tisdag 20 maj 2014

Djupanalys Tesco Plc - sista delen; 10 Slutsatser

Jag har lärt mig en hel del på denna resan; det blev 9 delar till slut. För er som har läst alla delarna; hatten av! Jag hoppas att ni har fått lite nya insikter och kunskaper. I detta inlägg är min avsikt att destillera fram 10 slutsatser om denna bransch i allmänhet och Tesco synnerhet. En del är slutsatser från tidigare inlägg, en del reflektioner kommer också från en läsning av Wal-Marts senaste årsredovisning och Q1-rapport. I början är jag allmän, sedan fokuserar jag mer och mer på Tesco. 

Innan vi börjar kom ihåg att Tesco Plc var ett bolag som ökade utdelningen 27 år i rad fram till de sista två åren. Det var en framgångssaga, hack i kurvan - eller är sagan slut?

1) Livsmedelshandeln (i vid mening)  är just nu i den största förändringen sedan åtminstone massbilismen slog igenom. Sektorn är inne i ett paradigmskifte som skakar om hela branschen, inklusive en av giganterna i världen: Tesco. Men ni som läste första delen i denna serie, där Amazon värderades till långt över 500 ggr årsvinsten; frågan är om Tesco, Walmart och Carrefour kommer att förlora detta e-commerce-race till bolag som t ex Amazon eller kanske Ebay? Är det rimligt att Walmart, marknadsledaren, skall värderas till PE 16 när vinsterna värderas så otroligt mycket högre i rena e-handelsbolag som Amazon? Kanske är både gammelretail och nyretail svaret - i kombo. Walmart och Tesco har en hel del kunskaper om kunder som kan användas när man säljer i flera kanaler på flera sätt - bland annat över nätet. Wal-Mart är nog steget före Tesco vad gäller e-handel. 

2) Jag har tidigare under 00-talet varit ägare i Axfood under några år. Jag fick bra utdelning och aktien utvecklades ok - räntabiliteten är strålande (just nu över 30%, bland de bästa jag sett i branschen). Min fru hade ett tag Hakon Invest som ett av sina större innehav. Inköpt för ca 90 kr som en utdelningsaktie, ICA Sverige är fint men konstigt upplägg med ICA-handlarna, som kan bli problematiskt på sikt. Men den aktien såldes för närmare 200 kr efter uppvärderingen när Hakon Invest förvärvade 60% av aktierna från Royal Ahold och Industrivärden köpte in sig i vad som idag är ICA gruppen. De värderingarna dessa bolag har idag skulle jag aldrig köpa in mig till. Axfood värderas till P/e 19 och nästan 14ggr boken (tangible) och ICA gruppens värdering kan ni se i  inlägg del 5 i denna serie. Tesco Plc och Wal-Mart Stores framstår som både billigare och de har större tillväxtmöjligheter - relativt de två svenska bolagen. Detta skall inte ses som en köprekommendation på Tesco och Wal-Mart utan bara att de är relativt billigare och har större tillväxtmöjligheter än riktigt dyra svenska alternativ

3) Tesco och Wal-Mart är väldigt stora bolag. Men ettan Wal-Mart är mycket större än världstrean Tesco (Carrefour, världstvåan, har jag inte analyserat). Wal-Mart har intäkter på över 3000 Miljarder SEK (kring 3100, beroende på dollarkurs). Tesco på knappt 800 Miljarder SEK. De är så mycket internationella som bolag i denna bransch kan bli  i dagsläget - men är trots detta beroende av hemmamarknaderna. Huvuddelen av deras försäljning är ändå i sina moderländerca 2/3 av försäljningen kommer idag från UK respektive USA för dessa bolag. 

4) När man analyserar Tesco i Europa framträder tre synnerligen duktiga konkurrenter med lite annan affärsmodell. Att vara billigast.  De är privatägda och tyska : REWE Gruppe har försäljning på 450 - 500 miljarder SEK (REWE, Penny Market, Bilia, STANDA, MERKUR etc) . Vidare finns Schwarz Gruppe med 650 - 700 miljarder i försäljning (Lidl och Kaufland). Och slutligen ALDI med en försäljning på kring 700 Miljarder och ca 10 000 butiker (Aldi finns i Australien och USA utanför Europa). I ett Europa i kris har dessa tre bolag flyttat fram sina positioner. Men har de en lika lukrativ framtid? Med att inte vara publika och att ha starka privatägare kan dessa bolag vara mycket långsiktiga. Tillsammans är dessa tre bolag 2/3 av ett Wal-Mart i intäkter. Men jag vet inte riktigt hur e-handeln kommer att påverka dessa bolag. Men de pressar bolag av typen Tesco. 

5) Både Wal-Mart och Tesco har stora värden i fastigheter på sin balansräkning. Och båda är bland världens största fastighetsbolag. Tesco har t ex ca 22 Miljarder SEK bara i investeringsfastigheter på balansräkningen. Vinsten för fastigheter är ungefär lika stor som från den uppskattade vinsten från livsmedelshandeln i de fyra länderna i Centraleuropa för Tesco. Enligt sista årsredovisning 2012/2013 värderar Tesco sina fastigheter  till ca 400 Miljarder (s 28). På balansräkningen tas de upp till ca 270 - 280 Miljarder; de har skrivits ner enligt de regler för fastighetsnedskrivningar som gäller i UK. I inlägg två uppskattar jag deras helägda brittiska fastigheter till 160 - 70 Miljarder SEK och ca 150 Miljarder för de internationella. Sedan finns ca 100 Miljarder i långa skulder. Det blir ca 210 - 220 Miljarder på skuldfri basis. Hela Tesco värderades till ca 265 Miljarder SEK när inlägg två om fastigheterna skrevs. 

Men en lågmarginalbusiness som t ex Tescos klarar inte av ett sale-and-lease-back system i stor utsträckning så det är svårt att få fram de värdena.  Tesco har tagit ett beslut att behålla de flesta fastigheterna helägda men några enstaka specifika affärer per år. 

6) Tesco har ca 1/3 av vinsten utanför traditionell livsmedelsverksamhet. Bank, kläder, fastigheter. Se del sju mer för detaljer.  Dock var detta ett år med en väldigt svag vinstsiffra med ca 10 Miljarder i nedskrivningar och engångskostnader. Jag tror att 25% av vinsten från dessa verksamheter är mer normalt, men i framtiden kan detta ändras. Tesco bank är lönsam och framgångsrik och blir navet i ett mer e-handelsorienterat upplägg. 

7) Tescos internationella expansion har varit framgångsrik i Europa och några länder i Asien. Men Kina, Turkiet, Japan, USA och Indien har varit motigt.  I USA och Japan har man dragit sig ur - USA var ett dyrt fiasko. Även giganten Wal-Mart har haft problem i Tyskland, Sydkorea, Japan och Sydkorea. Det verkar vara svårt att expandera internationellt i livsmedelsorienterad retail. Kina, Indien och Turkiet kan bli bra för Tesco - men Kina har kostat mycket pengar. Det kan vara så att joint-ventures är vägen framåt i dessa länder. Indien har kanske mest potential eftersom Tesco har en bra partner i Tata group och ingen stor aktör har penetrerat den marknaden ännu p g a protektionism. 

8) Risker och strategi. Strategiskts kulle Tesco ha satsat på t ex Sydafrika som en bas för afrikansk expansion istället för ca 20 Miljarder SEK på floppen USA. Eller som jag skrev i inlägg sju en apoteksrörelse som man hade kunnat ta internationelt. Kina var också ett land man skulle strategiskt ha angripit annorlunda, t ex ett tidigt joint-venture. Det finns många intressanta länder i Asien, men också många riktigt duktiga lokala aktörer och stora skillnader i marknaderna. Det finns också politiska risker i Thailand (undantagstillstånd i Thailand idag) och Sydkoreas grannland är allt annat än rationellt. Politiska förändringar kan stoppa den planerade expansion i Indien.  I Europa har Irland gått igenom en enorm kris och länder som Ungern är ganska högt skuldsatta i relation till GDP. I UK finns risken i ökan konkurrens från lågpris som Lidl men också från premium som Marks & Spencer. Det finns ganska många risker för ett bolag som Tesco, men också möjligheter. 

9) Finansiell översikt

Nedan är en sammanställning över de sista 6 åren i tabellform. För brutet räkenskapsår 2013/14 finns ej alla nyckeltal tillgängliga. OBS dessa siffror i Pund

Källa: Gurofocus, Tesco Plc 


Tesco Finansiella nyckeltal (avrundat) i Brittiska Pund (OBS EJ SEK, ca X 11)


2009
2010
2011
2012
2013
2014
Group Revenue
54300
57500
61200
64500
65400
63560
Trading Profit
3090
3410
3710
3970
3450
3310
Operating Profit
3170
3460
3920
4180
2190

Operating profit margin %
5.8
6.0
6.4
6.5
3.3

Profit before tax
2920
3180
3640
4180
2190
2259
Profit after tax and discontinued operation
2140
2340
2670
2810
120

Underlying profit before tax
3120
3400
3850
4150
3550
3054
Diluted earnings per share (continuing operations)
27p
29.2p
34.2p
39.2p
17.3p

Underlying diluted earnings per share (continuing operations)
28.9p
31.7p
36.3p
40.3p
36.0p
32.05
Dividend per share
12.0p
13.0p
14.5p
14.8p
14.8p
14.8p
ROCE%
12.8
12.1
12.9
14.7
12.7
12.1
Net debt (Pound Million)
9600
7930
6790
6840
6600
6600
Free cash flow/share
- 24p
60p
25p
24p
- 5p
12p
Earnings per/share
69p
79p
96p
97p
4p
36p
ROE
16,5
15.9
16.0
15.8
0.72
6.62
Dividend payout ratio
0.38
0.42
0.38
0.38
8.85
1.15


Analysen av ovan siffror är ganska enkel. De två sista åren är usla. Innan fanns en stabilitet, många år av allt bättre nyckeltal (även om det fria kassaflödet svajade lite även innan 09 men det syns inte i denna tabell). Skulderna har minskat vilket är bra. 


10) Slutsats: Det finns många värden i Tesco. Aktien är verkligen inte dyr om man skulle komma tillbaka till Vinst/aktie som 2007/08/09/10/11. Allt handlar om de sista två årens problem är av tillfällig art. Eller om Tesco är strukturellt fel ute givet morgondagens livsmedelsmarknad. Wal-Mart Stores är vid snabb genomläsning ett starkare och mer högavkastande bolag än Tesco. Men värderas också högre, dock ej lika högt som Axfood/ICA-gruppen. 

Tesco har dock tagit mycket kostnader de sista två åren; Japan och USA avvecklingen, nedskriving av land och fastigheter i UK, samt fastigheter i Centraleuropa och slutligen goodwill-avskrivningar på flera marknader. Tyvärr måste man skriva ner mer värden i Kina och eventuellt Turkiet i en nära framtid. Men många kostnader är tagna här också, t ex tog man en 6 Miljarder nedskrivning av goodwill i Kina i sista rapporten. 

Jag kommer att ge Tesco 3 - 5 år och jag har ökat de sista veckorna till ca 290 Pence. Men det känns inte helt övertygande. Om de vänder denna skuta och visar på sansad, strategiskt klok utveckling av verksamheten och rationell tillväxt kommer jag att bli kvar som riktigt långsiktig aktieägare. Annars byter jag till Wall-Mart Stores. Tesco är nog i dagsläget en aktie där man får ganska stora värden till en rimlig peng - och uppsidan är ganska stor om man kommer tillbaka till tidigare vinster. Det har i grunden många lönsamma och fina delar. Men bolaget och dess ledning är under stor press. Och det har många olika fighter att ta samtidigt. Vad som händer i Thailand idag är inte vad Tesco behöver. 

Hack i kurvan - eller slutet på en framgångssaga? Vad tror ni? 


fredag 16 maj 2014

Djupanalys Tesco Plc - del 8 UK (och lite Irland)

Så var vi framme vid det näst sista inlägget om Tesco Plc i denna serie. I denna del kommer vi att behandla huvudanledningen till aktien har gått så dåligt: man tappar marknadsandelar på sin hemmamarknad UK och vinstmarginalen sjunker stadigt ( i o f s från ganska höga nivåer). I tillägg till detta går den Irländska rörelsen riktigt dåligt.

I den avslutande delen (no 9) kommer jag att försöka knyta ihop säcken. De blir ett sorts summering avd Tesco, men också en del reflektioner. En reflektion som jag redan nu kan ge: livsmedelshandeln i världen är just nu i den största förändringen sedan åtminstone massbilismen slog igenom. Sektorn är inne i ett paradigmskifte som skakar om hela branschen, inklusive en av giganterna i världen: Tesco. Men ni som läste första delen i denna serie, där Amazon värderades till långt över 500 ggr årsvinsten - frågan är Tesco, Walmart och Carrefour kommer att förlora detta e-commerce-race till bolag som Amazon? Och om Walmart, marknadsledaren, skall värderas till Pe 15 när vinsterna värderas så otroligt mycket högre i rena e-handelsbolag som Amazon? Kanske är både gammelretail och nyretail svaret - i kombo. 

För UK var, enligt preliminära siffror, försäljningen ner för 2013/2014 (dock ytterst marginellt)  till ca 530 Miljarder SEK. Vinsten minskade 3.6% och vinstmarginalen blev ca 5%. Tesco har ca 250 000 anställda i UK. Sedan 2010/11 har vinstmarginalen gradvis sjunkit frän ca 6% till dagens 5%, vilket är oroande. Räntabiliteten är dock ca 15.5% för UK. Vinsten innan avskrivningar, nedskrivningar etc är ca 25 Miljarder för UK (av ca 35 Miljarder SEK för gruppen).

Men måste hålla huvudet kallt, att ha minskande vinstmarginal i den bransch som Tesco verkar i får oerhörda konsekvenser för vinsten. Ni kan räkna själva om t ex försäljningen är ca 500 Miljarder SEK i UK och så sjunker vinstmarginalen från 6% till 5%. 

1.06 X 500 = 30 Miljarder 

1.05 X 500 = 25 Miljarder 

5 Miljarder mindre i vinst. 

I bolag som har stor omsättning, men låg marginal, kan delar av en procent i vinstmarginal betyda miljarder mer eller mindre i vinst. Men uppsidan är också stor om man kan öka marginalerna igen. 

Länge såg det bra ut på Tescos hemmamarknad och 2007 upnådde man en marknadsandel på 31.8% och hade höga marginaler. Man ledde utvecklingen av hypermarknader utanför städerna. Man var först att flytta tillbaka till high street. Men nu har man ca 28.7 % marknadsandel. Detta innebär 10% mindre omsättning.

Om vi tar lite förenklade siffror: 10% av 500 Miljarder är ca 50 Miljarder mindre i omsättning.

I UK har man bestämt att satsa på ha konkurrenskraftiga priser på vissa dagligvaror, en satsning på över 2 Miljarder SEK 2013/14. Detta tyder på en marknad som inte längre är Oligopolistisk - där konkurrerar man nämligen inte med pris. Oroväckande för Tesco.

Enligt The Guardian, Reuters och Kantarpanel var tillväxten i dagligvaruhandeln den minsta på 10 år i UK förra året - t o m minskning 0.6%. Aldi var vinnaren och ökade försäljningen med ca 35% och har nu 4.6% marknadsandel, Lidl god tvåa 17% högre försäljning och 3.4% av marknaden. De attackerar Tesco med låga priser. Waitrose med ca 5% av marknaden och stigande försäljning attackerar Tesco i premiumsegmentet. The big four: Tesco, Morrison's, Sainsbury's och Walmart's ASDA backade alla i försäljning och marknadsandel. Tesco har 28.7 % av marknaden, ASDA 17.4%, Saiunsbury 16.5% och Morrison's 11.1%.

Men om vi kritiskt granskar ovan situation så kan siffrorna delvis förklaras av de stora djupa ekonomiska kris världen gått igen - och UK också. Kunder som t ex är arbetslösa eller får försämrad ekonomi på andra sätt är mycket mer priskänsliga. I kriser skall bolag som Lidl och Aldi ta marknadsandel. I bättre tider köper kunder mer premiumprodukter igen. Och det borde de göra nu i viss utsträckning, men gör inte än enligt data tillgänglig. 

Vad gör Tesco mer för att vända skutan? 
Förutom att delvis konkurrera med pris har man utvecklat Tesco's egna produkter i både premium och lågprissegment. Positivt är att man har ca 1750 Click & Collect stationer - där man kan hämta ut varor man köpt online på Tesco Direct. Som jag förstår är detta kostnadsfritt. Man jobbar på att ha ännu fler stationer - och inte bara i Tescos egna butiker. Man har fräschat upp ca 300 stormarknader under detta år, och planerar att fortsätta detta med 650 ytterligare nästa år. Vidare har man öppnat 104 nya F&F enligt nytt koncept, och har 140 nya i pipeline för 2014/15. Dessutom kommer man att öppna över 100 Giraffe restauranger, Harris & Hoole cafeer och Decks restauranger. Dessutom över 100 Tesco bagerier med färska produkter. Slutligen mer attraktiva Home, Tesco Party (barnkalas)  och Coke & Dine butiker. Men trots detta var "like for likes försäljning" ner hela året för sista rapport, där de sista kvartalet var - oroande - det sämsta.   Allt handlar om att göra stormarknader mer attraktiva för fr a familjer och använda ytor lönsamt. Är detta lite desperat? 

Express, små butiker,  är det butiksformat man expanderar i - men kräver små ytor. Tesco har minskat Capex från drygt 50 Miljarder SEK 2008/09 till drygt 30 Miljarder 2013/14 för hela gruppen, UK är en viktig del till detta. 

För Irland ser det mörkt ut, försäljningen minskade med 5,7% enligt sista preliminära rapport 2013/2014. Like for like sales minskade med ca 5% bara för det sista kvartalet 2013/14. Tesco har haft sju svåra år på rad i öriket. Det är svårt att få specifika siffror för Irland eftersom de ingår i segmentet Europa med de Centraleuropeiska länderna samt Turkiet. Men man har ca 25 Miljarder i omsättning och 146 butiker av olika slag och ca 14000 anställda. Verksamheten har funnits sedan 1997 när Tesco köpte två kedjor av Associated Bristh Food. På Irland är Lidl och Aldi de som tagit marknadsandelar, kanske inte så konstigt -  ett land som varit i djup ekonomisk kris i 7 år. 

Räntabiliteten för UK är ca 15,5 % enligt senaste uppgift (analytikermaterial), för Asien (utan Kina) ca 14% (13% medräknat Kina som gjorde förlust fram till affären med CRE)  och sedan för övriga Europa endast 5%. Den senaste siffran åker ner i källaren p g a bl a Turkiet som gör förlust och Irland som går dåligt.Trots alla problem är det alltså högsta avkastning på UK-verksamheten.

Kommer Tesco att klara att vända den för omsättning och vinst viktiga hemmamarknaden, eller är de på ett sluttande plan? Vad tror ni?

lördag 10 maj 2014

Djupanalys Tesco PLC - del 7 de spännande lönsamma sidobusinessarna...

Börjar nu bli trötta på Tesco? Verkar som att delen om Cetraleuropa (del 6) tog musten ur läsarna, eller ni var kanske mätta efter fem delar. (Läsarna halverades ungefär vid det inlägget enligt statistiken på blogger).

Men nu är ni kanske tillbaka? Hoppas att detta kan vara värt alternativkostnaden...

I detta inlägg kommer vi titta till verksamheterna (de finns många, dessa är de jag har funnit intressantast) som inte direkt är livsmedelshandel, men som är lönsamma och i flera fall växande.

A) Del 2 handlade om Tescos fastigheter och eventuella övervärdena i dessa. Men det kan vara intressant att Tesco får inkomster från sina fastigheter - de man hyr ut till andra, eller säljer med vinst. Enligt de preliminära siffrorna var vinsten i fastighetsrörelsen ca 2 Miljarder SEK 2013/2014. Detta trots att man minskat sales & lease back ganska kraftigt de sista året (åren). Betänk också att Tesco har ca 22 Miljarder SEK i investeringsfastigheter på balansräkningen. Vinsten för fastigheter är ungefär lika stor som från den uppskattade vinsten från de fyra länderna i Centraleuropa i inägg 6.

När jag lusläst Tescos rapporter ytterligare så hittade jag också följande passsage:
"The market value of our property across the Group currently exceeds £38 billion."(Sida 26, senaste årsredovisning) Detta är ca 100 Miljarder SEK högre än mina beräkningar av fastighetsvärden - och 150 Miljarder mer än bokfört värde. Men man skall vara konservativ som värdeinvesterare, så jag håller fast vid min siffra.

B) Som jag skrev i inlägg 6 har Tesco ett eget klädmärke F&F (Clothing at Tesco)) som säljer billigt mode. Det lanserades 2001 i Irland och UK, och har nu affärer i 21 länder. Det omsätter ca 10 Miljarder SEK, så vi är långt från H&M, men de växer ganska fort. Tesco håller på att allokera om ytor i sina största fastighetsanläggningarna runt om i världen; hypermarkets och mall. Och då finns det plats för att antingen hyra ut till t ex H&M eller att ge plats, som i UK och Cetraleuropa åt F&F. Det intressanta med detta upplägg är att bolag som Kapp-Ahl, H&M och GAP har ganska stora räntekostnader för hyra av butiker - F&F har inte det. En konkurrensfördel givet att finns tillgängliga bra butiksytor. Enligt uppgift växer onlineverksamheten F&F starkt, ca 60% sista året. Jag har inte hittat några specifika siffror på lönsamheten, men om man läser mellan raderna är den mycket högre än för livsmedel. Mitt estimat är ca 10% marginal, vilket innebär ca 1 Miljard SEK i vinst för F&F. 

C) Tesco Bank har varit  mycket framgångsrik. Och det är en egen del i redovisningen så här finns specifika siffror. Intäkter är ca 11 Miljarder SEK, vinsten drygt 2 Miljarder SEK. Man har investerat mycket i denna verksamhet och har lyckats i många avseenden, bl a har man satsat mycket på bolån för att bryta in på den marknaden, vilket har varit ganska framgångsrikt. Tesco har ungefär 7 miljoner aktiva konton. Försäkringsdelen underpresterar dock fortfarande, även om hemförsäkringsdelen växer snabbt. Dessutom har tillväxten avtagit för Tesco Bank och 2013/14 var ett år när man backade lite totalt i försäljning, men ökade vinsten något. Men banken har en stark balansräkning och här finns intressanta kombinationer med Tesco Club Card poäng.

D) dunnhumby -  the world’s leading customer science company är mycket intressant och helägt av Tesco. "dunnhumby employs nearly 3,000 people in offices across Europe, Asia, Africa, and the Americas, and includes social marketing and advocacy experts BzzAgent, merchandising analytics software company KSS Retail, and advertising technology innovators Sociomantic." Coca-Cola, Kroger, Macy's  och Proctor & Gamble är t ex kunder. En ny kund är t ex COOP Norge. Det började med att Dunn & Humby analyserade Club-Card data på 1990-talet åt Tesco, bolagets startades av dem 1989. Men Tesco har så sakterliga köpt upp hela bolaget och Dunn & Humby är nu non-executive directors. De senaste uppgifterna om bolaget är från The Grocer December 2012. Enligt denna källa säljer dunnhumby för ca 1.7 Miljarder SEK och har en vinst på ca 700 Miljoner SEK. Bolaget har dock växt ganska kraftigt sedan dess och man börjar nog närma sig Miljarden i vinst. 

E) Blink Box TV och Film streaming. Blink Box är en konkurrent till t ex Netflix och LoveFilm (köpt av Tesco 2011). Tydligen, enligt recensioner, har de haft tillgång till nya filmer före t ex Netflix. De som har Tesco Club Card får så vitt jag förstår fri tillgång till en del TV- och Film streaming. Kunder av tjänsten betalar inte månadsavgift, utan för de filmer man ser. Det finns också en musiktjänst (köpt 2012).

F)  Enligt uppgift har Tesco sålt en halv miljon Hudl's, en budgetplatta, på några månader kring jul 2013/2014. Man säljer dem för ca 1300kr. Denna är produkt är framtagen för onlineshopping. Och Blink Box. Och...

G) Tesco Mobile (50% ägt av Tesco 50% O2) . I UK har man ca 3.5 miljoner kunder i samarbete med O2. Det innebär att man har ca 7% av mobilmarknaden i UK. Senare i år kommer Tesco börja sälja en egen smartphone.  Tesco Irland har gått knackigt sista året , men vinster har som bäst varit ca 50 Miljoner SEK/år och man har 4% marknadsandel. Det innebär att Tesco UK borde kunna tjäna upp emot en halv Miljard SEK.

H) Giraffe restaurants. När man skalar ner livsmedelsytan i stormarknader och malls hyr man ut dessa ytor eller ger utrymme för t ex F&F. Därför köpte man också den familjevänliga kedjan Giraffe Restaurants i Mars 2013. När Tesco köpte hade Giraffe ca 450 Miljoner SEK i försäljning och 40 Miljoner SEK i vinst. Det är ett sätt att öka upplevelsen för en familj vid besök i malls och stormarknader, men också att använda ytor. Man verkar ha internationella planer.

I) Harries & Hoole coffee shops, där Tesco äger ca 49%, är en annan verksamhet som man lagt till för att göra stormarknaderna mer attraktiva och använda ytor.

I) Dobbies Garden Center  har 34 anläggningar runt om i UK. Detta är ett familjeföretag med lång historia helägt av Tesco sedan 2008. Det finns inga färska specifika siffror på försäljning från Tesco, men det verkar vara kring 1.3 - 1.4 Miljarder SEK och en vinst på 120 - 130 Miljoner kronor enligt andra källor.

J) Tesco Pharmacy; Tesco har viss verksamhet och det är en del av Tesco Health Care Enligt uppgift förhandlar Tesco om att köpa kedja en kedja av apotek.

K) Tesco Home allt för hemmet; elektronik, grillar mm. En del av försäljning finns inne i stormarknaden en del i egna specialbutiker. Och online via Tesco Direct.

Slutkommentar, Tesco hade enligt sista prelimenära rapport för 2013/2014 ca 25 Miljarder SEK i vinst efter goodwillnedskrivningar, fastighetsavskrivningar och andra engångsposter. Adderar vi upp vinster från ovan verksamheter verkar ca 1/3 av vinsterna komma från dessa verksamheter. Tesco uppger dock inte försäljning och vinst enskilt för flera av dessa verksamheter. Så det krävs lite detektivarbete för att lista ut dessa. Det är tydligt att Tesco diversifierar och går ifrån kärnverksamheten livsmedelshandel. Jag tror att det är rätt. Lönsamheten är stor i flera av dessa segment. Och i o m Tesco Directs onlineförsäljning av allt från bildäck, spisar till smycken har Tesco en mycket bred verksamhet. I efterhand hade Tesco för de 20 Miljarder SEK man plöjde ner i USA-fiaskot kunnat köpt och utvecklat en internationell apotekskedja som skulle varit perfekt för hälsosatsningen. Denna förhandlar man om nu.

Fler av verksamheterna är mycket intressanta tillväxtföretag t ex Tesco Bank, F&F och dunnhumby. De kommer att ge fina vinster till Tesco Plc framöver. Sen finns ju fastigheterna...

Tycker ni att Tesco gör rätt som diversifierar? Finns det någon gräns hur långt man skall gå ifrån livsmedel?