torsdag 12 november 2009

Riskminimerarens värdeportfölj - 6 dec 2007

Denna portfölj presenterade jag den 6e december 2007 pa Aktiespararnas hemsida. Vid en tid då vi bara var i början av ett hejdlöst fall på världens aktiemarknader. Sedan presenterade jag samma portfölj på det nya PoP.

Avstämmning är till att börja med 6 Dec 2009. Slutgiltig utvärdering Dec 6 2012 - 5 års tidshorisont. Dessa aktier var de värdeaktier jag identifierade vid den tidpunkten.

Flera av dessa aktier föll kraftigt under 2008, men har nu återhämtat sig. Så här i efterhand hade man således kunnat få dessa aktier till ett mycket billigare pris hösten 2008 och under februari och mars 2009. Det jag tycker är intressant är hur snabbt kurserna dök, och hur raskt de har hämtat sig. Mr Market är nyckfull. TeliaSonera för 60 kr var i backspegeln inte prisvärt, men jag tror att den placeringen kommer att bli ok ändå; det finns stora dolda tillgångar i bolaget.
Startkurser:

Svenska Handelsbanken A 203 Kr
Securitas B 88,50 Kr
Investor 150, 50 Kr
SCA B 116 Kr
TeliaSonera 60,25 Kr

De delade ut fin utdelning per aktie (inkl extra utdelning) under 2008. SHB A 13.50 kr, Securitas 3.10 kr, Investor B 4.75 kr, SCA B 4.40 kr och TeliaSonera 4.00 kr. Utdelningen är över snittutdelningen för Stockholmsbörsens storbolag. Det är SHB och TeliaSonera som drar upp utdelningen i portföljen. Men SCA, Securitas och Investor delar ut väl också.

Totalavkastningen slår därmed tot.avk. index hittills. Men låt oss vänta till 6 dec 2012 innan vi ropar hej. Det skall också sägas att totalavkastning oftast inkluderar återinvestering av utdelningar i portföljaktierna. Det har jag inte gjort i detta exempel. Jag vill att utdelningarna skall synas för sig själv. Väldigt få aktiesparare återinvesterar sin utdelning i de aktier de redan har i sin portfölj. Själv ökar jag ofta i en fond eller köper någon eller några nya aktier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar