lördag 26 maj 2012

Vi tittar till Traction igen...

En läsare av denna blogg tyckte det vore trevligt om jag utvecklar mina tankar kring Traction. Och det kan man ju göra. Jag har varit delägare i 6 -7 år nu, och sporadiskt läst rapporter under dessa år, men det är väl dags att ta en liten titt igen.

Traction, för det första har vi att göra med ett familjeföretag. Jag kommer själv från en familj av småföretagare (där små behållit sin etymologiska mening) i många generationer på min pappas sida. Kanske är det därför jag har en faiblesse för familjeägda bolag som H&M, Fenix, Kabe, Kinnevik, Lundbergs mm. Traction tillhör denna grupp av bolag. Pappa Bengt Stillström är entrepenören och grundaren (1974). Han har utvecklat den modell som Traction jobbar efter. Sonen Petter Stillström är numera VD och för stafettpinnen vidare. Båda är mycket välutbildade, och pappa Bengt framstår nästan som en intellektuell investerare. De är värdeinriktade.

Det är ett investmentbolag som utvecklar små företag. Ofta nydanade. De var t ex tidigt inne i friskolebranschen (Academia) och lämnade den innan alla problem kom upp i dagen och den politiska risken ökade för ca 5 år sedan. Men samtidigt har de köpt in sig SCA och Swedbank till låga kurser under 2008 och 2009. Viadre garanterar man ofta emissioner när man ser värden.

Traction sitter ofta på en betydande kassa och korta placeringar. De var värt guld under den senaste djupa finanskrisen. Man hade resurser att köpa billiga tillgångar. Vidare köper man ofta tillbaka aktier om substansrabatten blir för stor, vilket visar på aktieägarvänlighet. Direktavkastningen är ok, men kanske inte i toppklass, även om den stadigt förbättras.

Det egna kapitalet uppgår till 105 kr enligt senast rapport, men har säkert sjunkit sedan dess. Aktien handlas kring 80 kr.

Enligt sista rapport:

Innehav Mkr % av total Kr/aktie
Noterade aktiva innehav

BE Group 161 10 % 10

Drillcon 54 3 % 3

Duroc 33 2 % 2

Hifab Group 73 5 % 5

OEM International 130 8 % 9

PartnerTech 63 4 % 4

Softronic 86 5 % 6

Switchcore 31 2 % 2

Övriga aktiva innehav (se not 2) 17 1 % 1

Summa aktiva noterade innehav 648 MKR 40 % 42 kr/aktie


Onoterade innehav (se not 2)

Bricad Holding 52 3 % 3

Recco Holding 43 3 % 3

Övrigt 32 2 % 2

Summa onoterade innehav 127 8 % 8


Operativa dotterföretag¹

Ankarsrum Motors 21 1 % 1

Nilörngruppen² 70 4 % 4

Övriga dotterbolag 7 1 % 1

Summa dotterföretag 98 6 % 6

Summa aktiva innehav 873 MKR 54 % av total substans 56 kr/aktie


Övriga tillgångar

Utlåning till aktiva innehav³ 87 6 % 7

Övriga tillgångar, inklusive fastigheter 36 2 % 2

Summa övriga tillgångar 123 MKR 8 % av total substans 9 kr?aktie Finansiella placeringar

Catella 32 2 % 2

SCA 123 8 % 8

Swedbank 62 4 % 4

Övriga noterade aktier 159 9 % 9

Räntebärande placeringar 91 MKR 5 % av substans 6 kr/aktie

Likvida medel⁴ 158 MKR 10 % av substans 11 kr/aktie

Summa finansiella placeringar 625 MKR 38 % av substans 40 kraktie 


TOTAL 1 621 MKR, 105 kr substans /aktie

I många innehav ovan är man mycket långsiktig. BE Group är dock ett nytt stort innehav, ett handelsföretag i stål och metaller, som är ganska lågt värderat. OEM är ett annat större innehav, det är en teknikhandelskoncern, och har utvecklats fint i år. Man har stor kunskap inom IT konsultsektorn och Softronic är ett större innehav nu.
 
Som synes finns en del ganska konjunkturkänsliga bolag i portföljen.
 
Andra nya innehav är Catella (som man köpte in sig efter att man lade ner Traction fonder efter kort tid) och G5 Entertainment (där Peter Benson har verkat för inköp av detta bolag). Som kuriosa om operativa företag kan poängteras utköpet av Assisstent från Electrolux 2009. Det tillhör nu Ankarsumgruppen. I surdegsbrödstider kan det nog vara en bra liten investering.
 
Som tidigare nämts finns kassa och räntebärande placeringar till ca 15% av substans. Sånt känns tryggt.
 
Det egna kapitalet har mer än dubblats de senaste 10 åren. Och substansvärdet under ett decennium har ökat från 37 kr till 91 Kr enligt senaste årsredovisning. Det här är ett bolag som skapar värden. Börskursen har gått från 26 kr till 80 kr på 10 år. Mycket bra.
 
Slutsats: Mycket bra bolag att vara långsiktig aktieägare i. Vissa innehav är dock ganska konjunkturkänsliga, men nettokassan och ränteplaceringarna skapar trygghet. Vet dock inte om jag tycker att bolaget verkar billigt just nu, aktien håller sig kring 80 kr även om flera tillgångar sjunkit en del sista två månaderna.

2 kommentarer:

  1. Tack för en bra analys, nyanserat o balanserat i vanlig ordning. Kanske blir det en liten post vid nästa dipp. Både Traction o Midway fanns väl med i din småbolagsportfölj om jag inte missminner mig. Intressanta framtidsperspektiv och god riskspridning har bägge.

    SvaraRadera
  2. Roligt att du gillar inlägget, min abition är att försöka att vara nyanserad och balanserad. Visst, bada finns i mitt förslag smabolags portfölj, Midway har dock haft en svacka de senaste aren och har en bra bit kvar till lönsamheten för ca 5 ar sedan.

    SvaraRadera