lördag 17 mars 2018

Relativvärdering HM mot Ericsson

Ur ett teoretiskt perspektiv bör två aktier med t ex liknande avkastning på kapital, liknande storlek,  tillväxt och styrka i balansräkningen - handlas till liknande multiplar oavsett om dessa tillhör olika branscher. I praktiken är dock detta inte alltid fallet. I vart fall inte på kort sikt. Detta kan vara en investeringsmöjlighet.

I vissa fall värderar inte marknaden t ex vinster i en viss sektor på samma sätt som en annan. Ibland kan detta ha goda skäl. Bostadsutvecklare värderas just nu lågt på Stockholmsbörsen. Antagligen med rätta.

Man kan dock hävda att en mer absolut värdering t ex med en klassisk kassaflödesvärdering är ett bättre förhållningssätt. Detta eftersom relativvärderingar är svåra att göra för bolag då dessa alltid i någon mening är unika. Nokia och Ericsson gör liknande saker - men är inte riktigt lika. Om man skall relativ-värdera dessa bolag måste man nog justera för dessa olikheter. Och detta kan vara knepigt.

Men ibland känns relativvärderingen väldigt olik mellan två bolag. Även om bolagen är från olika branscher och det är svårt att jämföra. Jag tänkte titta på hur två slocknande(?) stjärnor värderas.

Det går att argumentera att HM är i ett sluttande plan vad gäller försäljning och vinst och Ericsson med renodling och 5G kommer att få mycket större försäljning de närmaste åren. Men har egentligen  Ericsson en större möjlighet till en turnaround än HM? Är det inte bättre att tjäna ordentligt med pengar nu, som HM, för att kunna göra investeringar samt förbättringar och vända skutan än att göra förluster som Ericsson?

Nedan följer lite nyckeltal för dessa båda bolag som har liknande marknadsvärde, men är olika i många andra avseenden.

Ericsson (Reuters/4-traders):

Aktiekurs: 55.78 SEK/KR

Marknadsvärde 185 Miljarder SEK

Utdelning ca 1.79%

Intäkter:
2015 247 Miljarder SEK
2016 223 Miljarder SEK
2017 201 Miljrdaer SEK

Earnings per aktie:
2015 4.13 kr/aktie
2016 0.52 kr/aktie
2017 - 10.74 kr/aktie

Pris/Försäljning (TTM) 0.92

Pris/Eget kapital  1.84

Långa skulder/Eget kapital 30.6%

Pris/Earnings NEG

Return on Investment NEG

Return on Equity NEG

Kassaflöde/aktie 
2017 2.89 kr
2018 3.48 kr (prognos)


Hennes & Mauritz (Reuters/4-traders):

Aktiekurs: 131.28 SEK

Marknadsvärde  192 Miljarder SEK

Utdelning ca 7.43%

Intäkter:
2015 181 Miljarder SEK
2016 192 Miljarder SEK
2017 200 Miljrdaer SEK

Earnings per aktie:
2015 12.6 kr/aktie
2016 11.3 kr/aktie
2017  9.8 kr/aktie

Pris/Försäljning (TTM) 0.96

Pris/Eget kapital  3.64

Långa skulder/Eget kapital 0.6%

Pris/Earnings 13.4

Return on Investment 24.4

Return on Equity 26.8

Kassaflöde/aktie 
2017 13 kr
2018 15.4 kr (prognos)

Att både HM och Ericsson värderas strax under försäljningen är märkligt givet de andra nyckeltalen ovan. Marknaden har tagit höjd för fortsatt fallande vinster och stapplande försäljning i HM. Och tror att Cevian/Investor/Industrivärden skall göra något mycket lönsamt av Ericsson framöver. HM har att kämpa mot t ex Inditex och e-handlare som t ex Zalando och Alibaba. Men Ericsson har Nokia att kämpa mot i flera västländer där Huawei/ZTE inte får komma in p g a säkerhetspolitik. Men i resten av av världen är speciellt Huawei mycket starka. Dessutom finns de stora amerikanska jättarna att slåss mot i branschen i vid mening som t ex Cisco och kanske skall bolag som t ex Microsoft och IBM räknas dit också.

Vad tycker ni? Är realtivvärderingen av dessa båda bolag rimlig?