torsdag 20 augusti 2009

Tid, stress, långsiktighet och krabbfiske

Ja, så var det dags att börja blogga igen efter ett långt sommaruppehåll. Att skriva en blogg är något som skall vara lustfyllt. Detta eftersom det är något man gör på sin fritid. Och jag har inte haft lust. Förrän nu.

Jga har inte gjort några förändringar i min portfölj sedan tidigt i våras. Men jag var aktiv under hela perioden av börsnedgång från sensommaren 2007 fram till Mars/April 2009. Mitt agerande var i början av denna period av nedgång- nu så här i efterhand - inte så rationellt. Jag använde min kassa och del korta räntefonder till att köpa aktier för tidigt i nedgången. När bolagen var ner 30% från toppen 2007 började jag att köpa. Det var för tidigt - i just denna specifika nedgång, vilket nödvändigtvis inte vore fel i de flesta andra nedgångar. Jag köpte dock bolag av kvalitet, i de flesta fall bolag som jag redan kände väl och ägde. Jag ökade således.

Men kraften i denna nedgången tog mig liksom många andra på sängen. 2008 blev inget muntert år. Jag agerade dock så här i efterhand helt riktigt efter Lehmann brothers konkurs etc. Under hösten 2008 och de första tre månaderna av 2009 omvandlade jag alla besparingar jag hade till aktiefonder och aktier - och någon företagsobligationsfond. Jag sålde bla mitt innehav i Brummer Helios under hösten efter fin uppgång under ca 5 år. Att sälja en hedgefond i det värsta raset sedan mannaminne kan tyckas riskfyllt. Så såg jag inte det. Brummer & Co lyckdes öka och skydda mina penagr även under 2008. Att köpa aktier för dessa pengar skulle på hösten, med de värderingar jag såg fundamentalt ge högre avkastning än en bra hedgefond på 10 sig års sikt. Då i höstas efter stora nedgångar i min portfölj utgjorde Helios 15 - 20% av min portfölj. De värdepapper jag då köpte har gett väldigt fin avkastning - i vart fall hittills. Jag ökade bl a i Öresund, Kinnevik, Sampo, köpte Säki och mot slutet lyckades jag köpa Industrivärden och SEB väldigt billigt. Dessutom köpte jag mycket mindre poster i intressanta högkvalitativa bolag som t ex Kabe, Munters och Oriflame. Dessutom i intressanta fundamentalt lågvärderade bolag som Transcom, Swedbank, Nischaya och New wave.

Fonder som Skagen Global och några av Sparinvests fonder ökade jag också i. .

Nu kan man se en viss stress i media. Många har missat uppgången. Men om man följer bolagen istället för börsens hastiga, ryckiga och kortsiktiga svängningar kan man ta det lugnt. Under sommaren har jag fiskat krabbor i stället för att läsa ekonominyheter. Jag äger bra bolag. Några har haft tillfälliga problem. Men jag känner till vad deras rörelse går ut på. I de flesta fall äger jag bolag med starka balansräkningar. Då kan man sova lugnt. Även om efterfrågan minskar kan de parera för detta. Svenska Handelsbanken har varit en fröjd att vara aktieägare i under de ca två år denna kris har varat. Kursen är nu i stort sett oförändrad sedan sommaren 2007. Det är ruggigt bra gjort av en av de bättre bankerna i Europa. Jag sover gott som aktieägare i SHB.

Så för att sammanfatta, jag har en bra portfölj, Jag har ökat kraftigt under denna börsnedgång, i vissa fall till kurser betydligt högre än lägstakurser. Men det är OK. Man kan inte pricka alla bottnar. Men jag köpte i vart fall när det såg som mörkast ut. Och jag tror att jag tog lägre risker då - än att köpa aktier nu. De fundamentala värderingarna av vissa av de bolag jag köpte var så låga att de gav en stor margain of safety.

Och nu gäller det bara att ha sittfläsk och invänta långsiktigt rimliga värderingar. Och när de blir höga om några år, kanske det är dags att avyttra aktier. Vem vet. Men i huvudsak tror jag på att behålla sin portfölj i stort sett intakt - och öka när tillfälle ges. Som under denna nedgång. Nästa sommar skall jag fiska krabbor med mina barn igen. Och sova gott som liten aktieägare i fina bolag.