fredag 21 februari 2014

Ankarna i Riskminimerarens portfölj - del 2 Berkshire Hathaway

Mitt andra ankare är också mycket substansrikt; jag har ägt aktier i Berkshire sedan 2006 (ett investeringstillfälle). Vi talar om världens största investmentbolag - ca 280 Miljarder USD i maknadsvärde. Warren Buffets och Charlie Mungers Berkshire Hathaway. Mycket finns skrivit om detta bolag. Och om Buffet. Här kommer min sammanfattning, hoppas att något är nytt för er läsare. Bolaget värderas till drygt 1.3ggr eget kapital (men många helägda innehav är upptagna till en försiktig värdering).

Bolaget har fyra delar:

1) En helägd försäkringsgrupp, både återförsäkringsbolag t ex Gen Re och försäkringsbolag t ex Geico. Ca 25% av intäkterna från helägda bolag kommer från denna del. Men genererar också float som kan investeras, den senaste siffran jag såg var drygt 70 Miljarder USD i float.

2) Helägda andra typer av bolag, i storlek baserat på intäkter: störst kanske inte så kända McLane (klicka och kolla in vad de gör, de har försäljning på nära 40 Miljarder USD - köpt för 10 år sedan av Wal Mart), Burlington Northern Santa Fe (tågtransport), MidAmerican (utilty), Marmon (industrikonglomerat) och Lubrizol (Smörjlmedel). Men här finns många, många fler mindre bolag i alla möjliga branscher från tegelsten (Acme Brick) till cowboyboots (Justin Boots) till choklad (See's Candies). Om man tittar på vinst isstället så ger BNSF, Iscar, Lubrizol, Marmon Group och MidAmerican Energy tillsammans mer än 10 Miljarder USD i vinst innan skatt. (McLane har låga marginaler).

3) Ägande av andelar av publika bolag: Coca Cola, Wells Fargo (USA's SHB), IBM, American Express, Proctor & Gamble, Munich Re, WalMart, Tesco, US Bancorp, DirecTV, Moody's, ExxonMobile mm. I flera av dessa stora kvalitetsbolag är man största ägare. Man håller på att kliva ur Washington Post, vilken man ägt sedan 70-talet och haft en otrolig avkastning på. Jag skulle uppskatta att värdet av dessa innehav är drygt 60 miljarder USD i nuläget. Vi får se i rapporten.

4) Cash, obligationer och andra finansiella instrument (inga financial weapons of mass destruction). I Mars 2013 hade man ca 50 Miljarder USD i Cash. Buffet will inte ha så mycket. Och sedan har detta minskat betydligt, affärer i Heinz, ExxonMobile etc, vi får se i rapporten hur situationen ser ut. Den sista siffran jag har sett är ca 28 Miljarder USD i cash. Buffet har sagt att 20 Miljarder USD vore lagom. Obligationsportföljen är på drygt 30 Miljarder USD (amerikanska obligationer, andra statsobliationer och företagsobligationer). Berkshire använder sig också av indexputtar för långsiktig utveckling för aktiemarknaderna för US, Japan och Europa. Utvecklingen har varit bra de senaste åren, inköpta i finanskrisen. Kreditvärderingsinstituten har inte varit så positiva till dessa, men jag håller med Buffet om att dessa är annorlunda än många mer riskfyllda derivat.

Det här är enligt min mening ett bättre alternativ till en S&P 500 indexfond. Förvaltningskostnaden är mycket låg, huvudkontoret för detta jätteföretag är en våning i en anspråkslös kontorsskrapa i Omaha, Nebraska. Och jag tror att Berksire kommer att slå index något över tid - till lägre risk. Orosmomentet kommer när Buffet och Munger kliver av. Men man har förberett för detta under en lång, lång tid och har många nyckelpersoner på plats operativt t ex duktiga Combs, Weschler, Jain och unga Tracy Britt Cool (också i styrelsen). I styrelsen sitter sonen Howard Buffet och vännen Bill Gates som kommer måna om de värden som Buffet och Munger har implementerat i bolaget. En aktie att låta barnen ärva. Och jag tror att man kommer att få utdelning i aktien när den tiden kommer...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar