onsdag 23 december 2009

Att allokera kapital effektivt - totalavksatning i Riskminimerarens värdeportfölj

Att allokera kapital effektivt, det är detta Buffet säger sig ha talang för. Munger likaså. De tar t ex utdelningar från helägda bolag och investerar dessa på annat håll. Kanske köper de ett nytt helägt bolag. Coca Colas utdelning från ett år kanske är med att finansierar en investering i Kraft Foods. De investerar det där de finner störst möjlighet till avkastning. Detta är också anledningen till att vi aktieägare i Berkshire Hathaway inte får någon årlig utdelning. Hur skall vi kunna finna en mer effektiv allokering av detta kapital än vad Munger och Buffet kan? Dessutom slipper vi betala skatt.  Nu har deras bolag så stort börsvärde att vi faktiskt kanske kan utmana. Men från 60-talet och fram till idag. Då fanns det ingen i världen som allokerade kapital mer effektivt än dessa herrar.

I min fiktiva värdeportfölj (jag äger personligen dessa aktier indiekt eller direkt), som är presenterad här på bloggen, har jag valt att inte återinvestera utdelningar i portföljbolagen när jag räknar totalavkastning. Det är nämligen inte speciellt realistiskt. Det är väldigt sällan jag återinvesterar utdelningar i samma bolag som ger utdelningen. Oftast finner jag vid tillfället för utdelningen större värden i ett annat bolag, eller en fond kanske vid detta tillfälle verkar klok att investera i. Hur många av er återinvesterar i de aktier ni redan äger? Problemet blir naturligtvis att jag i mitt fiktiva exempel inte får någon avkastning på min utdelning. Och detta under en 5-årsperiod. Men å andra sidan bör man nog ha en kassa i en seriös portfölj också. Om jag skulle investera utdelningarna som portföljen har samlat på sig under 2 årsperiod skulle jag nog i nuläget lägga allt i Investor. Här har du lågvärderade bolag på rad; Astra, SEB, ABB; Ericsson och en onoterad portfölj som är intressant och EQT verkar göra intressanta affärer bl a i Tyskland för tillfället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar