torsdag 28 januari 2010

Rapporter från några av mina större portföljbolag

En del av mina större aktieinnehav har lämnat rapport den senaste tiden, lite skissartat om rapporterna.

Investor - kom med en ganska bra rapport förra veckan. Jag tycker det ser spännande ut för Investor. Deras kärninnehav ser ut vara relativt lågt värderade och att utvecklas i huvudsak i rätt riktning, och har starka balansräkningar. De helägda bolagen är däremot hårt skuldsatta, men har utvecklas väl vad gäller försäljning och vinster. Likaså värderas Private Equity upp i denna rapport. EQT har varit ganska aktiva senaste halvåret, speciellt i Tyskland, det håller antagligen på att ljusna lite i deras verksamhet.

Getinge - Det här är en udda fågel och relativt nytt bolag i min portfölj. Balansräkningen är inte stark. Immateriella tillgångar (goodwill och liknande), vilket har kommit till genom all förvärv, står för hela 55% av tillgångarna i balansräkningen. De långa skulderna är drygt 50% större än det egna kapitalet. Men däremot tror jag att VDn Johan Malmquist är bland de duktigaste på Stockholmsbörsen och frågan är om man kan ha en bättre huvudägare och styrelseordförade än Carl Bennet. Dessutom växer bolaget organiskt och via kloka förvärv, och är mycket lönsamt i en väldigt intressant bransch för framtiden. Jag tror att Ekholm i Investor närmast dräglar över Getinge. Det passar klockrent i hans nya inriktning på Investor. Rapporten är mycket bra, som väntat, både försäljning och vinst ökar kring 20% (vinst t o m något mer), kassaflödet är starkt och utdelningen ökades också.

Midway Holding - en svagare rapport än väntat. Årets result blev - 5 MKr, det är stor skillnad det mot + 273 miljoner för 2006. Men för Q4 blev det en liten vinst. Dock knapphändig information igen, speciellt om kapitalförvaltningen, det tredje benet. Utdelningen 1 kr/aktie är naturlitvis lågt och en besvikelse, men helt riktigt givit det svaga årsresultatet. 2006 och 2007 delade Midway ut 5 kr/aktie, 2009 2 kr/aktie och nu en krona - men högre än 2002, då blev det bara 75 öre/aktie. Men samtidigt har industriverksamheten börjat vända efter ett tufft år, enligt rapporten, och handelsbolagen gjorde ok ifrån sig även om minskad omsättning. Bra första kvartal för 09 av kapitalförvaltningen i tuff miljö. Två förvärv av nya bolag mitt i krisen. Bra. Sista kvartalet visar tecken på ljusning i speciellt industridelen. Fortfarande oerhört stark balansräkning. Låg goodwill/immatriella anläggningstillgångar och konservativa värden på tillgångar. Stora möjligheter till förvärv.

H&M - Kanonrapport. Vilka siffror. Nästan 8 miljarder SEK i vinst för ett kvartal (innan skatt). Över 66% i bruttomarginal och 28% i rörelsemarginal. Utdelningshöjningen dock lägre än väntat, från 15.50 till 16 kr. Jag trodde den skulle höjas mer. Men vilket bolag detta är.

Astra Zeneca - Försäljningen ökade och kom in något högre än förvänatat. Rörelseresultatet blev dock ganska mycket lägre än förväntat, men ändå drygt 2.16 milarder USD före skatt vilket är väsentligt högre än vad t ex HM klarar med på ett kvartal. Tydligen är det högre kostnader för bl a marknadsföring i utvecklinsgländer som Kina som ligger bakom de svaga siffrorna, men det kan långsiktigt vara en klok investering. AZ planerar återigen att börja återköpa aktier under 2010 för ca 1 miljard dollar. Utdelningen för helåret blir ca 2.30 USD, vilket är ökning med 12%. Höjd utdelning och återköp positivt för aktieägare trots allt. Samtidigt sparprogram med en ordentlig minskning av tjänster under en femårsperiod, vilket säkert klingar falskt för anställda med återköp och höjd utdelning. Astra, likt Ericsson, skär i kostnader.

SCA -  inkom med en stark Q 4 rapport, med ett resultat före skatt på 2.3 miljarder exklusive engångsposter. Men från de skall dras 632 miljoner i omstruktureringskostnader. Resultat per aktie blev 1.72 kr/aktie och utdelningen höjdes med 20 åre till 3.70kr. Rörelsemarginalen för personliga hygienpodukter blev goda 14.1% och för mjukpapper blev den nästan 10%. Skogsindustriprodukter visar också fina marginaler, medan förpackningar dock fortfarande är ett sorgebarn som drar ner företagets lönsamhet - och dessutom kostar i investeringar och omstruktureringskostnader. Ser fram emot årsredovisningen. SCA passar sig inte riktigt för att läsa kvartalsrapporter, även om naturligt viss information finns om helåret i början av bokslutsrapporten.

Öresund - Substansvärdet ökade 2009 med hela 80.6% per aktie, vilket innebär 73 kr/aktie! Utdelningen sänks dock från 8 kr till 6 kr, kassaflödet påverkas av minskade utdelningar i en del portföljbolag. Största köp under året Intrum Justitia, största försäljning Electrolux. Husbankerna HQ och Avanza står nu för 25% av substansvärdet tillsammans. Fastighetsbolagen Fabege och Klövern för 14 - 15 %. Det innebär att bank och fastigheter står för ca 40% av portföljen. Och till det Skistar som delvis är ett fastighetsbolag. Kommer att komma tillbaka till Öresund då årsredovisningen kommer. Inga större förändringar i portföljen under Q4.

Desstom kommer uppgifter att Renault är redo att lämna Volvo. Man kommer att tänka på ett visst konvertibellån hos Industrivärden...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar