fredag 9 maj 2014

Djupanalys Tesco PLC - del 6 Centraleuropa

Efter en liten oplanerad jämförelse med ICA gruppen (där ICA framstår som en dyr aktie på alla sätt i jämförelse med Tesco, bl a är P/e talet drygt dubbelt så högt för ICA gentemot Tesco) ämnar jag nu fortsätta till Tesco PLC specifikt - och till deras verksamhet i Centraleuropa. I tabellen nedan kan vi se att Tesco gick in i dessa marknader 5 - 6 år efter det kalla krigets slut och Sovjetunions dominans i Central/Östeuropa (Jag har behandlat Turkiet i inlägg 4).

Riskminimeraren baserat på Tesco's material 2013/14
Land
Starade i landet
Yta totalt i kvm 1000 (estimat)
Fastigheter
Revenue 2013/14
Tjeckien
1996
600
Tot 347
86 hypermarkets
14 Miljarder SEK
Ungern
1995
700
Tot 220
119   hypermarkets
18 Miljarder SEK
Polen
1996
950
Tot 445
86 hypermarkets
25 Miljarder SEK
Slovakien
1996
400
Tot 150
63 hypermarkets
13 Miljarder SEK

Som vi ser är den totala försäljningen kring 70 Miljarder SEK i dessa länder. Siffrorna för Europa i den senaste preliminära rapporten för 2013/2014 gäller hela Europa utanför UK, alltså också Irland och Turkiet (dessa två länder har ytterligare 40 Miljarder SEK i intäkter). För dessa sex marknader är vinstmarginalen ca 2.6%, men Turkiet gör förlust och Irland går knackigt så min gissning är en vinstmarginal på minst 3 - 4% i dessa fyra Centraleuropeiska länder. Om vi räknar 3.5% blir vinsten ca 2.1 Miljarder SEK för dessa fyra marknader. Både intäkter och vinstmarginal har minskat något i Centraleuropa på sistone. Hypermarkets i tabellen är stormarknader som har långt mer än livsmedel att erbjuda. Som vi ser har Tesco gjort stora investeringar i fr a Ungern i sådana stormarknader. Men precis som på övriga marknader jobbar man med multichannel (allt från enorma köpscentrum utanför staden, till närbutik och Onlineförsäljning). Man har koncentrerat depåerna till ca 10 i denna del av världen, koordinerar inköp, delar på service och man har ökat räntabiliteten och vinstmarginalen under ett decennium fram till 2012/13. Sedan har man dippat lite. (En faktor är växelkurser den ungerska florinten har tappat ca 10% mot pundet på ett år, den polska Zlotyn ca 5%, tjeckiska kronan ca 10% medan Slovakien har euro och har tappat 3 - 4%. Vet inte vilken utsträckning Tesco hedgat för detta.)

Tesco jobbar med att använda sina fastigheter på bästa sätt, i t ex de större stormarknaderna i Ungern har man byggt om så att man hyr ut till t ex H&M och Sports Direct. I vissa fall har man byggt till bensinstation (man driver sådana i UK) och malls. I andra större fastigheter har man givit rum för Tescos eget H&M, det går under namnet F&F (Clothing at Tesco) och säljer bra i ovan länder och UK. Faktum är att F&F är ett tillväxtbolag inom Tesco som har en årsförsäljning på ca 10 Miljarder SEK; det är mer än dubbelt så mycket som Kapp-Ahl. Ofta kombinerar man F&F i större butiker i Centraleuropa med egna butiker för "allmänna handelsvaror"; elektronik, leksaker, apparater, hälsa/skönhet, trädgårdsredskap, djurmat etc. Allt för att maximera användandet av sin butiksyta. Livsmedel är viktig, men andra produkter också. Man jobbar också mycket med Tesco Club Card i Östeuropa för att knyta till sig kunderna.

I samtliga dessa länder jobbar man mycket lokal närproducerad mat och även onlinesäljning av färskvaror. Att hitta de bästa lokala råvarorna är fokus. Man förser också UK med varor från dessa länder till viss del.

I Polen, där Tesco har ca 30.00 anställda, går det mindre butikerna riktigt bra och växer (dessa kräver ej så stort Capex). Men konkurrensen är stor; det finns t ex några riktigt stora inhemska kedjor. Men sedan finns Carrefour, Netto, Aldi, Lidl, Metro, SPAR. Tesco har 5 riktigt stora hypermarkets, men tyska Metro har t ex 47 sådana. Men Tesco var tidig i Polen och har bra lägen på sina butiker. Enligt siffror som är lite daterade är Tesco total marknadstvåa på denna marknad baserat på försäljning. 

I Slovakien dominerar Tesco stormarknaderna mot de andra aktörerna som t ex Ahold och Carrefour. I sin helhet har man en stark marknadsposition här. Men Schwarz Gruppe, som bl a äger Lidl, finns här med sitt Kaufland och har 46 lågprissupermarknader. Enligt Tescos daterade uppgifter är man försäljningsetta på denna marknad.

I Ungern bidrar Tesco med ca 1% till landets BNP. Man är stora och dominerar hypermarknader totalt, konkurrenterna har inte ens hälften så många tillsammans. Däremot för mindre stormarknader, dominerar SPAR, Tesco är 3a. Sen finns lågprismarknader, och här dominerar Penny Market och Lidl. Enligt Tescos daterade uppgifter är man försäljningsetta på denna marknad.

I Tjeckien är Tesco vad jag kan se baserat på antal butiker marknadsfyra efter Ahold, REWE Gruppe och Schwarz Gruppe. Men enligt Tesco själva är man baserat på försäljning marknadstvåa. 

När man anaylserar Tesco i Centraeuropa så framträder några starka konkurrenter: A) Ahold (Stop & Shop USA, Albert etckänner ni alla till som ägde en del av ICA och som har Nederländerna som bas. Men här finns också två tyska giganter. Båda är privatägda: B) REWE Gruppe har försäljning på 450 - 500 miljarder SEK (REWE, Penny Market, Bilia, STANDA, MERKUR etc) . Vidare finns C) Schwarz Gruppe med 650 - 700 miljarder i försäljning (Lidl och Kaufland).

Summering, ca 1/10 av Tescos försäljning finns i dessa fyra Centraleuropeiska länder. Polen verkar vara den tuffaste, men också största marknaden. Slovakien den minsta och minst konkurrensutsatta. Man äger fina fastigheter på bra lägen i denna region. Fram till de sista åren utvecklades allt väl här; marginaler, försäljning och räntabilitet. Men den ekonomiska krisen har påverkat dessa länder. Och det pågår också här en strukturomvandling mot mer online i kombination med mindre närbutiker. Men de malliknade anläggningarna bidrar också med mervärde här. Det finns nog visst utrymme för tillväxt här framöver, men vi får nog vänta några år på detta. Men det ser stabilt ut och jag tror att det finns fastighetsvärden att realisera här om Tesco så vill (det verkar som man har dragit ner på detta dock, policy ändring).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar