fredag 19 juni 2009

Kinnevik - summa summarum

Då var det dax för inlägg fem; summa summarum.

Kinneviks bolag finns representerade på många olika marknader, Norden, Europa, Östeuropa, Afrika, Asien, Central- och Sydamerika, inom främst telekommunikation. Jag är personligen inte förtjust i att placera mina pengar i länder med dåliga juridiska system, politisk instabilitet och dålig transparens. Jag har t ex inga investeringar i ryska bolag, då den politiska risken måste betraktas som mycket hög. Genom att investera i Kinnevik kommer man åt intressanta tillväxtmarknader, som t ex Östeuropa och Afrika. Och många politiska risker finns naturligtvis kvar när man investerar i Kinnevik, men riskerna blir minimerade. På ett sett ger Kinnevik exponering mot flera tillväxtmarknader som är relativt oberoende av varandra, och fungerar därför som en tillväxtmarknadsfond. Nu är dock eventuell oro i Ryssland mycket värre för oss aktieägare av Kinnevik, än oroligheter i exempelvis Chad, eftersom Kinneviks exponering mot Ryssland är oändligt mycket större.

Belåningen i Kinnevik är idag kankse inte så hög som många analytiker gör gällande. Aktierna inom noterade kärninnehav är värda ca 25 miljarder. Belåningen är på knappt 3 miljarder. Det ger dryga 10 % belåning, väsentligt lägre än t ex Industrivärden, men högre än t ex Investor - och ungefär som Latour skulle jag tro? Jag skulle dock vilja betrakta Kinneviks noterade portfölj som i huvudsak defensiv, telekom och media. Och dessutom har dessa bolag relativt starka balansräkningar inom sina sektorer, speciellt Tele2.

Utöver denna belåningen finns det ett större lån mot det helägda dotterbolaget Korsnäs. Som tidigare beskrivits är Korsnäs kassakon i Kinnevik, och kassaflödet har användts till nya investeringar under en lång tid. Cirkus 6 miljarder i belåning på ett bolag som Korsnäs kan tyckas högt. Om Holmen skulle ha sådan belåning på börsen skulle det straffas hårt i dessa tider. Trumfkortet, som gör belången möjlig är den stora delen av försäljningen som utgörs av vätskekartong och den stora stabila köparen Tetra Pak. Relationerna mellan Korsnäs och Tetra Pak är av typen ömsesidigt beroende. Det multinationella bolaget Tetra Pak är konjunkturstabilt och privatägt, kvartalskapitaism påverkar inte bolaget. De har dessutom SHB som sin huvudsakliga husbank, precis som Kinnevik.

Kinnevik belånar sin kassako Korsnäs högt för att maiximera sin avkastning. Som ett private equity bolag, med skillnaden att faktiskt Korsnäs Industrier är ett relativt stabilt bolag som med största sannolikhet tål detta. Vilket inte t ex Nimbus båtar är. Det är mycket värdefullt för ett investmentbolag som Kinnevik ha ett helägt dotterbloag som genererar kassaflöde. Där hittar vi nyckeln till finansieringen av dagens framgångsbolag som Millicom, men också pengar som har bränts i projekt som problembarnet Metro.

Räknar man in alla tillgångar och skulder i koncernen blir belåningen runt 20 %. Börsens värdering av de de tre stora noterade bolagen spelar naturligtvis roll för denna procentsats.

Christina Stenbeck har börjat att trappa ner i vissa styrelser, t ex Transcom, för att hitta mer tid för Kinnevik, där Nya Investeringar ligger. Mia Brunell Livfors stöttar henne säkert i detta fokus på att hitta nya spännade ideer. För faktum är att Millicom, Tele2 och MTG är ganska mogna bolag idag.

Makten finns numera i Kinnevik och hos Christina Stenbeck. Detta sedan Kinnevik lade ett bud på sin huvudägare Emesco. Känns upplägget igen? Visst, det är en liknande reverse takeover, samma som pappa Jan H gjorde när dotterbolaget Fagersta (inlägg två) köpte Kinnevik för att kunna försvara sig mot attacker. Men i detta fall är det mer för att renondla ägandet i Stenbecksfären. Det har varit mycket uppstädning och renodlande på sistonde. Vi får se vad Kinnevik och Christina har för ideer och fantasifulla investeringar, hennes ord, de kommande åren. Med substansrabbatt, som vanligt, och några stabila bolag, tror jag att framtiden blir något mindre sväning, men ack så intressant för oss aktieägare. Utdelningarna från MTG, Millicom och Tele2 kommer att vara rikliga de kommade åren, nu när deras tillväxttakt avtar, och dessa kassaflöden kan plöjas ner i nya Kinnevik projekt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar