tisdag 14 april 2009

Midway Holding analys - del två


Teknikföretag

I detta inlägg avser jag att titta lite närmare på det andra benet i Midways Holdings rörelse - Teknikföretagen. Här har omsättningen ökat från ca 1 miljard till i runda slängar 1.5 miljard de senaste fem åren. Vi finner åtta bolag i denna grupp; störst omsättning har Haki som står för ca en tredjedel av omsättningen; de andra bolagen är relativt liknande i omsättningsstorlek. Sverige är den dominerade markanden för dessa företag men det finns en större bredd av viktiga markanden för dessa bolag är för Handelsföretagen, och ickenordiska marknader har här en viss betydelse.

Låt oss organisera upp dessa teknikföretag i olika undergrupper. Störst är byggrelaterade företag, där vi finner fyra av bolagen. Alab,http://www.alab.com/ ,som tillverkar kundorderspecifika glasbärande element, dörrar och inglasningar etc, ökade både omsättning och rörelseresultat förra året i förhållande till 07. Haki, http://www.haki.se/, producerar, säljer och marknadsför avancerade ställningsystem som kan t ex användas på oljeplattformar eller vid byggnation. Detta bolag såg en något minskad omsättning men ett lite större resultattapp. Stora marknader är bl a Storbrittanien och Danmark vilket inte kan vara gynnsamt i nuläget. Sigarth, http://www.sigarth.se/ , tillverkar upphängningsanordningar och beklädnader till radiatorer (element) under varumärket Monclac. De är verksamma i länder som Polen och Turkiet, och exporten till Polen och Tyskland är betydande för detta exportberoende bolag. De hade negativt röreslesresultat för 08 trots behållen omsättning, men Peter Svensson skriver i VD-ordet att detta berodde på att man reserverade för en relativt stor osäker fodran i Polen. Slutligen finner vi denna grupp prefabriserade hus i bolaget Sävsjö Trähus, http://www.savsjotrahus.se/. De ökade omsättningen 08 jämfört med året innan men redovisade något sämre resultat. Rörelseresultatet blev endast 2 miljoner på nästan 165 miljoner i omsättning. Kommer detta bolag att redovisa förlust för 09?

Om vi går tillbaka till millenniumskiftets, 00, Midway Holding så kan vi finna ovan nämnda företag med byggindustrikoppling, dessutom fanns en inriktning mot möbler med en halv miljard i omsättning. Det fanns ocksa intresseandelar i Tibro Kök. (Normann Olsen, diskuterat i handelsföretagen, är naturligvis också byggrelaterad - men endast uthyrning, ej tillverkning.) Dessa fyra företag har allstå funnits med ett tag och har utvecklats över tid. Midway har under årens lopp gynnat sina aktieägare med att dela ut heläga bolag till sina akieägare, dessa bolag får sedan stå på egna ben på börsen - Sensys Traffic och Skåne-Möllan är sådana bolag. Det är inte osannolikt att Haki skulle kunna bli ett sådant bolag. De har har växt ganska kraftigt det senaste decenniet. Men den nuvarande konjunkturen gör antagligen ej detta möjligt på kort sikt.

Den andra gruppen företag är bolag som är underleverantörer till industrin. Här finner vi Lundgren-IBS, http://www.lundgrens-mek.se/, som gör bl a förpackningsmakiner, Stans & Press,http://www.stanspress.se/ ,som levererar komponenter till svensk verkstadsindustri och Onrox,http://www.onrox.se/ , tillverkar industriell elektronik. Lundgrens-IBs gjorde en förlust för 08, men detta var ett kortsiktigt problem för en huvudkund enligt VD Peter Svensson, medans Stans & Press och Onrox i stort sett behöll vinst och omsättning.

Slutligenfinner vi Midtrailer med Reko Trailer, http://www.rekotrailer.se/, och Sävsjösläpet, http://www.ssiab.se/, , som gör släpvagnar, redovisade ett negativt rörelseresultat för 08.

Teknikföretagen har således stor exponering mot byggsektorn och är långt ifrån immuna mot den lågkonjunktur vi befinner oss i nu. Midtrailer är på sätt och vis också kopplad till denna mycket konjunkturkänsliga sektor. Det skall bli intressant att se om dessa byggrelaterade bolag kan hålla uppe omsättning och resultat för 09 på fjolårets nivå. Vi såg att vissa av dessa bolag hade negativa resultat redan för 08. Likaså om underleverantörer till industrin som Stans & Press och Onrox kan vara lika stabila i omsättning och rörelseresultat under detta år som under 08.

Rörelsresultatet minskade totalt för Teknik- och Handelsföretag, vilka är behandlade hittills i analys ett och två, med 40% under 08 i förhållande till året innan. Även om räntan är låg, vilket borde gynna byggsektorn, ser vi ökande varsel och arbetslöshet under 09 i Sverige och på andra relevanta marknader - och enligt regering ända in i 2011 för Sverige när vi kommer att ha 11% arbetslöshet. Detta kommer att påverka dessa bolag, i synnerhet de byggrelaterade företagen inom Midway Holding, då eftefrågan på bostäder sjunker med kraftigt stigande arbetslöshet. Viss hjälp kan man dock få från infrastruktursatsningar från statsmakterna, men dessa har vi inte sett mycket av än. (Se http://riskminimeraren.blogspot.com/2009/04/we-are-all-keynesians-know.html)

Om vi tar ett small cap bolag som Xano, som har viss likhet med de tre underleverantörerna till industrin inom Midway, så värderas detta bolag i skrivande stund inte långt från halva det egna kapitalet, till p/e runt 5 - 6 och ca 0.2 ggr försäljningen. Midway värderas högre än detta, runt det egna kapitalet och 0.3 ggr försäljningen. P/e blir skyhögt för tillfället för Midway, ca 30 - 40 ggr men detta berodde på - tillfälligt? - lövtunn vinst för 08. Huvudskälet till den låga vinsten är stor negativ avkastning för kapitalförvaltningen under 2008, mer om detta i inlägg tre.

I samma anda om vi tar de byggrelaterade bolagen och jämför dessa med värdering för JM (denna jämförelse haltar lite eftersom JM är ett större bolag och utvecklar bostäder och hela bostadsområden) så finner vi att JM handlas till p/e 5 men 1.5 ggr egna kapitalet och 0.4 ggr försäljningen. Detta innebär att det egna kapitalet och varje försäljningskrona för JM värderas högre än för Midway. För pris i förhållande till vinst gäller samma som i den andra jämförelsen.

För att summera teknikföretagen, så kommer flera av dessa bolag att få bekänna färg som stabila och starkt kassaflödesgenerande bolag under den närmsta framtiden. Men jag vill understryka att moderbolaget har en mycket stark balansräkning och kan utan större problem stötta dessa bolag under eventuella tillfälliga kriser.

2 kommentarer:

 1. Jag äger själv Midway och det blir till att öka när utdelningen i H&M kommer. Man har delat ut fantastiskt massa pengar, och ordförande Sten har väl i princip hela sin förmögenhet i bolaget, styrelsen har mycket aktier = Me like.

  Precis som du skriver gällande handelsbolag och teknikföretag så är dessa väldigt konjunkturberoende, säkert kommer många av bolagen så som släpvagnar, trähusen och liknande. Kanske man tom drar in utdelningen för 2010?

  Kapitalförvaltningen skulle ju vara mer spännande om man valde att kanske lugna ner sig lite mer, det blir ju förluster i bolaget i sådana här tider när man gör bokföringsmässiga avskrivningar.

  Det enda jag tycker är lite tråkigt är att fler inte uppmärksammar Midway, omsättningen i aktien är ju väldigt klen vissa dagar. Deras riskprofil borde passa nästan alla Ericsson-Svenssons.

  Ser fram emot nästa del i analysen!

  PS. Vad sysslar du med jobbmässigt? Ser på om mig att du spenderat massa tid i östasien.

  SvaraRadera
 2. Hej anonym,

  När det gäller utdelningen så var utdelningsandelen 250 % procent för 08 (visar hur stor del av vinsten, efter skatt, som delas ut till aktieägarna). D v s Midways 2 kr i utdelning är 2,5 ggr fjolårets vinst. Det tyder på att företaget inte har behov av mer eget kapital för investering i verksamheten, vilket den starkla balansräkningen visar.

  Det är en del av Midways ide att dela ut väl. Det vill mycket till för att de skall dra in utdelningen.

  Håller med om att aktien skulle kunna vara ett bra alternativ till riskspridning för många småaktiesparare - som jag själv.

  Mer om kapitalförvaltningen i analys del 3.

  Jag har planerat att skriva om Östasien i ett inlägg lite senare på denna blogg.

  M v h,
  Riskminimeraren

  SvaraRadera