lördag 5 maj 2012

Bure uppdatering efter Altoraffär


Bure avyttrar bolagen från Carnegie till Altor. Till en reavinst på ca 3,50 SEK
per aktie. Substansrabatten efter affären uppskattar jag till stiger till över 35%. Men med en stor andel kassa kan denna komma att sjunka.

Om affären går i lås kommer kassan uppgå till minst 1,1 miljarder (eventuellt kan det bli drygt 100 Millar till). Historiskt har Bure genomfört återköp, extrautdelningar och/eller inlösen vilket har kommit aktieägarna till gagn. Men de kan också ha en ny storaffär i sikte, vilket skapar viss oro för mig. En blackboxsituation. Vi vet inte vad pengarna kommer att investeras i. Men Tigerschiölds är bevisligen dugliga affärsmän, så man kanske inte skall oroa sig i onödan.

Bure avyttrar Carnegie Holding, Carnegie Asset Management och Max Matthiessen till Altor till en preliminär reavinst på 280 MSEK. Den utgörs av en kontantbetalning på 629 millar, med ett villkorat eventuellt tillskott på maximalt 106 Miljoner. Max M måste vara den största delen av de de ca 630 Mkr, det bolaget går bra och generar fina vinster. CAM har man säkert också fått ok betalt för. Carnegie Holding kan man dock inte ha fått mycket betalt för.

Skall bli intressant och se hur Öresund och Creades gör med sina innehav i Carnegie.

Intressant är att Bures kassa, om affären blir godkänd av myndigheter senare i år, kommer motsvara närmare 50% av substansvärdet och upp mot 70% av börsvärdet. Jag ökade i Bure innan affären, lite turligt, och har ca 20% avkasting på den investering på väldigt kort tid. Tyvärr är Micronic och Partnertech tydligt de största innehaven nu vilket gör det än mer problematiskt för mig nu (se tidigare inlägg Analays Bure Q1 2012). Men kassan och substansrabatten ger stort stöd. Så jag ligger kvar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar