fredag 15 maj 2009

Kinnevik - noterade kärninnehav

Millicom, Tele2, MTG, Transcom och Metro hittar vi i gruppen noterade kärninnehav. Black Earth Farming som vi finner i Nya Investeringar (behandlas i nästa inlägg på denna blogg) har ett större börsväre än både Transcom och Metro, så dessa noterade kärninnehav är nödvändigtvis inte de bolagen som har störst börsvärde. Helägda Korsnäs som behandlades i förgående inlägg har betydligt större substansvärde än Transcom och Metro.

Det är ganska fantastiskt. Om man tittar på svenska Large Cap bolag så har många varit med några decennier, en del sedan slutet på 1800-talet. Millicom, Tele2 och MTG tillhör de fåtal bolag som har slagit sig in på den listan under en kortare tidsperiod. Det är en enastående prestation att lyckas att skapa ett nytt Large Cap bolag. Jan H Stenbeck lyckades att skapa tre, dessutom växer MTG och Millicom fortfarande kraftigt, och Tele2 har efter att de har lagt om strategin fin tillväxt i fr a Ryssland och Baltikum. Dessa bolag kan med andra ord bli både bli ännu större och mer betydande.

Vad gör då dessa bolag?
  • Millicom; billiga och förbetalda mobiltelefonitjänster i 16 utvecklingsländer (eventuellt ett par till idag). Detta har varit och är ett fantastiskt tillväxtbolag. 2,6 miljarder USD i intäkter 2007, 3.4 miljarder USD 2008; från 23 miljoner abonnenter 2007 till 32 miljoner 2008. Det finns på dessa 16 marknader 291 miljoner potentiella kunder. Bolaget är lönsamt och har en mycket bra räntabilitet. Men de har också gjort stora årliga investeringar vilket gjort att kassaflödet inte har varit positivt förrän i dessa tider; under 2008 investerades hela 1.4 miljarder USD. Tigo heter varumärket på huvuddelen av dessa marknader.

  • Tele2; mobiltelefoni, mobilt internet, fast bredband, fast telefoni och till viss del datanät och kabel-Tv. Norden, Baltikum, Ryssland och Kroatien är kärnmarknaderna. Men bolaget har viss verksamhet i andra europeiska länder, t ex Frankrike och Österrike. Tele2 har verksamhet i 11 länder och drygt 24 miljoner kunder, de har på senare tid de haft ca 40 Miljarder Kr i intäkter årligen.

  • Modern Times Group (MTG) är ett internationellt mediabolag, med tonvikt på radio, fri-TV och betal-TV. Dessutom har bolaget vissa verksamhet inom onlineverksamhet via t ex CDON och Gymgrossisten (de sistnämnda är ett av de får microcap bolaget jag har haft i min portfölj, men det blev uppköpt av CDON) och inom Modern Studios som distribuerar och producerar TV-innehåll; Strix TV heter produktionsbolaget. Det största varumärket inom TV är Viasat Broadcasting. MTG's TV kanaler når över 100 miljoner människor i 29 länder. MTG på senare tid haft intäkter på väl över 10 miljarder SEK årligen, och växer bra.

  • Transcom; detta är ett lite rörigt och märkligt bolag som tidigare har fungerat framförallt som servicebolag till Tele2, men på senare tid till stor fått klara sig utan denna köpare av sina tjänster (när de har skalat ner i Europa). Här finner vi många outsourcingtjänster; call center, telemarketing, inkasso, tolkservice, administrativa tjänster, webtjänster, kredithantering mm. Det här är faktiskt ett bolag som har ca 20000 anställda, i 70 - 80 service-center i närmare 30 länder. Transcom har dock blygsamma 600 miljoner i intäkter, och ännu blygsammare röresleresultat. Konkurrensen är stenhård för de flesta av deras tjänster, vilket ger lövtunna marginaler. Inkasso växer dock snabbt och är mycket mera lönsamt än bolagets anda verksamheter, bolaget har därför spännande framtidsutsikter och är väldigt lågt värderat (framförallt var det väldigt lågt värderat för några månader sedan).
  • Metro; Stenbeck trodde stenhårt på denna internationella dagstidning. Och det var bråttom att bli störst i världen. Visst, bolaget har i runda slängar 20 miljoner läsare dagligen, och finns i 100 större städer i 20 länder runt om i världen. Men de visar oftast negativt rörelseresultat, på de ca 300 miljoner bolaget har i intäkter. Konjunkturklänsligheten är stor, då annonsförsäljning är sättet de i sin affärsmodell tjänar pengar på.
Som vi såg i ett tidigare inlägg fanns huvudelen av skulderna inom Kinnevik mot Korsnäs. Mot dessa knippe noterade bolag finner vi närmare 3 miljarder i belåning. Det är inte så besvärande för en portfölj som i dagsläget i runda slängar är värd ca 25 miljarder.
De två största noterade innehaven, och tillika operatörer, har båda en mycket låg skuldsättning i sin branch. Tele2 har lägst skuldsättning av de två. Finanserna i de två största innehavsbolagen måste betecknas som mycket goda. (MTG hade väldigt starka finanser innan man förvärvade ett Bulgariskt Tv-bolag) Tele2 och Millicom investerar ordentligt i kapacitet för sina verksamheter, men båda kommer trots detta att visa fina kassaflöden i år. Tele2 försökte ett tag att operera utan egna nät, men har ändrat denna strategi. Likaså har Tele2 under senare år sålt verksamhet på flera mogna marknader i Europa där konkurrensen var för hård för en liten oberoende aktör. Detta tror jag var ett mycket klokt beslut då skalfördelar globalt eller över en större region antagligen inte är så viktiga i operatörsbranchen. Däremot är det viktigt att vara stor på de marknader där man verkar, gärna marknadsledare.

Tele2 har påverkats kraftigt av rubelns fall, men visar ändå mycket fina siffror i senare rapporter. Millicom kommer antagligen för första gången visa positivt kassaflöde i år efter flera år av mycket stora investeringar (ca 10 miljarder SEK förra året). Kinneviks noterade kärninnehav, under Christina Stenbeck och Mia Brudin Livfors, verkar att ha gått in i en lugnare period. Detta kommer innebära att tillväxten mattas av, men lönsamheten har stora möjligheter att öka - likaså utdelningar till Kinnevik Investment AB, vilka kan användas för de nya investeringarna. Tele2 har under ett par år jobbat med att få upp lönsamheten, och lade helt om strategi för några år sedan. Dessutom växer de kraftigt i öst. Millicom visar extremt god lönsamhet på några marknader, och det finns tecken på att marginalerna i Afrika är på väg att öka. Asien-delen, Sri Lanka, Kambodja, Laos, är under strategisk översyn. Det kan innebära en försäljning, orsaken är antagligen att konkurrensen är så hård i den regionen, och att Millicom är en liten aktör (det kunde varit annorlunda om man hade fått behålla licensen i Vietnam, där man var rätt ute - så tidigt).

MTG var mycket lågt värderad i början av året, men värderingen har mer än dubblats sedan lägstanivån. Det var Östeuropa- och Rysslandsskräck som låg bakom. Men MTG:s Q1 var långt över förväntan. Omsättningen ökade med 10 procent till drygt 3,3 miljarder kronor. Bolaget delar ut 5 kr per aktie under 09.

MTG:s rörelsemarginal uppgick till 7 procent under första kvartalet, eller 21 procent exklusive det ryska intressebolaget CTC:s nedskrivning (ett bolag som åkte ner i källaren när Moskvabörsen kraschade). En överraskning var den starka rapporten från Fri-tv Skandinavien, en delvis reklamfinansierad verksamhet (bl a Kanal 3, 6 och 8 i Sverige), med ökande marknadsandelar, vilket visar på potential när annonskonjunkturen blir bättre.

40 procent av MTG:s totala intäkter kommer från Betal-tv. Det är Skandinavien (Viasat-kanalerna främst) och tillväxtmarknader i öst. Trots lågkonjunktur växte de lite i Skandinavien och starkt i öst. MTG står på två ben vilket visat sig mycket bra i dessa tider. Det dyra - och feltajmade - förvärvet av Bulgariska Nova kan dock leda till goodwillnedskrivningar i framtiden. MTG äger cirka 40 procent av CTC, som är noterat på Nasdaq. De driver Rysslands största oberoende TV-nätverk, och verkar gå bättre än marknaden befarat, vilket resulterat i trefaldigad aktiekurs på sistonde.

MTG:s p/e-tal ligger kring 15 för 2009. Men MTG har en relativt stor nettoskuld på 3,9 miljarder, till stor del beronde på det bulgariska förvärvet. Detta skall ställas i relation till att man kommer att ha intäkter kring 14 miljarder för 2009. MTG har dock en stor långsiktig potential och en stark marknadsposition på flera marknader. Personligen tycker jag att satsningen i Ghana verkar riktigt intressant. Det kan vara början på att växa på en marknad där Kinnevik via Millicom, Bayport och Gateway-TV har skaffat sig en intressant position och stora kunskaper.

Sammanfattningsvis kan vi säga att Millicom och MTG ser ut vara två synnerligen intressanta bolag att äga de kommade åren. Tele2 ser faktiskt ganska billigt ut, givet att bolagets finaser är sunda och man faktiskt kan växa ganska kraftigt i öst. För Transcom får vi följa bolaget och se om inkassodelen kan fortsätta att växa till goda marginaler, i så fall är aktien mycket billig och intressant. Metro verkar närmast vara en lottsedel idag. Kinnevik har pumpat in mycket pengar i bolaget. Senast tog Metro in 550 Mkr genom förlagslån och teckningsoptioner. Emissionen garanterades av Kinnevik. Det kan vara så att Metro var undantaget för mannen, Jan Hugo, med gröna fingrar. En ide som inte höll. Mycket talar för det. Men glöm inte att Millicom var nära att gå under innan det vände. Men i Metros fall är jag ganska skeptisk, affären är för dålig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar