måndag 13 april 2009

Midway Holding analys - ett undervärderat bolag?

Sten K Johnsons diversifierade konglomerat har varit en utmärkt aktieplacering sedan slutet på 1980-talet. Det är ett aktieägarvänligt bolag som har som policy att dela ut väl. Sten K har varit verksam i Aktiesparana vilket kan förklara denna inriktning. Bolaget har dock tagit mycket stryk under denna finanskris och recession. Jag tänkte i denna blogg genomlysa bolaget och försöka se om det i någon mening är undervärderat. Bolaget har enligt den färska och föredömligt enkla åresredovisningen tre ben; handelsföretag, teknikföretag och kapitalförvaltning . Jag tänkte i detta första inlägg fokusera på handelsföretagen, för att behandla de två andra benen i kommande inlägg. Jag avser att ge en sammanfattning av bolagets finanser i en historisk kontext, eventuella investeringsmöjligheter och övegripande diskutera Midway Holding i det fjärde inlägget.

Website:

http://www.midwayholding.se/

Länk till årsredovisning 2008:

http://www.midwayholding.se/Material/%c3%85rsredovisning+2008/midway_ar_08

Handelsföretag

Här hittar vi tre helägda bolag: Gustaf E Bil, Normann Olsen och Sporrong, omsättningsstorlek i samma ordning. De har Sverige som största marknad, men avsevärd försäljning i våra nordiska grannländer. Tillsammans har dessa bolag omsatt ca 1 miljard om året under den senaste åren. Förra året sjönk omsättningen något och vinsten blev den lägsta sedan förra lågkonjunkturen. Om vi tittar närmre på bolagen förstår vi snart varför.

Gustaf E Bil, http://www.gustafebil.se/ ,säljer SAAB, Opel, Chevrolet och Isuzu på 5 försäljningsställen. Här talar vi om tre bilmärken som eventuellt inte kommer att finnas kvar om några år. Nybilsförsäljningen måste vara måttlig för tillfället, om man säger så, men begnatförsäljning, reservdelar och service går säkert någotsånär. Rörelseresultatet sjönk kraftigt och blev 5 miljoner på nästan en halv miljard i omsättning för 2008. Blir det förlust för 2009?

Normann Olsen, http://www.nom.no/ , säljer maskiner för förflyttning av massor, byggnation, samt fastighets- och vägunderhåll. Dessutom säljer man lantmätningsutrustning och Sävsjösläpet och Reko trailer på den norska marknaden. Här blev rörelseresultatet 21 miljoner på dryga 300 miljoner i omsättning. Minskningen mot tidigare år är inte lika kraftig här som för bilförsäljningsbolaget.

Det tredje bolaget, Sporrong http://www.sporrong.se/Homepage/Template2.aspx?menuid=1163, är verksamt i en helt annan branch - profileringsverksamhet, detta kan t ex vara medaljer för lång och trogen tjänst om du har arbetat vid en myndighet. Eller en idrottspokal, eller produkter du ger bort för att stärka ditt varumärke. Omsättningen var ca 100 miljoner och bolaget gjorde en förlust pa 9 miljoner. Detta i motsättning till en vinst pa 1 miljon förra året. Detta är ett realtivt nytt helägt bolag, man förvärvade sista hälften av bolaget så sent som 1 Mars 2007, men man har delägt bolaget under en längre tid så de känner till verksamheten väl. Men redan 1999 slogs Sporrong och Hallman ihop och Midway blev stor delägare, man skriver i årsredovisningen för detta år att man hade ambitionen att skapa en så stor verksamhet inom uniformsaccessoarer och profilverksamhet - på sikt - att den kan marknadsnoteras. Midways VD Peter Svensson verkar inte riktigt ha fått ordning Sporrong ännu, och omsättningen för Sporrong är ungefär samma nu som 1999, så ambitionen för detta bolag har inte riktigt uppnåtts. Bolaget är under omstrukturering där man försöker renodla och vårda de lönsamma bitarna och det har en intressant verksamhet. Sporrong har egen tillverkning i Finland och Estland.

Huvuddelen av Handelsföretags verksamheten är i två av de mest drabbade sektorerna av svensk ekonomi just nu: bygg och anläggning samt nybilsförsäljning av svenska och amerikanska bilar. Men dessa bolag är inte fullt utsatta för konjunkturen. Det finns krockkuddar. Om än små sådana. Service och reservdelar till bilar är på kort sikt inget problem även för dessa bilmärken, det är något man måste göra oavsett konjunktur. Men om dessa bolag skulle försvinna från nybilsmarknaden blir Gustaf E Bil inget vidare bolag att äga. Regeringen brukar försöka att stimulera ekonomier i lågkonjunkturer och det skulle kunna gynna Normann Olsens försäljning av utrustning för t ex vägbyggen. Likaså är väg- och fastighetsunderhåll inte så påverkat av konjunkturen. ROT-avdraget kan likaså eventuellt bli gynnsamt. Det tredje bolaget är under omstrukturering, men borde vara relativt opåverkad av makroekonomin när de har fått ordning på verksamheten. Men det är naturligtvis inte idealt att göra denna omstrukturering, och göra förluster, i detta ekonomiska läget. Särskilt då bolaget har funnits som intressebolag till Midway under en tioårsperiod, och man borde ha kunnat åtgjärda dessa problem tidigare.

Midway skriver att de övergripande eftersträvar låg riskprofil, starkt kassaflöde och stabila bolag. När de gäller handelsföretagen uppfylls nog inte dessa kriterier för tillfället. Men moderbolaget har en stark balansräkning vilket är klokt och tryggt i dessa tider. (Mer om detta i inlägg fyra.) Gustaf E Bil och Normann Olsen har varit med länge som innehav och den senare klarade förra svackan i byggbranschen på 90-talet riktigt bra med marginaler på 5 - 7 %, även om det bolaget hade en lite annorlunda inriktning då. För bilförsäljningsbolaget måste man dock säga att större kris än dagens har bolaget knappast mött. Över en längre tidsperiod tror jag dock att gruppen Handelsföretag väl har uppfyllt Midway Holdings policy.

2 kommentarer:

 1. Jag kan hålla med. Midway är ett synnerligen intressant företag. Jag äger inte direkt många aktier i Midwayw men följer dem sedan ett år tillbaka skulle man kunna säga.

  Midway är starkt i sin konstruktion idag. Koncernens soliditet är 55%, nästan ingen goodwill och god nettokassa i moderbolaget. Till det att bolaget idag handlas kring eget kapital. Penga påsen är mao inte så dyr idag. Bolaget är också i högsta grad kapitaleffektivt. Ett eget kapital på 673Mkr vid årsskiftet och skuldsättning i de lägre regionerna och ändå omsätter innehaven 2,3Mdr. I goda tider med goda nettovinstmarginaler har vi låga p/e tal på dagens aktiekurs. Men 2009 blir ett tufft år men jag tror ändå att Midway slår till med ett eller två förväv under året, det var länge sedan man satsade men nu finns möjligheterna.

  Däremot så finns mycket att önska kring bolagets ekonomiska information. Det är inte lätt att förstå sig på Midway tycker jag. Ta bara kapitalförvaltingen. Hur stor är den? ibland har man skapat särskilda bolag för att investera (t.ex. i Telia)

  SvaraRadera
 2. Cristoffer, premiärkommentaren blev din! Jag har följt bolaget under några år på lite avstånd. Men precis som du har det senaste årets allmänna börsutveckling ökat mitt intresse. Mitt fjärde inlägg om Midway kommer att analysera den starka balansräkningen. Likaså tror jag som du att de ca 350 miljoner som ledningen tycker sig att ha utrymme att nyinvestera, delvis kommer att investeras under 09. När det gäller bolagets information så är den föredömlig om någon som inte har så stor erfarenhet av att läsa rapporter och ekonomisk information vill ta del av den. Men som nu då jag på denna blogg försöker att göra en grundlig analys av detta konglomerat, lämnar den en del övrigt att önska t ex mer bolagspecifik finansiell information.

  /Riskminimeraren

  SvaraRadera