söndag 10 januari 2010

Realistisk avkastning för aktier

Det är lätt med börsår som 2009 att tappa kontakten med verkligheten som aktieinvesterare. Det är mycket ovanligt att aktier i ett bredare index går upp med närmare 50%. Och har du under början av 2009 köpt svenska bankaktier, mindre konfektionsbolag, cykliska verkstadsbolag  - ja, då har man kanske dubblat sina pengar eller mer än det. Det är lätt att bli fartblind. Vad kan vi långsiktiga aktieinvesterare förvänta oss?
Jag tror att 3 - 4% + den riskfrian räntan är ett bra grundantagande. Riskfria räntan approximeras ofta till räntan på en kombination av statsobligationer och statsskuldsväxlar. Ibland används endast den 10-åriga statsobligationsräntan.; den brukar pendla mellan 2 - 5%. Under sommaren 2009 var den ca 3.5% (med 10 års löptid).

2006 kom följande resultat från ABN-Amro och London Business School. Den svenska aktiemarknaden hade haft den bästa utvecklingen i världen de senaste 106 åren. Stockholmsbörsen hade en real totalavkastning (kurstillväxt plus utdelningar, inflationsjusterad)7,8 procent per år 1900-2005. Australien låg närmast med 7,7 procent följt av Sydafrika med 7,3% och USA med 6.5%.

Stockholmsbörsen var även bäst när 1900-talet summerades. I Privata Affärer har jag läst någon gång, hittar inte källan nu, att mellan åren 1900 och 2000 har svenska aktier har i genomsnitt avkastat 11 - 12 procent per år (de siffrorna var ej inflationsjusterade). Men som ni alla vet var också värderingen för Stockholmsbörsen rejält dopad runt 2000 med Ericsson, H&M etc på P/e 50 - 60 etc.

Riskbanken skriver att den långsiktiga reala avkastningen på aktier sannolikt hamnar i närheten av det historiska genomsnittet på runt 7 procent per år - även om det kan ske variationer.(Notera att det är en real avkastning, som man alltså är justerad för inflation.)  Detta långsiktiga historiska perspektiv visar också att den reala avkastningen på aktier över långa perioder förblivit tämligen konstant. Men som ni alla vet efter de senaste årens berg- och dalbana så är detta ingen vidare prognos för ett enskilt år. Det verkar att vara sällsynt att börsen hamnar nära den genomsnittliga avkastningen. Spridningen runt medelvärdet är således mycket stor. Ner 40 % ett år, upp 47 % ett annat osv.

Se också tidigare riksbankschefen Urban Bäckströms utmärkta lilla text om vad vi realistiskt kan vänta oss som aktieägare vad gäller teknikgenombrott, företagsvinster och aktiekurser, skriven i kontexten av dotcom krashen http://www.riksbank.se/upload/5924/011030.pdf


Varför var Stockholmsbörsen så konkerrenskraftig under 1900-talet? Det finns flera möjliga förklaringar. En av de viktigare måste vara att Sverige slapp två världskrig. Sverige är också en liten öppen ekonomi. Vi har tidigt byggt upp stora internationellt inriktade företag, många inom verkstad (engineering), som har gjort oerhört bra ifrån sig under den industriella expansionen i världen under 1900-talet. Vi har också eventuellt klarat finanskriser bättre än många andra länder. Däremot, skriver Affärsvärden, finns det inget större samband med BNP-utvecklingen och kursutvecklingen för aktier. I början av 1900-talet, liksom 1980- och 1990-talen gick börsen mycket bättre än ekonomin som helhet. Även 1920- och 1950-talen var bättre, men inte övriga decennier. http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article270866.ece

I ljuset av detta framstår avksatningen för Buffets och Mungers Berkshire Hathaway som enastående. Deras årliga genomsnittliga ökning av deras bokförda värde per aktie från 1965 fram till idag är ca 20%. Likaså framstår svenska investmentbolag  t ex Lundbergs, Öresund, Kinnevik, Latour och Ratos avkastning som enastående bra. Öresunds substansvärde, enligt senaste årsredovisning, har ackumelerat avkastat 738% från 1994 till 2008, SIX RX har klarat av 268%. Vidare har Kinnevik, enligt deras rapport, avkastat 17%,  i totalavkastning per år, de senaste 30 åren under de speciella förutsättningarna att aktieägaren har tecknat erbjudanden om aktier, och så till detta utdelning och kursstegring.
 
Jag är 40 år. Om jag kan klara av 10% årlig avksatning i 25 år. Då skall mitt kapital idag ha ökat med ca 1080% drygt tills min tänkta pensionering. Sedan måste vi naturligtvis justera för inflation (och eventuellt dra ifrån avkastningen för alternativavkastningen  - den riskfria räntan). För fastigheter och skog kan vi kanske anta ca 5% årlig avksatning. Men om vi lånar till fastighet (er) eller skog kan faktiskt inflationen hjälpa oss lite vad gäller den potentiella avkastningen.

5 kommentarer:

 1. Kan inte annat än att hålla med. Dessa antaganden låter mycket rimliga även om ett stort frågetecken är den framtida inflationen.

  SvaraRadera
 2. Inflationen är mycket riktigt en dark horse. Det är inte otroligt att efter dessa år av enorma stimulanser i världen, med bland annat väldigt, väldigt låga räntor; inflationen kan komma att bli ganska hög det kommande decenniet. Den svenska Riskbanken strävar efter 2% (+ - 1). Det känns som att den kommer att bli närmre 3 än 1 åren som följer. Men den som lever får se.

  SvaraRadera
 3. Tror du att du behöver vänta 25 år på pensionering har inte ditt placerande gjort att du kan börja tidigare än så, när började du bygga upp portfölj för första gången?

  SvaraRadera
 4. Anonym, du har en bra poäng. Jag började att på ett systematiskt sätt investera i aktier och fonder åren 2003-2004. Om jag kan fortsätta att förvalta min och min hustrus pengar på det sätt jag gjort hittills kan vi nog pensionera oss vid 60 års ålder. Att kunna ha valfriheten att pensionera oss när vi är kring de 60 är något vi har pratat om. Men samtidigt blir vi båda stimulerade av våra arbeten så 65 kanske ändå är en realistisk ålder. Men det är naturligtvis oerhört svårt att veta nu; faktorer som hälsa, motivation, kanske nya intressen och drömmar spelar roll. Men genom sparande har vi skaffat oss ökad valfrihet, för att kanske jobba deltid från 55 års ålder eller liknande.

  SvaraRadera
 5. Hej,
  Jag är ute efter ett genomsnitt av börsens (omx stockholms) avkastning 1980-2010. Hur hittar jag dessa siffror och räknar om dem till procent? :)

  SvaraRadera