fredag 31 januari 2014

Utvärdering riskminimerarens värdeportföljer

Först kommer jag att summera A) min stabila storbolagsportfölj, därefter B) småbolagsportföljen. Slutligen blir det 10 slutsatser och reflektioner av dessa modellportföljer.

A) Riskminimerarens storbolags värdeportfölj presenterade jag den 6e december 2007 på Aktiespararnas hemsida. Sedan presenterade jag samma portfölj på forumet Pratompengar (där jag tidigare var aktiv). Detta var innan enskilda bloggar hade tagit fart och forum var huvudkällan till analys och diskussion om placeringar för amatörinvesterare. Portföljen, fem aktier, skapades vid en tid då vi bara var i början av ett hejdlöst fall på världens aktiemarknader. Många bolag hade höga värderingar i slutet på 2007, en del påstod fortfarande att vi var i en supercykel. Tidsperioden jag valde var 5 år - för många aktiesparare en ganska lång tid. Men om man är fundamental värdeinvestere kan denna tid vara för kort. Det tar tid för värden att komma fram. Om vi tittar på slutvärdering från slutet av 2012 så har tre aktier värderats upp ordentligt sedan dess: värden har kommit fram i SHB, Investor och SCA. Notera också de fina utdelningarna. Det är ganska anmärkningsvärt att trots att dessa tre aktier inhandlades i närheten av förra toppen innan krisen har de ändå varit fina affärer till idag. 

Svenska Handelsbanken A 203 Kr och till slut 227,90 Kr.
Kursutvecklingen var positiv med + 12.7%
Idag handlas SHB A i 311.60 kr. Kursutveckling + 53.5%
Total udelning/aktie: SHB A sex år  58kr/aktie

Investor B 150,50 Kr till slut 159.10 kr.

Positiv kursutveckling + 5.6 %
Idag handlas Investor B till 212.20 kr. Kursutveckling + 41% 
Total utdelning/aktie: Investor B sex år 30.75kr/aktie

SCA B 116 Kr och till slut 137.30 kr.

Positiv kursutveckling med + 18.1 %
Idag handlas SCA B till 186,50 kr. Kursutveckling + 61%
Total utdelning/aktie: SCA B sex år 24.30kr/aktie

Portföljen innehöll ytterligare två aktier där värden också kanske kommer fram med lite tålamod och tid. I Securitas har detta delvis redan skett genom att Loomis delades ut. För TeliaSoneras del har nog värden inte riktigt kommit fram - dessutom sker ett paradigmskifte tekniskt sett i deras bransch vilket ritar om kartan.

Securitas B 88.50
kr 2007, efter fem år 53.20 kr + 1 loomis för varje fem aktie (Loomis har utvecklats väl och delat ut väl), idag står Securitas i 68.10 kr. Utdelningarna har dessutom varit goda 18 kr/ aktie.


TeliaSonera inköptes för dyra 60,25 Kr till slut 44.90 Kr. Negativ kursutveckling - 25.5 %. Idag 48.60. Utdelningen har varit god 14 kr/aktie.

B) Riskminimerarens värdesmåbolagsportfölj lanserades i Oktober 2010. Det har en hänt en del komplexa transaktioner i några av dessa aktier så utvecklingen är endast ungefärligt uppskattad: Säki nu en del av Latour som har gått väldigt bra, Vostok Nafta har splittats/inlösen och avvecklat innehav och utvecklats otroligt, Nischaya Group blev uppköpt till bra pris, Transcom har haft split och utvecklats katastrofalt, dock bättre nyligen,  Cloetta har fusionerat med Leaf. Som jag skrev när jag lanserade portföljen är det större risk i små- och medelstora bolag. Men jag försökte att riskminimera genom att bygga portföljen kring stabila små investmentbolag samt diversifiera portföljen. Max börsvärde: enskilda bolag fick ha upp till 2 Miljarder i börsvärde och investmentbolag max 3 miljarder i börsvärde.

För motivering och kort introduktion av aktierna i portföljen:
Riskminimerarens småbolagsvärdeportfölj

INVESTMENTBOLAG (70% av portfölj initialt)

Svolder B, 70.25kr, 20 % av portfölj
Senast 82 kr, total utdelning per aktie 10.60 kr.

Traction B, 70.00 kr, 15% av portfölj.
Senast 91.75 kr , total utdelning per aktie 5.30kr.

Midway B, 30.90kr, 15 % av portfölj.
Senast 18.50 kr, total utdelning per aktie 2.50 kr. 

Bure Equity, 31.20kr, 10% av portfölj.
Senast 26.70, total utdelning per aktie 3.10kr (inklusive inlösen 2011).

Säki B 61.50Kr, 10 % av portfölj.
Utdelning 3kr. 0.57 aktier i Latour per aktie. 
Totalavkastning Latour är ca 80% sedan Säki gick upp i Latour, viss uppgång i Säki innan.

Vostok Nafta, 27.00kr, 5% av portfölj.
Utdelning 0 kr men splitten/inlösen var 1:2. Så 46 kr X 2 = 92 kr är dagens kurs i relation till inköpskurs i denna portfölj. Ca 340% avkastning.

STABILA SMÅBOLAG (10% portfölj initialt)

Kabe B, 87.00kr, 5% av portfölj
Senast 126.00, total utdelning per aktie 14 kr.

Fenix Outdoor, 142.00 kr, 5% av portfölj
Senast 272 kr,  total utdelning per aktie 10 kr.

TURNAROUND SMÅBOLAG RISK (15 % initialt)

2E Group, 17.00 kr, 3% av portfölj

Senast 13.75 , utdelning 1.58 kr. Dålig utveckling ungefär
Cloetta, 39.00kr, 3% av portfölj.
Väldigt komplicerat efter fusion med Leaf, men bra utveckling. 
Insplanet, 14.05 Kr, 3% av portfölj.
Senast 6.05, utdelning 1.65 kr
Transcom B, 20.00 Kr, 3% av portfölj.
Komplicerat efter splitt, katastrofal utveckling först men ok efter detta.
Nischaya Group, 10.90 Kr, 3% av portfölj.
BUD PÅ 18 KR, från Stanley. 

Svolder och Traction har varit stabila som största innehav, men det är Säki (som när det blev Latour är ett storbolag) och fr a Vostok Nafta av investmentbolagen som gått riktigt bra. De stabila småbolagen Kabe och Fenix Outdoor har också haft fin utveckling, speciellt Fenix. Budet på Niscahya gjorde att det blev en bra affär. Besvikelser är Midway och Bure, och flertalet av turnaroundsmåbolagen med Transcom och Insplanet i spetsen.

Slutsatser och reflektioner:

1) När man ser alla händelser och komplicerade transaktioner i småbolagen så visar det på risken med småbolag även om portföljen är diversifierad. 
2) Stora stabila bolag bör utgöra grunden i alla riskminimerande portföljer. 
3) Stabila välskötta mindre kvalitetsbolag hör också hemma i en riskminimerande portfölj. Familjeägda och finansiellt starka bolag av denna typen är verkligen något för den riskminimerande investeraren, som t ex Traction, Fenix och Kabe (även om Fenix är dyrt för tillfället).
4) Stabila små investmentbolag som Traction och Svolder kan ingå i en diversifierad riskminimerande portfölj. Dessutom ger de bred exponering mot mindre bolag. Traction dock att fördedra p g a ägare av kött och blod.
5) En riskminimerande portfölj skall vara möjlig att följa. Om man inte hinner läsa bolagens rapporter - fr a årsredovisningar - har man för många aktier. Bolag som Traction och Svolder är därför intressanta eftersom de ger exponering mot flera mindre bolag. 
6) Turnaround småbolag har inte varit lyckat och även om bara 15% av portföljen ett riktigt sänke i portföljen. En riskminimerare skall inte ägna sig åt sådant, vilket han heller inte gör. Detta var ett experiment i en fiktiv portfölj.
7) Utdelningar är inte att förakta, t ex har SHB har delat ut 58 kr under dessa år. 
8) Bra bolag inköpta på relativt höga nivåer, kan bli en bra investering ändå på 5 - 6 års tid som t ex SHB och Investor.
9) Bolag som verkar i en tekniskt omvälvande sektor kan synas billiga men teknikskiften kan utsätta dem för prövningar som t ex i fallet TeliaSonera. Glöm inte att France Telecom lade faktiskt ett bud på bolaget på 63 kr/aktie sommaren 2008. Inte ens en konkurrent kan identifiera värden och förutse teknikskiften i en bransch som Telecom.
10) Det tar tid för en aktie att hitta sitt värde. Man måste ha tålamod och gott sittfläsk som värdeinvesterare. SCA är typexemplet här har värden varit synliga under en lång, lång tid - men först nu kommit fram. 

4 kommentarer:

 1. Tack, intressant genomgång! Går det inte att spåra 1 aktie genom transaktionerna? "1 Säki hade idag varit 0,X Latour värd Y kr" eller liknande?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tackar, visst gör det! Det är bara fråga om att priotera sin tid...Borde kanske ha varit lite mer precis.

   Radera
 2. Tack för inlägg och reflektion. Jag tycker själv det är jätteintressant att försöka dra lärdomar från fiktiva portföljer. Viss kan man "back-tracka" och så, men med facit i hand så blir eventuella "lärdomar" inte lika omvälvande.

  Just nr 8 är en sådan punkt som det är lätt att tycka si eller så om man tittar i backspegeln. Men om valet står mellan att i en given stund köpa ett bra bolag till "fair value" och ett lågt värderat men med högre risk så kan man inte titta i backspegeln för att få "svaret".

  Ett misstag kostar mer än vad ett eventuellt för högt pris för ett bra bolag kostar. I värsta fall kan du alltid omplacera längre fram genom att sälja kvalitetsbolaget men pengarna du förlorat på det undermåliga är borta.

  Att utsätta sig för misstag är naturligtvis okej om man har en strategi där man också utsätter sig för lyckosamma utvecklingar. Dock kan jag tycka att man egentligen spelar poker då. Det handlar ju om att spela på sannolikheter. Satsa stort när sannolikheten är stor för vinst o.s.v. Vilket i och för sig är okej bara man vet vad man egentligen utgår ifrån när man väljer sin strategi.

  Man bör ha klart för sig om man "spelar" med sannolikheter eller ränta på ränta.

  SvaraRadera
 3. Tack för dessa tankar, Spartacus! Jag äger ju flera av dessa bolag privat, då blir det än mer relevant. Har de val gjort varit lyckade? Vad gäller t ex storbolagen så äger jag SHB, Investor och SCA, men inte TeliaSonera och Securitas(bara via Latour). Och där var mina val för denna period till belåtenhet.

  SvaraRadera