tisdag 5 maj 2009

Säki - delårsrapport

2009-05-05 16:23 PRESSMEDDELANDE

  • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 17,7 MSEK (267,9)
  • Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,35 kronor (5,36)
  • Substansvärdet den 31 mars 2009 var 43 kronor (68)
  • Substansvärdet den 4 maj 2009 var 56 kronor
  • SäkI bedömer att utdelningsintäkterna under 2009 blir 110 miljoner kronor. Under 2008 uppgick utdelningsintäkternatill 176 miljoner kronor.

I min analys av SäkI Maj 1 2009 beräknade jag substansvärdet till 56,30 Kr. Det var väldigt nära SäKis publicerade substansvärde. (Som ni vet har jag ett lite annat värde på Academic Works i min substanvärdesberäkning.) Och därmed handlas bolaget med premium som jag antog. Nettoskulden är dock lägre än vid senaste rapporttillfället, men så är också posten övriga aktier. Däremot har likvida medel ökat från närmast ingenting till närmare 150 Mkr, detta sedan man verkar att ha sålt övriga aktier för närmare 200 miljoner. Skillnaden däremellan verkar ha gått till att minska skulderna till kreditinstitut med 25 - 30 Mkr, samt köpa 150 000 Loomis a 48 kr styck. Handel i börsaktier, samt viss utdelning, har också bidragit lite till stärkta finanser.

Detta efter en hastig genomläsning av SäkIs delårsrapport från idag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar