lördag 19 september 2009

IMF - bra tajming för guldförsäljning

TT rapporterar följande (2009-09-19):

IMF-guld hjälp till fattiga

Internationella valutafonden (IMF) säljer drygt 403 ton guld för att få in pengar att låna ut till fattiga länder. Guldet är värderat till 13 miljarder dollar. IMF:s styrelse fattade säljbeslutet i fredags. Guldet utgör en åttondedel av fondens nuvarande tillgångar.

Försäljningen är i linje med vad G20, en grupp med 20 rika och snabbt växande länder, sade i april: Pengarna som guldförsäljningar ger ska möjliggöra för IMF att erbjuda förmånliga lånevillkor för det fattigaste länderna. I juni stödde fondens styrelse att resurserna att låna till länder med små inkomster ska öka.


IMF är en organisation som med rätta har varit hårt kritiserad de senaste decennierna. Deras krav på låntagande - fattiga - länder har i många fall varit kontraproduktivt för den utveckling de ämnar främja. Men nu har det enligt min mening gjort något mycket klokt. De har beslutat att sälja guld till ett pris över 1000 USD/uns. Det måste vara ett väldigt bra pris för guld. I början av 2005 var guldpriset drygt 400USD/uns, men i takt med oro för världens finansmarknader, finanskris, lågkonjunktur och misstro mot den amerikanska ekonomin i allmänhet och dollarn i synnerhet har det guldpriset stigit till - enligt min mening - mycket höga nivåer. Vi kan faktiskt ha lite av en guldbubbla för tillfället. Den kommande 5-årsperioden - och framförallt 10-årsperioden - tror jag guld inte alls kommer att vara en speciellt intressant placering för IMF eller oss andra. Man får ingen dividend och guld är endast attraktivt före och under kriser t ex under världskrig eller finasiella kriser. Men inte under återhämtning eller uppgång i världsekonomin.

IMF har enligt min mening handlat rätt i första läget. Låt oss nu också hoppas att man kan börja ge lån de allra fattigaste länderna med villkor som inte trasar sönder t ex deras utbildnings- och sjukvårdssektor. Friedmans och Chicagoskolans pojkar - med sin övertro till marknaden - har haft ett alltför stort inflytande över IMF. Men jag tror att vinden har vänt och mer balanserade ekonomer har börjat få inflytande över valutafonden. I vart fall hoppas jag det för världens fattigas skull.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar