måndag 31 december 2012

Gott Nytt 2013!

Det blev 28 inlägg under 2012. Lite för få för att jag skall vara riktigt nöjd, men i vart fall bättre än förra året. Glädjande nog har antalet sidvisningar ändå ökat ganska kraftigt, förhoppningsvis är det mer av kvalitet än kvantitet vad gäller inläggen på en riskminimerares blogg...

Flytten med familjen tillbaka till Östasien på sensommaren tog mycket på krafterna och det blev inte mycket bloggat då. Men det är fantastiskt att vara tillbaka i den delen av världen.

Mitt nyårslöfte är att mer använda mina erfarenheter, kunskaper och intryck från Östasien på min blogg under 2013.

Tack för all kloka, uppmuntrande och trevliga kommentarer 2012!

Slutligen vill jag återigen rekommendera Per Andersons brillianta Stenbeckbiografi. Nu i nyutgåva. Detta är antagligen dem bästa text skriven om Sveriges moderna ekonomiska historia utifrån en aktörs perspektiv. Stilistiskt är det ett mästerverk, och hela tiden nyanserat och balanserat! Aktuell och utmärkt läsning i samband med SVTs dokumentär om Stenbeck. (Per Andersson har gjort vissa intervjuer och research till dokumenterären men första avsnittet gav också en del ny information.)

fredag 7 december 2012

Slututvärdering Riskminimerarens 5-års värdeportfolj


Denna portfölj presenterade jag den 6e december 2007 på Aktiespararnas hemsida. Sedan presenterade jag samma portfölj på det nya Pratompengar (där jag tidigare var aktiv). Portföljen skapades vid en tid då vi bara var i början av ett hejdlöst fall på världens aktiemarknader. Många bolag hade höga värderingar i slutet på 2007, en del påstod fortfarande att vi var i en supercykel.

Nu är det dags för en slutgiltig utvärdering efter 5 år. Hur går det på 5 års sikt om man behåller stabila aktier inköpta i slutet av en högkonjunktur till ganska höga priser?

De värdeaktier jag identifierade vid den tidpunkten var SHB, Investor, SCA, Securitas och TeliaSonera. Flera av dessa aktier föll kraftigt under 2008, dock mindre än många andra aktier på  Large Cap-listan. Så här i efterhand hade man således kunnat få dessa aktier till ett mycket billigare pris hösten 2008 och under början av 2009. Men börjar man en portfölj i slutet av en högkonjunktur så gör man. Det jag tycker är intressant är hur snabbt kurserna dök, och hur raskt de i vissa fall hämtade sig. Mr Market är som bekant nyckfull.

TeliaSonera för 60 kr var var mitt femte val av värdeaktie och jag tvekade länge på den. Priset var egentligen lite för högt och den var nog fullvärderad. Men det fanns uppgifter i marknaden om ett bud från en stor operatör och det fanns dolda tillgångar i bolaget, juridiska implikationer i öst som kunde falla ut till bolagets fördel (vilket vi ser nu); den höga utdelningen hjälper totalavkastningen och den låga risken gör aktien närmast obligationslik. Aktien föll kraftigt under våren 2008 men i Juni 2008 kom budet:
Budet består till 52 procent av kontant betalning, motsvarande 63 kronor per Telia Sonera-aktie, medan 48 procent är i form av betalning i France Telecom-aktier där elva aktier i Telia Sonera ger tre nyemitterade France Telecom-aktier. Det skriver France Telecom i ett pressmeddelande. För de första 500 aktierna får aktieägarna kontant betalning.

Telia Sonera kunde således ha sålts med en vinst med 3 Kr och en utdelning ett halvt år efter portfoljen sjösattes. HelaTeliaSonera värderades enligt budet till ca 280 Miljarder SEK.

I detta inägg kommer jag att ibland jämföra utvecklingen med index. Detta är kanske egentligen lite missvisande. Och kanske inte ens intressant? Jag skulle vilja påstå att risken för de fem bolag jag valde ut är mycket mindre än for aktier i genomsnitt. Dessa bolag är stabila och riskminimerande till sin  natur. Jag förstår vad SHB, Securitas, SCA och TeliaSonera (här finns en liten brasklapp med tekniken involverad t ex 4G) gör och de har tydliga affärsmodeller. Investor har jag följt sedan 2003 då jag köpte mina första aktier i bolaget. De har dock via EQT och Growth capital små andelar i en uppsjö bolag, jag kan inte påstå att jag begriper mig på eller har koll pa vad alla dessa gör. Dock har jag ganska bra på koll på de stora börsnoterade innehaven. Man skulle kunna säga att jag ansåg att dessa bolag skulle kunna ge fin riskjusterad avkastning över tid, i detta fall 5 ar. 

Securitas har under denna 5-ars period delat ut Loomis till aktieägarna.

Startkurser 6 December 2007 och Kurs 6 December 2012

Resultat kursutveckling (utan att beakta utdelningar, vi beaktar dessa nedan - och de ar naturligtvis mycket viktiga for totalavkastningen pa denna typ av aktier)

Svenska Handelsbanken A 203 Kr och idag 227,90 Kr.
Kursutvecklingen har varit positiv med + 12.7%

Securitas B 88,50 Kr  och idag 53.20 kr, usel utveckling med negtiv -  39.8% %. Men vi har fatt 1 Loomis for varje 5 Securitas. Kursen var 51 kr vid utdelningen och ar idag 93.25. Vi har fatt 82.8% positiv utveckling.
Det innebar att den totala kursforlusten pa Securitas ar - ca 23.2%.

Investor B 150,50 Kr idag  159.10 kr.
Positiv kursutveckling + 5.6 %

SCA B 116 Kr idag 137.30 kr.
Positiv kursutveckling med +  18.1 %

TeliaSonera 60,25 Kr idag 44.90 Kr.
Negativ utveckling  -  25.5 %

Portfölj kursutveckling inkluderat utdelningen av Loomis: Negativ - 12%

Låt oss titta på index. OMX Stockholm 30 är kanske det mest lämpliga jämförelseindexet. Detta var i intervallet 1120 - 1130, i början av December 2007 och är idag 6 December 2012 ca 1098.

OMX Stockholm 30 har således sett under denna femårsperiod (räknat på OMX 1125) gått ned  med ca - 2.4%.

Min portfölj har således tappat ganska ordentligt mot index, utan att beakta utdelningar. Vilket för mina typer av bolag naturligtvis är missvisande. Låt oss titta på utdelningarna:

Utdelning per aktie (inkl extra utdelning) under 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012:

SHB A 13.50kr + 7kr + 8.00 kr + 9.00 + 9.75 = 47.25  kr/aktie

Securitas 3.10kr + 2.90 kr + 3.00 kr + 3.00 + 3.00 = 15 Kr/aktie. Dessutom aktier i utdelade Loomis (1 aktie per 5 Securitas) kr/aktie över fem år ( 2.65 + 3.50 + 3.75 kr i utdelning per Loomis aktie)

Investor B 4.75kr + 4.00 kr + 4.00 kr + 5.00  + 6.00 =  23.75 kr /aktie

SCA B 4.40kr + 3.50kr + 3.70 kr + 4.00 + 4.20 = 19.80 kr/aktie

TeliaSonera 4.00kr + 1.80 + 2.25 kr + 2.75 (0.30) + 2.75 = 10.10 kr /aktie

Dessa utdelningar är med största sannoliket över snittet för utdelningar från Stockholmsbörsens bolag under denna tid. Jag vet dock inte i vilken utsträckning utdelningarna har varit generösare än index, t ex för Large Cap Stockholm, men de är alla stabila utdelningsaktier. Utdelningarna räknas här som kontantutbetalningar utan återinvesteringar. De generar således ingen ränta (eller ränta på ränta effekt). Vi antar att utdelningarna används för att förgylla vardagen.

Utdelning i procent på inköpspriset av aktien efter fem år (fem utdelningar erhållna):

SHB A ca 23.3 % total utdelning i relation till inköpskurs.

Securitas B ca 16.90 % + Loomis (vilken har gett ca 2 kr per Securitas aktie extra i utdelningar, Loomis har delat ut 10 kr vi fick 1 Loomis per Securitas)
Vi har fatt 19.2 % i utdelning medraknat Loomis utdelning.

Investor ca 15.7 %

SCA ca 16.8  %

TeliaSonera ca 16.8 %

Genomsnittlig procentuell avkastning pa utdelning över 5 år per aktie (räknat på inköpskurs) är alltså 18.4 %. 

Givet räntenivån vi har haft de senaste åren får det sägas vara mycket bra. 3.7 % avkastning vad gäller utdelningar per år. Mycket bättre än den så kallade riskfria räntan (som för vissa länder knappast är riskfri nuförtiden).

Min portfölj har således hittills inte följt index vad galler kursutvecklingen, men med den skillnaden att jag har fått rikliga utdelningar.

Portföljen är alltså ned - 12%, och samtidigt har vi + 18.4 % utdelningar erhållits på dessa aktier som inköptes dec 6 2007. Detta innebär en positiv totalavkastning under denna femårsperiod.

Totalavkastning på mitt sätt där utdelning inte är återinvesterat blir således ca 6.4% postiv avkastning. De ger 1.3 % avkastning per år, vilket är lågt men kanske inte så dåligt givet den enorma krisen vi har varit igenom. 

Simon Blechers HQ/Carnegie Sverigefond har givit ca 2% avkastning per år for denna period.

Skagen Global just under 0% avkastning (något negativ inte fullt ut - 1%) för denna tidsperiod.


Lite om portföljen inför framtiden och reflektioner kring innehaven under denna 5årsperiod:
  • Jag tycker att SHB är ganska rimligt värderat, en fantastisk bank, och de har samtidigt stärkt sin position på nordisk och fr a brittisk bankmarknaden under dessa år. Uppsidan är dock inte så stor i en nära framtid, men det finns möjligheter till fina utdelningar framöver nu när kapitaltäckningskraven verkar blir rimliga från våra statsmakter. SHB var stjärnan i min portfölj for denna period. Och då har vi gått igenom en enorm bank- och finans kris. Imponerande. En av Stockholmsborsens klart lysande stjärnor. 
  • Investor är fortfande ganska lågt värderat, har en substansrabatt på ca 30 % och betydande potential i några av de större innehaven i deras portfölj; SEB och ABB verkar t ex inte högt värderade, och Astra tror jag kan gå mindre dåligt än vad många tror de närmaste åren. Men det är framförallt de onoterade delarna som antagligen är undervärderade vilket visades med Gambroaffären med Baxter. Investor kan nog vara ankare i de flestas portfoljer.
  • Securitas har varit lite av en valuetrap dessa fem år, men man kan stå inför något av en omvärdering de kommande åren. De håller på att färbättra sin lönsamhet i västvärlden, och fortsätter att använda kassaflödet på kontinuerliga mindre köp av bolag på tillväxtmarknaden och fin utdelning. Riktigt fin marknadsposition på en ganska fragmenterad världsmarknad. Du betalar väldigt lite per försäljningskrona och kan de få upp marginalerna med delar av en procent kommer de att synas direkt i resultaten. Det är ganska fascinerande att Securitas har 300 000 anställda över hela varlden, lika många som schweiziska bamsen Nestle och nästan lika många amerikanska General Electric. 
  • Loomis är en defensiv aktie som jag tror har en ganska rimlig värdering för tillfället, men med fina kassaflöden och vissa tillväxtmöjligheter är den intressant. Loomis är ett fint litet stabilt bolag som är en möjlig uppköpskandidat.
  • I SCA har gjort mycket av det jag hoppades på när jag tog med den i portföljen; strukturaffär i förpackningar och fortsatt att utveckla hygien. Att sitta på drygt 2 miljoner hektar skog känns tryggt. Men SCA är ganska högt värderad för tillfället, det kommer att ta tid att växa in i denna defensiva konsumentvaruvardering. SCA som bolag går en intressant framtid tillmötes. 
  • TeliaSonera är ganska lågt värderad. Tillgangar i öst, men också en hel del politiska problem beroende på de skandaler som rullas upp nu i lander i f d Sovjetunionen. Det finns värden i bolaget men jag undrar hur finska och svenska staten ser på dessa tillgangar. Kommer de all sälja ut dessa?