onsdag 28 december 2011

öresund vs. "newco"

Jag har ägt öresund ganska länge nu, men inte tillräckligt länge för att ha fatt riktigt bra avkastning. Det är ett av mina större innehav. Jag har mer varit med om hela det snopna slutet. Men jag har läst alla deras föredömliga arsredivisningar sedan start. Iakttagit och förundrats över alla kaniner de har trollat fram ut hatten. Som när Gardell var chef för Custos. Trakigt att det skulle sluta med HQ kraschen. Men Hagströmer (H) och Qviberg (Q) har ocksa utvecklats at olika hall oavsett HQ-affàren. Qviberg gillar, förenklat, ganska stabila bolag med mycket reell substans som t ex fabege och skistar. Mer av förvaltande. Konstigt kanske att riskerna togs i hans bank: HQ.

H gillar, om vi förenklar, kanske mer entrepenörsbolag som Avanza och att omvandla mindre bolag som Haldex, eller kanske Note. Verkar vilja vara mer aktiv än förvaltande.

Ni kan tro att det gamla näringslivsetablissemanget kände skadeglädje när finansinspektionen gjorde mos av utmanarbanken HQ. Wallenbergarnas bank var för systemviktig för att krascha i början av 90-talet. Vi har nu ett än mer befäst bankoligopol i Sverige. Därmed inte sagt att inte HQ gjorde bort sig. För de gjorde dom.

Vi börjar nu skönja de nya lagen, speciellt ett av dem. Manga skriver kritiskt att kostnaderna kommer att ga upp med dubbla förvaltning. Visst. Manga skriver ocksa att H och Q är de som tjänar mest pa uppdelningen. Visst. De samäger ocksa en del bolag, vilket eventuellt kan leda till problem.

Men tror ni inte att dessa bada herrar enskildt vill visa marknaden att de kan förvalta pengar bättre än den andre? Det blir ett race, även om de naturligtvis kommer att spela ner detta. Jag kommer gladeligen att bli aktieägare i bada efter delningen, pa det sätt som det är konstrurerat.

Lag Mats Qviberg, öresund:

Laila Freivalds (intressant), Marcus Storch (begavad), Magnus Dybeck, Johan Qviberg och bolagets tillträdande VD Fredrik Grevelius. Notera att det är Civ Ing. Magnus Dybeck (född 77) som företräder Dybeckarna.

Öresund ca 41% av gamla öresund efter inlösen (Siffror fran pressmeddelande 11/16)


Substansvärde Mkr a) Antal aktier Marknads-värde Andel av portföljen

Fabege 10 793 144 606,0 25,7 %

Bilia 4 613 080 439,4 18,6 %

SkiStar 3 649 447 343,0 14,5 %

Övriga noterade värdepapper 241,9 10,3 %
Carnegie b), c) 332,1 14,1 %

Klarna c) 154,5 6,6 %

Övriga onoterade värdepapper 91,5 3,9 %

Kassa netto d) 149,4 6,3 % (Denna kan vara större efter Klarna affären)

Summa 2 358 Mkr

Lag Hagströmer Newco:
VD Stefan Charette. Mer vet jag inte. Kommer nagon av Bonnier, Ekman, Caneman, Josephsson eller Nachmanson fran gamla öresund styrelsen att ansluta? Richard Båge kanske ansluter. De sitter i styrelsen av Insplanet tillsammans.

"Newco" (59% av gamla öresund)


Substansvärde Mkr a) Antal aktier Marknads-värde Andel av portföljen (baserat pa pressmeddelande 16/11/2011)


Substansvärde Mkr a) Antal aktier Marknads-värde Andel av portföljen

Avanza 5 969 854 1 041,7 30,6 %

Concentric 5 780 061 231,2 6,8 %

Haldex 5 802 625 162,5 4,8 %

Bilia 1 600 000 152,4 4,5 %

Övriga noterade värdepapper 570,0 16,8 %
Carnegie b), c) 477,9 14,0 %

Klarna c) 222,3 6,5 %  (Mindre efter afffär)

Övriga onoterade värdepapper 291,9 8,6 %
Kassa netto d) 251,6 7,4 %  (Mer efter Klarna affär)
Summa3 402100,0 %Summa3 402100,0 %
Summa 3402MKr.

Jag är optimist. Jag tror bada dessa bolag slar index över tid! De kommer att komplettera varandra väl.

måndag 26 december 2011

Billiga aktier pa börserna inför 2012?

Allting är relativt, det beror pa vad man väger in och i förhallande till vad. Och vilka nyckeltal skall vi beakta?

Enligt Financial Times fran 24/25 December 2011 ser vad vi betalar för vinster P/e(baserat pa bolags aktier som star för 75% av varje lands börsvärde) i snitt i olika länder:

Sverige 11,5, USA 14, Danmark 14,3, Norge 8.7, Tyskland 9.4, Finland 11.5, Hong Kong 9.1, Japan 13.6, UK 10.5, Sydkorea 11.5, Rysslnad 5.9

Dessa nummer skall man nog inte jämföra mellan länder utan att tänka efter. Danmark har en helt annan typ av bolag än Norge. I Danmark har man högt värderade stabila konjunkturokänsliga bolag som Novo Nordisk, Novozym och William Demant som viktiga storbolag, i Norge finns konjunkturkänsliga och ravaruruorinterdae bolag som Norsk Hydro, Statoil, Seadrill etc.

Vad ger da dessa börser i snitt i utdelning?

Till att börja med, enligt samma källa far man ca 1.71 i utdelning pa en svensk 10-arig statsobligation 1.82 pa en dansk, 2.42 pa en norsk, knappt 1 pa en japan, knappt 2 pa en tysk, drygt 2 pa en amerikan och en britt.  Visst kan du fa 34% pa en grek och 13.3% pa en portugis, men da tar du mycket stora risker. Och du är i händerna pa politiska beslut.

Snitt % utdelning för ovan börser är i manga fall högre än 10-aringar: Sverige 3.8, USA 2.2, Danmark 1.6, Norge 4.8, Tyskland 3.6, Finland 5.1, Hong Kong 3.0 , Japan 2.6, UK 3.5, Sydkorea 1.5, Rysslnad 2.8.

Ett mönster är att utdelningarna ser attraktiva ut för europeiska bolag. Den stora fragan är dock om deras vinstutveckling kommer att vara sa bra att de kan behalla utdelningarna? För manga bolag tror jag det. Men högt belanade bolag i Europa, som spanska operatören Telefonica har deklarerat att de skall sänka utdelningen. Högt belanade bolag i europa kommer kan nog fa problem. Skulder är inget man vill ha i ett sammanhang när banker inte gärna lanar ut pengar, utan istället krymper sina balansräkningar.

Att hitta europeiska bolag med starka balansräkningar, bra utdelningspolicy och helst stor exponering mot de icke skuldsatta delarna av världen verkar att vara en bra ide. Samtidigt är manga bolag i Asien inte sa dyra heller. Det finns t ex en oro för hur länge den kinesiska maskinen kan anga pa.

Vad tror ni?