". Med det menas ungefär vallgrav runt slottet. Coca-Cola är ett stort slott med en stor vallgrav runt, som försvarar deras marknadsposition. Det finns också många krokodiler i Coca-Cola vallgraven, för att prata Buffet språk.

Men han har också uttryckt sin beundran för betydligt mindre See's Candy, ett av Berkshire Hathaway helägt chokladkonfektbolag, stort på USA's västkust. Detta är inget stort multinationellt bolag, men i förhallande till slottets storlek har de en stor vallgrav på en regional marknad i sin speciella nisch.

Vilket bolag, oavsett vilken lista det befinner sig på, tycker du har störst relativ vallgrav som skyddar deras "earning power"  på Stockholmsbörsen? Du får gärna motivera ditt val. Det skall bli väldigt spännade att se vilka bolag som ni kommer att nominera. Jag anar vilket bolag som kommer att bli mest nominerat.