tisdag 14 april 2009

Midway Holding analys - del tre

Kapitalförvaltning

Här sker handel med aktier och derivat till låg risk. Ingen enskild aktieinvestering får vara större än 30 miljoner och den totala förlustrisken får inte vara större än en kvarts miljard (utifall värdelösa aktier). Resultatet beror på utdelningsintäkter, reavinster och förluster. Handeln är på kort till medelång sikt, till skillnad från de helägda bolagen och intressebolagen som ofta blir riktigt långsiktiga innehav.

Här finner vi huvudorsaken till att Midway Holding minskade sin vinst kraftigt 2008 i förhållande till året innan. Kapitalförvaltningens resultat för 08 var nästan 80 miljoner mindre än resultatet för 07. Under 07 bidrog detta ben med 24 miljoner till vinsten för koncernen, men de visade en förlust på 55 miljoner under 2007. Detta kan naturligtvis hänföras till det värsta året på Stockholmsbörsen under ett sekel: Minus 39%.

Sten K Johnson har sedan bolagets bildades i slutet av 80-talet varit verksam som ansvarig kapitalförvaltare. Han är också huvudägare i Midway Holding och innehar ca 10.5 miljoner aktier. Han är en synnerligen duglig kapitalförvaltare, vilket har bidragit till att lyfta avkastningen på Midway Holdings likviditet långt över vad passiva ränteplaceringar hade kunnat ge. Det är först på senare tid som kapitalförvaltningen har lyfts fram som ett eget ben i koncernen. Enligt årsredovisningen 08 arbetar Leif Göransson som finanschef, samt också med kapitalförvaltning. Göransson äger drygt 201 000 aktier i bolaget vilket är bra, och har enligt årsredovisningar varit iblandad i kapitalförvaltning i ca 5 år. Men koncernchef Sten K har säkert fortfarande stort inflytande över verksamheten i detta tredje ben.VD Peter Svensson innehar 343000 aktier, vilket också är bra, på vilket sätt han är inblandad i kapitalförvaltningen framgår inte. Både Göransson och Svensson har varit anställda sedan starten 1989 vilket inger förtroende och därmed finns stor kunskap på flera beslutsfattande händer vad gäller kapitalförvaltning. Sten K är snart i pensionsålder, född 1945, VD Peter Svensson är född -52 och Göransson född -54 är därmed något yngre krafter.


Om vi tittar i senaste årsredovisningen för att försöka utröna vilka aktiepositioner bolaget hade 20081231 finner vi följande:
30000 aktier i Swedbank, 10000 aktier i Trelleborg och 500 aktier i Ruric, tillsammans till ett värde av endast 1.8 miljoner. Vid förra årsskiftet fann man betydande större innehav runt till ett värde runt 100 miljoner kr i Telia Sonera, Black Earth Farming, Electrolux och i Mätimgruppen.


Sedan portföljen innehåller så lite aktier, och årsredovisningen inte ger, så vitt jag kan se, mer ledtrådar än detta tvingas vi spekulera. Vi vet dock Sten K har under detta år via Tibia Konsult (mer om detta bolag i del 4) investerat stort i Trelleborgs nyemission (73 miljoner). Det skulle inte förvåna mig om Midway har ökat ganska kraftigt i Trelleborg under detta år samt deltagit i nyemissionen. Detta tror jag att vi kan anta vad gäller Swedbank också, först ökning och sedan deltagande i nyemission. Båda dessa bolag har tydliga problem, men är också fundamentalt väldigt lågt värderade och marknaden har misstrott dem (fram till viss uppvärdring på sistonde). Den låga fundamentala värderingen gällde också t ex Telia Sonera när Midway investerade i detta bolag.

Sten K verkar att vara inspirerad av värdeinvesterarnas sätt att betrakta aktieinvesteringar. Ben Grahams ideer som har förvaltats väl av t ex Warren Buffet. Tittar vi tillbaka i årsredovisningarna de senaste 10 åren så hittar vi en vid spridning av bolag som kortsiktiga innehav i det tredje benet; Malmö hamn, East Capital Explorer, Black Earth Farming, Ericsson, Astra, Tele2, Russian Real Estate, Stora Enso, SSAB, Wihlborgs samt egna tidigare bolag som Skåne-Möllan och Sensys Traffic. Vissa av dessa bolag är stabila bolag som operatörerna och Wihlborgs. Bolagen med Ryssland/Östeuropaexponering får väl ses som mer riskfyllda.

Vidare har Midway Holding intresseföretag som är långsiktiga innehav. Här finner vi ca 13 miljoner fördelat på Bid&Ask asset management (Stella Nova hedgefond administreras av detta bolag), ett litet byggbolag samt en fastighet.

Dessutom innehar Midway Holding ca 34 miljoner i huvudsak två bolag. 1) EBP AB, http://www.ebp.se/, (tillverkar karossdelar till fordonsindustrin, i Olofström), där Midway äger 17 %, samt 2) MÄTIM-gruppen (Bolagets verksamhet består i att göra särskilt utvalda placeringar på Stockholmsbörsen)

Midway Holding har också en exponering mot derivatinstrument; köp och säljoptioner, och valutaterminer. Utifrån Not 13b framgår dessa poster, men jag kan inte riktigt bedömma om dessa tillhör kapitalförvaltningen, ben tre. Jag kan ej heller bedömma huruvida denna verksamhet är framgångsrik, eller vilka specifika investeringar dessa instrument gäller för. De står upptagna som kortfristiga skulder i balansräkningen till en icke obetydlig summa av ca 52 miljoner. Någon som vet hur man analyserar dessa siffror?


För att summera, förra året var en besvikelse när det gäller kapitalförvaltningen. Och tyvärr är senaste årsredovisningen knapp i informationen om vilken inriktning dessa investerinagar kommer att ta i år. En symbolisk summa fanns investerade i några bolag. Det skulle dock vara trevligt för resultatet om Midway har ökat i Swedbank och Trelleborg, deltagit nyemissioner och sedan varit med om den fina uteckling dessa bolag har haft på sistonde. Sten K har gjort sig en ordentlig hacka på sin investering via Tibia Konsult i Trelleborg. Det står helt klart. Åtminstonde i relation till hur vår manodepressiva och nyckfulla Mr Market värderar bolaget till nu.

2 kommentarer:

 1. Midways Kapitalförvaltning är väldigt svår att förstå sig på kan jag tycka. De egna innehaven i olika aktier är ju som dom är och inte direkt komplicerade.

  Men däremot så är en del av kapitalförvaltningen bolagiserad genom Mätim-gruppen där Midway äger 16,7%. Mätimgruppen (Hur ser ägarkonstellationen ut?) har å sin sida tagit rätt stora bett på börsen med ordentliga köp med både eget kapital och lånade pengar. Det intressant här är att i den senaste årsredovisningen som finns inlämnad till bolagsverket för MÄTIM-Gruppen så är Eget kapital 324Mkr, Men Midway redovisar i sin redovisningen ett värde på på sitt 16,7% innehav i detta "företag" till "bara" 11,9Mkr det är ju bara 22% av eget kapital som ägarandelen borde vara värderad till. Varför denna värdering? Jag tolkar detta som att det kan finnas ett ganska betydande övervärde?

  och varför redovisa Mätim som ett långfristigt värdepappersinnehav och inte lika snyggt som ex. Bid-Ask där man äger 15%?

  och värderingen av EBP, den är snålt tilltagen kan jag tycka. Med ett totalt bolagsvärde på 117Mkr (där Midway äger 17%). EBP är trots allt ett företag som enligt 2008 års årsredovisning till bolagsverket omsätter 318 Mkr med ett rörelseresultat på 9Mkr, och kanske mer imponerande att soliditeten är 66% och bokförda tillgångar på 200Mkr...

  Även Optiol (ägandet av fastigheter) tycker jag kan tilldra sig ganska stort intresse. Det är bokfört till 1,2Mkr hos Midway. Det intressanta är att bolaget omsätter (dvs fakturerad hyra) på lite styft 2Mkr. Många fastighetsbolag fakturerar idag hyra för ca. 1/10 del av fastighetsvärdet varje år i kommersiella fastigheter. Vilket då skulle tyda på att Optiols fastighet mellan tummen och pekfingret är "värd" omkring 20Mkr idag. I Options ÅR så skriver man varje år ned värdet på fastigheten så att den i stort sett är lika stor som kvarvarande lån, väldigt häftig avskrivning kan jag tycka. i dag finns det 11,3Mkr i lån i optiol och mao så borde det finnas ett övervärde på ca. 10Mkr (varav Midway äger 50%) och då 5ggr redovisat värde...

  Kort sagt rakt igenom hela Midway, väldigt konservativt redovisat...

  Ang. Trelleborg så är dock den senaste kursrusningen värsta tänkbara för Sten K Johnson och ev. Midway, Mätim eller vart nu aktierna placeras. Varför? Jo därför att Trelleborgs nyemission är inte är genomförd ännu. Nyemissionslikviden är på 2,2Mdr för en månad sen var Trelles bolagsvärde drygt 2 Mdr, Idag över 4Mdr och Nyemissionslikviden kommer inte alls utgöra lika stor del av bolaget. Å andra sidan har säkert nyemissions garanterna med Rune Andersson och Sten K köpt aktier utöver att ha gett garantin och på så sätt tjänat pengar.

  SvaraRadera
 2. Cristoffer, jag försökte ta reda på ägarkonstellationen för Mätim-gruppen men fick bara fram att Midway Holding äger 16.7%, Likaså var dessa andelar med i 2007 Årsred. under korfristiga placeringar tillsammans med TeliaSonera etc. Men nu senast var det innehavet andra långfristiga värdepappersinnehav; värde 11.9 Miljoner.

  Bid&Ask, Mätim, Byggnads AB Lennart Eriksson,
  Optiol Holding AB i samma snygga uppställning nästa år?

  Mycket intressanta informationer om EBP och Optiol, Cristoffer, konservativ redovisning, visst verkar det så. Vilket ytterligare stärker den redan starka balansräkningen.

  Det hade jag misst om Trelleborg, men jag vill poängtera att jag spekulerar om ökning i detta innehav, informationen finns inte tillgänglig. Men Midway brukar ha mycket aktier i ett fåtal aktieslag i sin kapitalförvaltning.

  Jag minns också att det fanns informationer under 08 att Midway köpte SCA. Denna aktie fanns ej med 071231 eller 081231 i redovisningen. Kankse var det ett av innehaven som var del i förlusten 08, givet bolaget uteckling förra året.

  Vidare glömde jag skriva i tråden att man i Kapitalförvaltningen kan ha en strategi, vi kanske kan kalla det någots sorts arbitrage, att teckna populära övertecknade nyintroduktioner - sitta på aktierna ett tag och sedan sälja till fin vinst och låg risk. Det kan förklara innehaven i East Capital Explorer och Black Earth Farming

  SvaraRadera