fredag 15 maj 2009

Kinnevik - Nya investeringar

I Kinneviks senaste rapport (q1,09) anses de verkliga värden för Nya Investeringar vara drygt 1.1 Miljard SEK. Det redovisade värdet är ca 70 miljoner lägre.Den största investeringen är Black Earth Farming (BEF). Bolaget startades 2005 tillsammans med familjen Lundin (Vostok Komi) i syfte att förvärva jorbruksmark i sydöstra Ryssland; Kursk, Tambov, Liptesk, Samara är några av namnen på områdena i detta bördiga svarta jorden område(Kursk spelar en viktig roll i andra världskriget, det är en turningpoint plats närmast i klass med Stalingrad). Kinnevik hade under Jan H Stenbecks tid behållit Mellersta Sveriges Lantbruks AB. Kinnevik sålde 2005 denna svenska mark, och genom BEF kunde man köpa mark till, enligt deras uppgift, en tjugondel av priset man fick betalt för marken i Sverige. Vid senaste rapporttillfället kontrollerar BEF 317000 hektar mark, och för ungefär 100000 hektar är ägarregisteringen slutförd. Tidigare har mycket av denna mark ineffektivt brukats av kolshoser och sovchoser. Knappt hälften av den totala marken är för tillfället brukad med skördar av vete, korn, raps, solorosor och majs. Den resterabde marken ligger i träda. Målet är att över tid bygga upp ett storskaligt, rationellt (mer teknologi) och högproduktivt jordbruk på dessa bördiga jordar.Kinnevik äger 21% av BEF. Investeringarna hittills är på 540 miljoner SEK, vilket alltså överstiger värdet på aktierna vid månadsskiftet april-maj 2009. Hittills gör BEF förlust och visar negativa kassaflöden, men tiden talar för bolaget. Det är ingen stress eftersom BEF har en plan och en ganska stark balansräkning. Man har dryga 2 miljarder Rubel (63 miljoner USD) i långsiktiga skulder, men nästan 4.5 milarder Rubel (132 Miljoner USD) i Cash. Mna har gjort stora investringar i anläggningstillgångar (mark, maskiner etc) på 4,5 miljarder rubel eller 132 miljoner USD, men har också stora inventarier, även om man sålde stora deler under de första månaderna, för tillfället då mans säkert tror att soft commodities kommer att gå upp i pris, och därmed väntar med att sälja delar av produktionen. Mna bygger också upp lagringskapaciteten så man kan agera rationellt vid prisdippar, och sälja av vid bättre priser. Jordbrukprodukter visar stor volatilitet i pris på kort sikt beronde på t ex väderförhållanden, men det kan också handla om stora spekulanter i marknaden som driver priser av typen hedgefonder. Vidare korrelerar priser i denna sektor starkt med oljepriset. Detta av många skäl t ex användande av maskiner i produktionen och priser på energigrödor följer oljepriset. Tar man ett århundradsperspektiv på commodities är den långsiktiga trenden dock neråt. Men under ett par decennier kan denna ändras, t ex som nu då stora delar av mänskligheten glädjande nog har tagit ett stort språng i ekonomisk utveckling, världslågkonjunkturen till trots. Det tar tid effektivisera jordens marker, öka rationaliteten i nyttjandet - men tar tid. Vi har säkert ganska många bra år kvar, innan den långsiktiga trenden för sjunkande priser på commodities fortsätter. Huvudskälet tror jag är vårt oljeberonde och omställningen av våra samhällen från olja tar ett par decennier att genomföra .BEF är både en jordbruksinvestering och en energiinvestering på samma gång. Vissa av dessa grödor är naturligtvis möjligt att använda som alternativa bränslen/energi. Och som jag tidigare skrev korrelerar priser på soft commodities ganska väl med oljepriset. Så man kan nästan se det som ett medellångsiktigt energyplay.

Rolnyvik verkar i samma branch och är helägt. De driver gårdarna Barcinay och Podlawki i Polen på mer modesta dryga 6700 hektar. Så mindre arealer, men här är man mer igång med verksamheten enligt plan. Man omsatte 58 miljoner Sek och redovidasade ett rörelseresultat på 19 Miljoner Sek, vilket är imponerande. Kinnevik värderar bolaget till 250 miljoner Sek, medans det bokförda värdet är 182 Miljoner Sek. Det innebär att bolaget värderas till drygt 37 kKr per hektar, eller drygt fyra ggr omsättningen. Här är dock de politiska riskerna mycket mindre än för BEF, vilket definitivt skall beaktas.

Sia Latgran bokförs till 190 Miljoner Sek. De är verksamma i Lettland inom pellertsproduktion, en energiinvestering således, och producerade 105 000 ton 2008. Det är en produktionsökning med 50% jämfört 2007. I September förra året togs fabrik nummer två i drift. Den skall kunna producera 110 000 ton, och kostade 125 Miljoner Sek att bygga. Intäkter för bolaget var närmare 140 miljoner Sek, och rörelseresultatet blev 14 Miljoner SEk. Råvara (so kan vara sågspån flis från sågverk) och sjöfrakt är två exempel på priser som svänger i pris för bolaget. För tillfället ner. Det här bolaget verkar intressant. Att producera pellets i baltikum och sälja på en regional marknad. Kinnevik har 51% av bolaget.

Sedan har vi två bolag verksamma i en helt annan branch. Relevant Traffic och Kontakt East finns inom internetrelaterade bolag i Ryssland och digital marknadsföring via internet. Värdet poå bolagen är 54 MSek och 149MSEk. Kinnevik äger 98% av Relevant Traffic (RT) och 50% an Kontakt East (KE), det sistnämda tillsammans med Vostok Nafta i Vosvik. RT hade redovisade intäkter på närmare 200 Miljoner sek, men redovisadfe förluster på 34 MSek, inklusive 10 MSek i omstruktureringskostnader. RT ger service till företag i Europa som är mediaköpare.
KE trycker tryckta kataloger som Eniro och har också söktjänster på internet. Viadre erbjuder man bl a e-handel på två marknadsplatser. KE investerar i snabbväxande internetföreatg i östeuropa. Kinnevik har investerat ganska mycket pengar i dessa bolag; 222 MSEk i Kontakt East och 120 MSek i Relevant Traffic.

Slutligen finns Bayport som erbjuder mikrokrediter och fiansiella tjänster i Afriak söder om sahara. Bolaget grundades 2002 och växer snabbt. Lånen avänd för att utveckla ett familjeföretag, t ex jordbruk, eller betala skolavgifter. Kinnevik har investerat 128 miljoner SEkl i Bayport. Produktportföljen utökas ständigt och antalet kunder växer kraftigt. Bolaget växer med lönsamhet, och är på väg att bli ett av de ledande mikrokreditbolagen i Afrika. Hur stor del av bolaget som Kinnevik har framgår ej av redovisningar.

Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga att jag inte är lika imponerad av de nya investeringarna som med Millicom, Tele2 och MTG. Men det finns en del guldkorn. Rolnyvik visar på potentialen i jorbruk i östeuropa, och om de politiska och legala riskerna inte spelar Black Earth Farming ett spratt kan de bolaget om ett decennium vara både ett enormt jordbruksverksamhetsbolag och mycket lönsamt. Men jag oroar mig för kostnaden och komplikationena att få närmare 200000 hektar mark registrerad. Vidare blir det stora investeringskostnader att få den hälften av marken som ligger i träda i effektivt bruk. Men på medellångsikt kommer priserna säkert att vara hyffsade för bolaget produkter, och kassan är såpass stor att BEF klarar sig ett tag utan positivt kassaflöde och rörelsevinst.

Sia Latgran, kan om man skalar upp bolaget bli intressant. Men det kommer att finnas konkurrenter i de stora nordeuropeiska skogsbolagen.

Relevant Traffic och Kontakt East är jag inte imponerad av. Kinnevik har gjort stora investerinag i verksamheter som jag har svårt att få grepp om. Men det är möjligt att det finns guldägg i dessa verksamheter, hittills har dessa dock inte tydliggjorts.

Bayport är för mig den bästa investeringen. MTG håller på att etablera sig i Ghana, Millicom finns i alla de länder där Bayport ger microkrediter. På det sätt som mobiler används i Afrika och framtidens potentiella användning finns väldigt spännade kombinationer av dessa tjänster inom en nära framtid. Bayport växer också under lönsamhet. Det gillar jag.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar