torsdag 11 februari 2010

Koncentrerad eller diversifierad portfölj - det är frågan?

Din lokala banktjänstemann säger säkert att du skall diversifiera dina investeringar; olika tillgångsslag; obligationer, fastigheter, råvaror, aktier etc, varierande fonder i olika marknader, olika aktier, i mogna ekonomier och i tillväxtländer o s v. Du kan vara ganska passiv när du har en sådan diversifierad portfölj.

Sedan finns det de som hävdar precis tvärt om. Du skall ha en koncentrerad portfölj. Några få väl utvalda investeringar där du har läst på grundligt, följer noggrant och där du har investerat betydande belopp. Det leder till lägre risk - om än ibland kanske mer volatilitet. Charlie Munger inspirerade Warren Buffet att tänka i dessa banor - även om Berkshie H. idag är sa stort att det verkligen är fraga om ett diversifierat investmentbolag med manga olika tillgangsslag. Det leder alltsa till lägre risk eftersom du verkligen är oerhört insatt i t ex en handfull aktier. Men här kan man nog inte vara passiv. Förändringar av ägande i bolag kan ske och nya inriktningar av bolag komma till - som du inte alls gillar. Det kan bli fusioner och annan galenskap. Fördelen med denna modell är säkert att du ser dig verkligen som delägare i dessa bolag och lever med dem som om de vore dina egna nästan. Investeringar är mest intelligenta när de är businesslike, skriver Benjamin Graham i kapitel 20 i The intelligent investor.

I samma klassiska investeringsbok, samma kapitel, (fritt översatt av mig själv) finns följande passus om diversifiering. Det finns ett samband mellan margain of safety (säkerhetsmarginal) och principen om diversifiering. Även om man köper en aktie eller obliagtion med god säkerhetsmarginal, billigt i förhållande till underliggande värde, så kan t ex en enskild aktie utvecklas väldigt ogynnsamt. Säkerhetsmarginalen leder till större chans till gynnsam utveckling men inte till att förlust är uteslutet. Men om man käper en mängd sådana aktier och obligationer då är det mer säkert att den totala vinsten överskrider den totala förlusten. (Försäkringsbolag jobbar efter en liknande princip)

Huvuddelen av min portfölj är koncentrerad till stora fina bolag eller klassiska investmentbolag; SHB, Industrivärden, Kinnevik, Öresund, H&M, SCA, Berkshire Hathaway är några av dessa huvudbolag. Jag följer dem så noga jag kann, den mån tid ges och efter förmåga (det kan vara snarigt att hänga med i svängarna i investmentbolag ibland). Under tiden jag var aktiv på prat om pengar lärde jag mig mycket om dessa bolag, både genom att undersöka och skriva själv men också genom att läsa andras tankar, reflektioner och analyser. Det skrivs naturligtvis ocksa en del bra i Aktiespararen, Affärsvärlden och Dagens Industri med mera. Slutligen är det rapportena från dessa bolag och då speciellt årsredovisningarna som verkligen ger kunskap om ett bolag och hur det utvecklas.

Under vår senaste kris tänkte jag i banor likt utdraget om diversifiering från Benjamin Grahams klassiker. Min portfölj hade en slagsida mot stora bolag, även om jag redan innan krisen hade en del mindre investeringar i mindre bolag. Men nu fanns en chans att köpa in sig i en mängd mindre och medelstora bolag som p g a krisen hade fatt värderingar som var mycket intressanta. Som de flesta andra hade jag huvuddelen av mina pengar i aktier och fonder redan innan krisen, men jag lyckades frigöra en del medel. Huvuddelen av dessa pengar gick till att utöka investeringarna i den koncentrerade delen av portföjen som nämndes ovan.

Men en betydande del gick till nya mindre investeringar. När jag letade värde var det i bolag som jag kunde nagot om innan och hade varit intresserad av länge, men där värderingarna hade varit alldeles för höga. Det var ocksa bolag som jag kanske inte i normala falla skulle köpa men som jag av en eller annan anledning fann ordentligt undervärderade. Det fanns enligt min mening en margain of safety. Vissa av dessa bolag var dock i sadan kris att diversifîering var nödvändigt. Jag räknade faktiskt med att nagra bolag skulle kunna ga i konkurs, jag utgick t o m närmast fran det. Men sa länge vinsterna överskrider förlusterna...

Det skulle finnas en trigger, för att tala med Weintraub. Jag köpte bara bolag där nagot eller nagra av exempelvis följande faktorer; ledning, ägare, produkt, balansräkning, marknadsposition gjorde att jag trodde att det skulle reda ut sig. Jag köpte bolag som under normala affärsklimat har ganska stabila vinster, ger utdelning, har intressant utvecklingspotential o s v; New Wave, Swedbank (när jag käpte var börsvärdet relativt litet), Transcom, Munters, Oriflame, Kabe och Midway Holding för att nämna nagra. I vissa fall deltog jag i nyemissioner.

Slutsaten är att jag idag har en bredare portfölj dominerat av stora klassiska bolag och större investmentbolag. Men jag har ocksa ett ganska stort antal mindre bolag som hittills i flera fall har haft en väldigt fin utveckling. Har jag tillräckligt med tid att följa dessa bolag noggrant? Nej. Men i de fall där investeringen var lite större följer jag mer noggrannt. Nagra bolag har ocksa haft en sa gynnsam utveckling att de blivit betydande innehav. Kommer jag att äga dessa bolag forever. Varför inte? Men jag kanske ocksa säljer vissa aktier när de har väl tilltagna värderingar i framtiden. Vem vet. Skulle jag köpa dessa bolag till dagens värderingar - i flera fall inte. I andra fall skulle jag nog det.

Sa skall vi ha koncentrerade eller diversifierade portföljer? Jag har en fokuserad huvuddel, och sedan har jag del med en mängd mindre innehav som är diversifierad. Man kanske kan säga att min portfölj är diversifierad i sitt upplägg...

Hur är din portfölj sammansatt?

16 kommentarer:

 1. Har lite samma upplägg faktiskt, ganska diversifierad nästan 30 bolag men sen är portfölj koncentrerad kring 10-15 bolag. För mig är det det bästa av båda världar, givetvis är alla stabila företag men en del har kapacitet att växa mer än andra. Coca-Cola kommer troligen inte växa lika mycket procentuellt som tex. Clas Ohlson eller dyl. men ändock ge fina utdelningar och stabilitet vid stormigare börsklimat. Hur diversifierad är du? Hur många bolag?

  SvaraRadera
 2. 15 aktier med målsättning att alla skall vara värda lika mycket.
  Dock har jag ganska stabila aktier typ de du nämnde 1/3 Investmentbolag resten hyfsat stora bolag alla Svenska. Blandat med tillväxtbolag samt stabila utdelare .

  SvaraRadera
 3. Själv kör jag med en KF där jag har astra, afla, telia, peab, statoil och där investor står på inköpslistan. I min vanliga aktiedepå har jag tagit en högre risk och har följande bolag; questerre, biophausia, BEF, DNO, Oceanagold, CDE. Sen har man lite dyra fonder att diversifiera med=)

  SvaraRadera
 4. GW, jag är mycket diversifierad, speciellt som många av mina fokuserade innehav råkar vara investmentbolag med andelar i en uppsjö bolag.Dessutom äger jag aktiefonder. Att ha stora mogna bolag som delar ut väl mixat med mindre snabbare växande bolag låter klokt.

  Anonym 1, varför vill du att alla aktier skall vara värda lika mycket i portföljen? (Annars verkar portföljen sympatisk med mix av stabila och växande bolag, samt investmentbolag.)

  Anonym 2,även om fonder är dyra kan de vara bra. Det är inte helt lätt att själv bedömma bolag i exempelvis Brasilien, Ryssland, Sydafrika, Thailand och Indien.

  SvaraRadera
 5. Själv så tycker jag om diversifiering..

  Det gäller ha en slant på banken
  Helst en egen bostad
  Sedan bör man ha lite aktier

  Sedan skulle jag mycket väl också kunna tänka mig lägga till lite skog/åkermark osv.

  och har man lån så bör man amortera dessa också.

  När det gäller just aktieportföljen så tyckte jag förr i tiden att 15-20 bolag var lagom, idag så kan jag det tycka är alldeles för många bolag att hålla koll på. Har blivit mycket mer "pragmatisk" och slö av mig och en 7-10bolag och något investmentbolag eller två där det finns goda huvudägare räcker gott och väl åt mig.

  Sedan då i kombination med att man ibland gör ett och annat "inhopp" i ett lågt värderat bolag mer på lite kortare sikt som kanske 1-2 år eller liknande.

  Fonder det har jag bara inom försäkringssparande men det blir ju en slant där också.

  SvaraRadera
 6. Anonym 1 svar
  Innan hade jag lite olika summor i min bolag men blev då besviken när något bolag tokusade när det kanske bara utgjorde 2% av portföljen märktes det knappt. Är ala värda lika märks det mer när något bolag rusar.
  Jag har dock funderat på om det är i överkant med så många Investmentbolag som jag har.
  Lundbergs
  Industrivärden
  Midway
  Ratos
  Öresund
  Men jag har svårt att sålla bort något så de får nog stanna ett tag till eller

  SvaraRadera
 7. Cristoffer; slant på banken, egen bostad, amortera lån på bostaden, skog, några aktier och lite skog. Klokt som vanligt.

  Anonym 1, jag skulle också ha svårt att gå ut någon av dessa investmentbolag som du nämner. Blir det inte dyrt i courtage, att sälja och köpa för att upprätthålla rätt balans? Inspirerad av bl a Cristoffer, som skrivit en kommentar till denna bloggpost, försöker jag numera att oftas köpa en aktie i ett bolag och sedan behåller jag den aktien så länge bolaget utvecklas i rätt riktning. Om ett boag som jag tycker är välskött under t ex en 5årsperiod utvecklas väldigt positivt och kommer att utgöra en stor del av min portfölj så har jag inget större problem med detta. Problemet är väl om ett av mina kärnbolag skulle bli våldsamt övervärderat likt Ericsson 2000 och handlas till skyhåga nyckeltal. Då är det svårt för en värdeinvesterare. Anatgligen skulle jag då sälja. Men om ett välskött investmentbolag som t ex Öresund kommer att utgöra säg 25 - 30 % av min portfölj så är det ok. Hagströmer & Qviberg själva har ju nästan alla sina pengar i Öresund eller dess underliggande bolag.

  SvaraRadera
 8. TACK! slutligen någon som skriver bra inlägg om fokusering/diversifiering :)

  Själv har jag fundera i tankar och funnit att det är bästa är att kombinerad båda 2 stilarna.

  Det vill säga att äga mest i % de bästa bolagen men har tror på och samtidigt diversifiera i många andra bolag. Där risken blir fortfarande liten och samtidigt har man möjligheten kvar.

  SvaraRadera
 9. Anonym 1 igen

  Jag handlar mer aktier för utdelningspengar på våren samt max en gång per månad ofta handlas varannan månad för månadssparande. På Aktiedirekt brukar 9 kr räckai courtage för detta ibland blir det några ytterligare kr. Så courtaget för min handling på ett år är så liten att den är obefintlig.
  Jag brukar sätta pengarna i de som behöver bäst.
  Ex så bestämmer jag mig för att varje Aktie skall vara värd 10 000 i portföljen är någon värd mindre ökar jag i den. När alla är i hamn ökar jag till att varje aktie skall vara värd 15000.
  Vid utdelningar kan jag ibland ge lite extra till de som ger bra utdelning ex Ratos och HM brukar få lite mer för de ligger alltid över tröskeln för mer insättning pga bra kurshistorik.

  Ifall jag tycker börs kurserna känns uppblåsta sparar jag varje månad på depån och handlar när kurserna dalat lite.

  SvaraRadera
 10. 40procent 20 ar, kul att du gillade detta inlägg.

  Anonym 1, förstar hur du gör. Men far du inte ibland lust att öka mer i de bolag du verkligen tror pa,där risken är relativt lag och givet att värderingen är attraktiv. Jag mer än dubblade mitt innehav i Industrvarden under denna kris. Da jag tyckte att tillgangarna värderades för lagt, liksa Kinneviks tillgangar värderas alldeles för lagt sa jag ökade kraftigt i detta bolag ocksa. Jag tror helt enkelt att jag kommer fa bäst avkastning över tid genom att göra sa. Min portfölj har därför stor skillnad mellan andelen för de största innehaven, och mina mindre investeringar i sma och medelstora bolag. Men alla sätt är bra utom de daliga.

  SvaraRadera
 11. Jo min strategi är inte 100% men kör den tillsvidare. Jag ökade också kraftigt i Industrivärden när de nästan skänktes bort

  SvaraRadera
 12. Bra läsvärt inlägg! Jag själv satsar på att äga ca 10-15 bolag med olika vikt såklart. Ju mer man lär sig och ju duktigare / säkrare man blir så kan man fokusera mer. Speciellt om man har gjort sina köp med ordentlig säkerhetsmarginal. Sen spelar det dessutom roll vad det finns för alternativinvesteringar. Att inte fokusera på något man är riktigt säker på för att diversifiera sig i två andra bolag som man är mindre säker på verkar väldigt dumt.

  Bra blogg ivf, första gången jag läser. Lycka till!

  SvaraRadera
 13. Värdeinvesteraren, kul att du gillar inlägget och bloggen! Visst kan du har rätt att ju duktigare och säkrare du blir desto mer koncentrerad portfölj skaffar du dig. Men Peter Lynch hade en herrans massa bolag i sin framgangsrika Magellanfond, och en av de bästa efterföljarna till läromästaren Benjamin Graham, Walter Schloss, ägde ibland över 100 aktier i sitt lilla partnerskap. Schloss var verkligen diversifierad - samtidigt som han var väldigt framgångsrik över decennier.

  SvaraRadera
 14. Charlie Munger var inte rädd för volatilitet, han menar att 3 aktier räcker. Sedan finns det ju walter Schloss som ni nämner, med över 100. Det är nog mindre jobb att ha bara 6-7 aktier som Buffett rekommenderar, med 50% i sin bästa ide. Det kräver dock att man är säker på sin sak. Själv skulle jag inte vilja ha 100 aktier, tycker det är kul med några få som man är lojal till.
  Man kan inte hitta hur många bra investeringar som helst där man har god kunskap om företaget. När man börjar investera så köper man fler och fler efter hand som man hitter dem, men att lägga pengar i tionde bolaget istället för det bästa man redan har, bara för att diversifiera är nog ingen god ide.
  Fin blogg!

  SvaraRadera
 15. Riskminimeraren ja det är sjukt imponerande att de lyckats generera en såpass bra avkastning med en sån stor spridning. Jag tycker själv att Peter Lynch avkastning är mer imponerande än Buffets just av anledningen att han har diversifierat så mycket.

  Det blir otroligt svårt att hitta såpass många undervärderade bolag och samtidigt ska man kunna följa dem och ha bra kontroll på hur det fundamentala utvecklas. Jag tror dock det kräver väldigt mycket mer jobb och borde generera sämre resultat att äga 1000 olika aktier istället för 50 eller 15.

  Sammanfattningsvis kan man säga att Peter Lynch och Walter Schloss har gjort ett osant duktigt jobb med detta och jag är mycket imponerad.

  SvaraRadera
 16. Diversifiering är bra, men det som ofta glöms bort är att det faktiskt är viktigare att diversifiera över tid än över tillgångsslag. Det vill säga att det ger en större diversifiering att köpa ett tillgångsslag vid utspridda tidpunkter än flera olika tillgångsslag vid en och samma tidpunkt.

  SvaraRadera