onsdag 11 november 2009

Pekka Kääntä instämmer

I ett tidigare inlägg gav jag berömm åt IMF att sälja guld till dagens priser. Efter detta har det visat sig att IMF lyckats hitta ytterligare en köpare, Indien, till det guld IMF har till salu. Jag lyfter på hatten för IMF och hoppas att de kommer att ge bättre lånevillkor för pengarna de får in än vad som många ggr har varit fallet de senaste decennierna.

Jag tror vi har lite av en guldbubbla för tillfället, och tror inte att guld blir en bra placering de kommande 10 - 20 åren. Den duktiga makroekonomen Pekka Kääntä har kommit till liknande slutsatser i sin VA-blogg:

11 september 2009 | 13:24
Guldpriset - en bubbla redo att spricka

Guldpriset har tuggat sig uppåt ordentligt under de senaste veckorna. Från att ha legat runt 950 dollar i slutet av augusti så ligger priset idag, i alla fall tidvis, över 1000 dollar. Vid årsskiftet låg spotpriset på guld runt 850 dollar per ounze.
Den kraftiga uppgången förklaras av 1) minskad produktion, 2) ökad privat efterfrågan och en allt 3) svagare dollar. Till detta ska dessutom läggas att en 4) fortsatt stor oro kring hur världsekonomin kommer att utvecklas gör att många väljer att ha guld som något av en grundförsäkring i sin sparportfölj.

Så långt är det ökade priset på guld logiskt men själv får jag samma känsla när det gäller dagens guldpris på 1000 dollar som jag fick när oljepriset rusade upp i över 140 dollar per fat. Det rusande guldpriset liknar allt mer en spekulationsbubbla som riskerar att spricka.
Att guldpriset stiger samtidigt som världsekonomin stabiliseras är en tydlig varningsklocka. Bättre konjunktursignaler borde betyda att efterfrågan på guld som ett skydd avtar. Inflödet till de större guldfonderna har också minskat under senare tid. Det nuvarande höga priset gör dessutom att smyckesindustrin, den stora guldförbrukaren, börjar dra öronen åt sig. Normalt innebär perioden efter sommaren att smyckesindustrin ökar sina inköp av guld men vid dagens höga priser kommer många att skjuta på sina inköp, inte minst som finans- och konjunkturkris bör dämpa efterfrågan ni konsumentledet.

Visserligen kan guldpriset fortsätta uppåt men då främst drivet av en svagare dollar och ökad spekulation. Så visst kan guldet mycket väl hitta en plats i en mycket kortsiktig spekulationsportfölj men på lite längre sikt är det stor risk för att guldpriset åter börjar falla tillbaka.

Publicerat av Pekka Kääntä
http://www.va.se/asikter/bloggar/makrobloggen/2009/09/11/varning-for-guldbubbla/index.xml

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar