söndag 13 december 2009

Riskminimeraren värdeportfölj 2-årsutvärdering

Denna portfölj presenterade jag den 6e december 2007 pa Aktiespararnas hemsida. (Sedan presenterade jag samma portfölj på det nya PoP där jag tidigare var aktiv). Portföljen skapades vid en tid då vi bara var i början av ett hejdlöst fall på världens aktiemarknader.

Första avstämmning blir nu 12 Dec 2009; eftersom jag har varit bortrest dagarna kring 6 Dec.

Slutgiltig utvärdering blir Dec 6 2012 - 5 års tidshorisont.

De värdeaktier jag identifierade vid den tidpunkten kan ses nedan. Flera av dessa aktier föll kraftigt under 2008, men har nu återhämtat det mesta av raset. Så här i efterhand hade man således kunnat få dessa aktier till ett mycket billigare pris hösten 2008 och under februari och mars 2009. Det jag tycker är intressant är hur snabbt kurserna dök, och hur raskt de har hämtat sig. Mr Market är som bekant nyckfull. TeliaSonera för 60 kr var i backspegeln inte så prisvärt, och det var mitt femte val av värdeaktie. Dock tror jag att den placeringen kommer att bli ok ändå; det finns stora dolda tillgångar i bolaget, som bara delvis är inprisade av marknaden i nuläget.


Startkurser:                                                          Idag:                                    Resultat kursutveckling

Svenska Handelsbanken A 203 Kr                      200,50 Kr                                         - 1.23%

Securitas B 88,50 Kr                                           70.00 kr + Loomis                            - 21.9% + Loomis

Investor B 150, 50 Kr                                         131.10 kr                                          - 13.6%

SCA B   116 Kr                                                    96.45 kr                                            - 16.9%

TeliaSonera 60,25 Kr                                           51.30 kr                                            - 14.9%

Portfölj - 13.7 % + Loomis

Om vi räknar med värdet på Loomis: Loomis handlas i dagarna till 82 kr aktien. Vi fick 1 Loomis per 5 Securitas. För varje Securitas aktie skulle vi kunna lägga på en femtedel av Loomis värde. Detta är 16.40 kr. Då blir Securitas kurs 86.40. Då har Securitas aktiekurs gått ner ca 2.4% sedan mitt inköp. Detta innebär att min portfölj är ner 9.8%.

Totalt är således Riskminimerarens portfölj ner - 9.8% i kursutveckling givit ovanstånde resonemang för värdet på utdelade Loomis aktier.

Låt oss titta på index. OMX Stockholm 30 är kanske det mest lämpliga jämförelseindexet. Detta var runt 1100 i början av December 2007 och är idag ca 950. OMX Stockholm 30 har således sett en nedgång på ca - 14% under denna tvåårsperiod.

Min portfölj har således hittills följt index, men med den skillnaden att jag har fått Loomis på köpet. Det är det som skiljer mig från index. Med Loomis har värdet på min portfölj gått ca 4 % bättre än OMX 30 index i reella tal.

Finns det någon läsare som tycker att ett annat index är ett bättre jämförelseindex. Vilket i så fall? Hur hittar jag data för detta?

För värdeinvesterare är dock utdelningar synnerligen relevanta att räkna in. Låt oss beakta dessa.

Utdelning per aktie (inkl extra utdelning) under 2008 följt av 2009:

SHB A 13.50 kr +  7kr = 20.50 kr/aktie
Securitas 3.10 kr + 2.90 = 6 kr/aktie + aktier i utdelade Loomis (1 aktie per 5 Securitas)
Investor B 4.75 kr+ 4 kr = 8.75 kr /aktie
SCA B 4.40 kr + 3.50 = 7.90 kr/aktie
TeliaSonera 4.00 kr + 1.80  = 5.80 kr /aktie

Dessa utdelningar är med största sannoliket över snittet för utdelningar från Stockholmsbörsens bolag under denna tid.Jag vet dock inte i vilken utsträckning utdelningarna har varit generösare än index, t ex för Large Cap Stockholm, men SHB och TeliaSonera har delat ut rikligt. Tyvärr har jag ej hittat ett jämförelseindex att jämföra med.Finns det någon läsare som har något sådant?

Utdelning i procent av inköpspris av aktien (två utdelningar erhållna):
SHB A ca 10% utdelning

Securitas 6.8% + Loomis

Investor 5.8%

SCA 6.8%

TeliaSonera 9.6%

Genomsnittlig utdelning över 2 år per aktie är alltså 7.8% (ej inkluderat värdet på Loomis). Givet räntenivån vi har haft den senare tiden får det sägas vara mycket bra. Strax under 4% avkastning vad gäller utdelningar per år (utan att räkna Loomis).

Portföljen är alltså ned - 9.8%, och samtidigt har 7.8% utdelningar erhållits på dessa aktier som inköptes dec 6 2007. Detta innebär tyvärr fortfarande negativ totalavkastning under denna tvåårsperiod. Men vi börjar att närma oss en positiv totalavkastning. Det skall också sägas att totalavkastning oftast inkluderar återinvestering av utdelningar i portföljaktierna. Det har jag inte gjort i detta exempel. Jag vill att utdelningarna skall synas för sig själv. Väldigt få aktiesparare återinvesterar sin utdelning i de aktier de redan har i sin portfölj. Själv ökar jag ofta i en fond eller köper någon eller några nya aktier.  

Det finns fortfarande stor potential i portföljen. Jag tycker att SHB är ganska rimligt värderat, men de har samtidigt stärkt sina position på nordisk bankmarknaden under denna kris. Investor och SCA är lågt värderade, den först nämda har hög substansrabatt och betydande potential i flera av de större innehaven i deras portfölj. Securitas och TeliaSonera är båda defensiva aktier som jag tror har en ganska blygsam värdering för tillfället, och speciellt Securitas kan stå inför något av en omvärdering de kommande åren.

2 kommentarer:

  1. Själv så är jag inte så mycket för att jämföra. Men ett bra jämförelseindex skulle jag säga är avkastningen på 5 åriga statsobliagtioner.

    SvaraRadera
  2. Riskminimeraren13 december 2009 11:34

    Det kan ju vara ett bra jämfärelseindex, Cristoffer. Ett roblem med olika typer av aktieindex är att min portfölj har, enligt min mening, en lägre riskniva än 5 slumpvis valda bolag pa stockholmsbörsens större listor. Anledningen till att jag överhuvudtaget jämför är jag helt enkelt är nyfiken utifall en sapass defensiv, och riskminimerande portfölj som denna kan klara av halla jämna steg med ett index som innehaller enligt min mening mer riskfyllda bolag av typen Boliden, Swedbank eller Lundin Petroleum.

    SvaraRadera