söndag 18 september 2011

Starka balansräkningar - aptitretande för skuldsatta stater?

Vi lever i omvälvande ekonomiska tider. Tyvärr har jag dock inte haft tid att blogga så mycket, trots att mycket finns att säga. I veckan var jag t ex i sydvästra Frankrike för jobbets räkning.

Även om jag inte skrivit mycket på denna blogg har jag naturligtvis läst, observerat, reflekterat och tänkt en del. Många stater skär kraftig ner i sina budgetar. Svåra prioriteringar görs varje dag just nu i många av världens mest ekonomiskt mest utvecklade länder. Men detta kommer inte att räcka för att för att få budgetar i balans. Skatterna måste i flera fall höjas också.

I USA, Japan och Europa har storföretagen generellt starka balansräkningar. De har har lärt sig mycket under de senaste åren. Vid finansiella kriser blir fiansiering svårt. När företagen är vid relativt god hälsa blir det naturligtvis lockande för stater som har skulder upp över öronen att beskatta dessa bolag.

Vi börjar med USA. Det verkar som bolagsskatten i USA kan vara så hög som 40% i snitt. Den federala skatten är 15 - 35 % och sedan tar delstaten 0 - 12 %. Om uppgifterna om bolagskatter på kring 40% är riktiga kan USA glömma att få skatteintäkter den vägen. Snittet i världen var för några år sedan 27% och inom EU 26%.

För Japan var skatten länge drygt 40% men är sedan några år tillbaka sänkt till ca 35%. Fortfarande långt över snittet i världen. Ingen trolig finansieringsväg för Japans underskott, som ca 200% av deras BNP.

I Europa har länder med bra ekonomi som Sverige och Tyskland ca 26% bolagsskatt, vilket är som snittet i värden såväl som inom Europa.

Om vi tittar på länderna med dålig ekonomi:

Grekland hade länge ca 25% bolagsskatt men de har haft ambitioner att få ner den till 20% 2015. Vi får se om så blir fallet. Det måste vara lockande att lägga sig kring 26%, snittet för Europa, för att få in mer intäkter på kort sikt.

Frankrike har 33%, för högt för att höjas. Likså har mycket skuldsatta Belgien, denna skattesats.

Italien har 31 % vilket också försvårar skattehöjningar. Spanien har ca 25 till 30%. Portugal 25%. I dessa länder handlar det nog mer om att förbättra inhämtningen av skatterna...

Det enda landet i kris som har utrymme att höja bolagsskatten är Irland. De har haft som strategi att ha 12 - 16 % bolagsskatt för att locka till sig FDI (utlänska direktinvesteringar).

Många andra länder som har låg bolagskatt Hong Kong, Singapore, Schweiz (16 - 21%) har ingen skuldkris.

Slutsats: Det blir svårt för stater som USA, Japan och skuldtyngda länder i Europa att få höjda skatteinkomster via höjd bolagskatt. De flesta av dessa länder skulle av konkurrensskäl snarare över tid behöva sänka sina företagsskatter.

3 kommentarer:

 1. Den verkliga skattesatsen i USA är betydligt lägre efter knep och avdrag och troligen kring eller under EU-snittet.

  "But by taking advantage of myriad breaks and loopholes that other countries generally do not offer, United States corporations pay only slightly more on average than their counterparts in other industrial countries. And some American corporations use aggressive strategies to pay less — often far less — than their competitors abroad and at home. A Government Accountability Office study released in 2008 found that 55 percent of United States companies paid no federal income taxes during at least one year in a seven-year period it studied."


  Intressant artikel http://www.nytimes.com/2011/05/03/business/economy/03rates.html

  SvaraRadera
 2. Vart fick du skattesatserna ifrån?

  Bästa hälsningar
  David

  SvaraRadera
 3. Anonym 1, tack för en mycket intressant artikel från NYT! Multinationella företag betalar ju ofta mindre skatt än andra företag från ett specifikt land p g a deras möjlighet till transfer pricing (säljer varaor och tjänster från en divison till en annan och visar vinst där skatterna är gynnsamma på vinster.

  Anonym 2, david, p g a tidsbrist och lättja gjorde jag det enkelt för mig; jag googlade corporate tax, profit tax, bolagsskatt och företagsbeskattning. Dessa ord kombinerade jag med Japan, USA, Europa och världen. Om uppgifter visade sig vara ungefär lika på två oberoende sidor tog jag dessa siffror. Men jag tror att uppgifterna om Japan kan vara fel. Det skall nog vara 30% bolagsskatt för 2011.

  SvaraRadera