måndag 28 september 2009

Wallenberg har fel om SHB

I dagens nätupplaga av di.se finns följande intervju med bankexperten Andre Wallenberg:

"Handelsbanken och SEB bör inom två år ha avvecklat sina verksamheter i England respektive Tyskland". Det kräver bankexperten André Wallenberg som ansvarar för banksektorn hos Pricewaterhouse Coopers.
Det är i en debattartikel i Dagens Industris måndagsnummer som André Wallenberg för fram sitt förslag om att de svenska bankerna nu bör se om sitt hus och avveckla utländska verksamheter.

För di.se förtydligar André Wallenberg att det främst är Handelsbankens engagemang i England och SEB:s verksamhet i Tyskland han avser.

"Att bankerna har följt sina svenska företagskunder utomlands är en sak. Men nu har bägge gått in på den mycket tuffa retailmarknaden. Det handlar om omfattande investeringar för de bägge bankerna, investeringar som jag har svårt att tro blir riktigt lönsamma. Till exempel SEB har 140 kontor i Tyskland. Det är en droppe i Tyskland men en väldigt stor investering för SEB", säger André Wallenberg.

Hur snabbt vill du att en avveckling ska ske?
"Säg på två års sikt. Det här handlar inte om verksamheter med extremt hög risk och just nu är det inte läge att sälja. Inget överilat, alltså".

Swedbanks och SEBs stora risker i de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen tror han inte ska avvecklas.

"Baltikum måste även i fortsättningen finnas med. Steget att helt avveckla blir för dyrt - både i ekonomiska termer och förtroendemässigt", skriver André Wallenberg.

Tror du frågan om avveckling i England och Tyskland finns på agendan hos Handelsbanken och SEB?
"Det skulle jag tro. Den frågan finns på agendan hos alla".

SEB:s vd Annika Falkengren har dock sagt att satsningen i Tyskland inte är fel och att banken ska finnas kvar i landet, även om förändringar är att vänta för retaildelen som inte nått upp till nödvändig storlek.

"Den är subscale, vilket betyder att vi även kan lägga till något. Men ett alternativ är att avhända den. Vi överväger olika alternativ, även förvärvsmöjligheter. Men jag tror att det ska till mycket för att vi ska komplettera med något", slog hon nyligen fast i Dagens Industris månadsmagasin Dimension.

I sin debattartikel pekar André Wallenberg på att bjässar som Citibank och GE Money Bank har avvecklat delar av verksamheten i Norden och att de isländska bankerna försvunnit eller blivit uppköpta.

"Men de större svenska bankerna har ännu inte avvecklat utländska verksamheter i någon större utsträckning utan fokuserat på att rensa i balansräkningarna", skriver André Wallenberg.

Hans korta råd till främst SEB och Handelsbanken:

"Det är dags att ta beslut och agera".

MOSSE WALLÉN
Publicerad 2009-09-28 17:24
Uppdaterad 2009-09-28 17:25
http://di.se/Avdelningar/Artikel.aspx?ArticleID=2009\09\28\354488&sectionid=Ettan


Andre Wallenberg har säkert rätt i fallet SEB. Det borde avyttra Tysklandsenheten så fort de får ok betalt.

Men han verkar inte veta mycket om SHBs affärsmodell. Handelsbanken fungerar lite som retailbankernas H&M. Kontoret är allt. Och kontorschefen har makt över kontoret. SHB är nämligen väldigt decentralicerat. Detta har de varit sedan Jan Wallanders dagar på 70-talet. När man lägger till ett land som UK, innebär det att man på flera lokala och regionala marknader går in med sitt mycket riskmedvetna och försiktiga - men framgångsrika kontorsutbyggnadssätt. SHB har en stark kultur, och växer fr a organiskt, kompletteat med små förvärv som senast i Danmark.

Jag tror att SHB har en mycket ljus framtid i Storbrittanien. Och de kommer sakta att växa på denna marknad. En marknad som är mycket större än Norden. Och där SHB kommer att göra sig ett namn de kommande decennierna. För kunderna gillar nämligen SHB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar